Gwyliau hanner tymor teuluol yng Nghymru

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
304 Wedi canfod llety
Back to list view

Sarn Mellteyrn, North Wales Coast

384018

£2045 - £4886
yr wythnos
O £1,534 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • 24 o Westeion
 • 9 Ystafell Wely
 • 4 Anifail Anwes
 • WiFi
 • Parcio Preifat
 • Traeth 3.5 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Llanwrtyd Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

699941

£2310 - £3788
yr wythnos
O £1,733 am arhosiad 3-noson
 • Dau lety mawr yn Llanwrtyd, ychydig fetrau o'i gilydd, yn medru cysgu cyfanswm o 22, ac yn cynnwys twb poeth. Digon o le tu mewn a thu allan sydd yn ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer aduniad neu ddathliad. Mae'r ddau lety wedi eu adnewyddu'n steilus ac fe geir llwybrau cerdded gwych, beicio mynydd a physgota yn yr ardal leol. Mae'r dref ei hun yn enwog am nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys y râs Dyn v. Ceffyl, Pencampwriaeth Snorclo Cors y Byd, a'r 'Real Ale Wobble'!
 • 22 o Westeion
 • 11 Ystafell Wely
 • Dim Anifail Anwes
 • WiFi
 • Parcio Preifat
 • Traeth 42 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Aberystwyth, West Wales

89510

 • 20 o Westeion
 • 4 Ystafell Wely
 • Dim Anifail Anwes

Cardiff, South Wales

61035

£5188 - £6587
yr wythnos
O £3,891 am arhosiad 3-noson
 • Lleolir y llety mawr hwn daith gerdded fer o siopau, tafarndai a bywyd nos Caerdydd, yn ogystal â Stadiwm y Mileniwm. Perffaith ar gyfer grwpiau o ffrindiau, teuluoedd, tripiau siopa, partion plu, stag a phenwythnosau rygbi.
 • 20 o Westeion
 • 4 Ystafell Wely
 • Dim Anifail Anwes
 • WiFi
 • Parcio Preifat
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 milltir

Cardiff Bay Lodge

49711

Bythynnod Lleuddad Cottages

387040

Rhiwlas

BOW25

Bythynnod Sarn Group Cottages

489194

Glan yr Afon Cardiff Townhouse

486599

Gadlas

51945

Groesfaen Bach

58357

Fferm y Glyn

BOW75

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad