Gwyliau hanner tymor teuluol yng Nghymru

10 Wedi canfod llety
Back to list view

Aberystwyth, West Wales

75929

£373 - £1059
yr wythnos
O £280 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mae’r Llofft Gwair yn fwthyn gwyliau ar ddwy lefel yn Aberystwyth, ac mae’r golygfeydd o’r ystafell wely yn estyn ar draws mynyddoedd y Cambria. Mae wedi’i leoli ar ystâd dawel a phreifat gyda pharc chwarae, ac er bod y lleoliad yn wledig, nid yw ond nepell o Aberystwyth, sy’n dref glan-môr ddeniadol o Oes Fictoria, gyda’i thraethau, ei phromenâd a’i marina hardd.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1.5 milltir
 • Tafarn 1.5 milltir

Nefyn, North Wales Coast

BOW44

£363 - £650
yr wythnos
O £272 am arhosiad 3-noson
 • Bwthyn hardd i ddau ym mhentref glan môr Nefyn ym Mhenryn Llŷn. Ystafell wely fawr, ymlaciol yn edrych allan dros y cwrt a'r ardd hollol breifat a chaeedig. Yn wreiddiol yn hen dafarn bentref, mae'r Old Bull yn mwynhau mynediad uniongyrchol i Lwybr Arfordirol Cymru, ac o fewn pellter cerdded i draeth euraidd Porth Nefyn, bragdy a bar lleol, amgueddfa, siopau pentref, bwyty ac ystafell de.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.2 milltir
 • Tafarn 0.2 milltir

Stablau Llangenith

492129

Porthcawl, South Wales

BOW124

£481 - £851
yr wythnos
O £361 am arhosiad 3-noson
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.1 milltir
 • Tafarn 0.8 milltir

Ty Pair

PORTH1

Bluebell Cottage

WAS406

Llwynrhosser

486601

Newport, Pembrokeshire West Wales

75055

£479 - £1224
yr wythnos
O £359 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn hunan-ddarpar yn Nhrefdraeth, yn cysgu hyd at 6 o westai ac mae modd edrych dros y traeth yn Nhrefdraeth, Sir Ddinbych ac Aber Nyfer ohono
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.3 milltir
 • Tafarn 0.5 milltir

Whitland, West Wales

BOW100

£377 - £820
yr wythnos
O £283 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 3 Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 13 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Aberystwyth, West Wales

76532

£847 - £1982
yr wythnos
O £635 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Llety mawr, moethus gyda golygfeydd ysblennydd o'r wlad sy'n ei amgylchynu a mynyddoedd Cambria. Yn ddelfrydol ar gyfer grwpiau o ffrindiau, aduniad prifysgol neu i ddod a'r teulu at ei gilydd gan nad yw ond milltir a hanner o'r dref glan môr Aberystwyth.
 • 7 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 1.5 milltir
 • Tafarn 1.5 milltir