Bythynnod Gwyliau yn Eryri

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
80 Wedi canfod llety
Back to list view

Porthmadog, North Wales Snowdonia

107501

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£438 - £721
yr wythnos
O £322 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Hyfryd a rhamantus, mae'r llety hwn i ddau yn Nhrawsfynydd yn cynnig lleoliad gwych a chanolog i archwilio Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'r atyniadau a'r gweithgareddau lleol yn ddi-ben-draw.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 12 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 milltir

Conwy, North Wales Snowdonia

BOW117

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£475 - £1016
yr wythnos
O £366 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1.2 milltir
 • Tafarn 0.1 milltir

Bala, North Wales Snowdonia

BOW68

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£334 - £646
yr wythnos
O £261 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mwynhewch wyliau i ddau yn Eryri yn y bwthyn hwn sydd wedi ei adnewyddu'n foethus yn nhref farchnad y Bala. Mae'r bwytai, caffis, siopau a thafarndai i gyd o fewn pellter cerdded, yn ogystal â Llyn Tegid gyda'i ystod o weithgareddau dwr, llwybr cylchol a trên stêm, Mae nifer o atyniadau eraill heb fod ymhell, yn cynnwys rafftio dwr gwyn, Zip World, Bounce Below, beicio mynydd a thraethau hardd.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 27 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 milltir

Conwy, North Wales Snowdonia

BOW118

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£403 - £942
yr wythnos
O £312 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn cyfoes yn cynnig gwyliau gwych oddi mewn i waliau hanesyddol Conwy - tref Treftadaeth y Byd ar arfordir Gogledd Cymru. Wedi ei leoli ar stryd dawel, mae'r bwthyn mewn lleoliad perffaith i wneud y mwyaf o bopeth sydd gan Conwy i'w gynnig. O'r castell mawreddog i'r ty lleiaf yn y wlad, traethau a thripiau ar gychod, a dewis eang o fwytai, bariau a siopau annibynnol.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1.2 milltir
 • Tafarn 0.1 milltir

Bala, North Wales Snowdonia

BOW114

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£334 - £646
yr wythnos
O £261 am arhosiad 3-noson
 • Gellir mwynhau Eryri mewn steil yn y bwthyn hwn i 2 yn y Bala, tref farchnad Gymreig ar lannau'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru. Mae Beudy Llew Coch yn un o bedwar bwthyn gwyliau 5 seren oddi mewn i gyn fuarth fferm, wedi eu hadnewyddu'n gywrain gan y perchnogion i ddarparu cuddfan hyfryd ar gyrion y dref. Mae bwytai, caffis, siopau a thafarndai ar stepen y drws, tra fod trên stêm yn cychwyn ar ei daith gydag ymyl y llyn o fewn milltir i'r bwthyn.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 27 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 milltir

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

BOW135

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£433 - £636
yr wythnos
O £255 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Gyda golygfeydd anhygoel i bob cyfeiriad, mae’r pod glampio moethus hwn yng nghanol cefn gwlad Canolbarth Cymru mewn lleoliad perffaith ar gyfer ymlacio. Wedi ei leoli ar fferm weithiol yn cynnwys coetir, llwybrau cerdded a’r afon Ddyfi gerllaw, ac o fewn Parc Cenedlaethol Eryri gyda’i holl weithgareddau ac atyniadau. Gellir cerdded ar hyd llwybr byr i bentref Dinas Mawddwy, lle ceir caffi a thafarn lleol sy’n gweini bwyd a diod ardderchog.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 19 o filltiroedd
 • Tafarn 0.25 milltir

Tywyn, North Wales Snowdonia

382585

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£384 - £615
yr wythnos
O £298 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mae'r llety hunan ddarpar hwn yn Nhywyn wedi ei leoli yn nhawelwch cefn gwlad Dyffryn Dysynni, gerllaw mynydd mawreddog Cader Idris a thraethau euraidd gogledd Cymru.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 7.5 o filltiroedd
 • Tafarn 7.5 o filltiroedd

Fairbourne, North Wales Snowdonia

BOW42

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£360 - £576
yr wythnos
O £280 am arhosiad 3-noson
 • 3 Star
 • Wedi ei leoli mewn ardal arfordirol drawiadol, mae'r anecs gwyliau hwn yn cynnig mangre heddychlon gyda digonedd o lwybrau a gweithgareddau ar stepen eich drws. Gyda cyswllt trên gwych i Abermaw (ar draws aber yr afon), Portmeirion, Porthmadog ayb i'r gogledd, Tywyn ac Aberdyfi i'r de, mae hefyd yn le gwych i ddarganfod arfordir Gogledd Cymru ar un o'r teithiau trên mwyaf golygfaol yn y byd.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.8 milltir
 • Tafarn 0.7 milltir

Corwen, North Wales Borderlands

82683

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£280 - £448
yr wythnos
O £220 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mae Crud y Wennol yn cynnig llety steilus a delfrydol i ddau, ac yn caniatau anifeiliaid mewn ysgubor wedi ei thrawsnewid. Lleoliad heddychlon, o fewn 5 milltir i Lyn Tegid yn y Bala, a nifer o atyniadau eraill, mae Crud y Wennol yn fan delfrydol ar gyfer gwyliau ymlaciol i gyplau. Mwynhewch chwaraeon dŵr, cerdded, darganfod trefi marchnad bychain Cymreig, reidiau ar drên stêm neu ar y gamlas, digon o fwytai gwych a llawer mwy.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 32 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd

Conwy, North Wales Coast

BOW82

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£340 - £642
yr wythnos
O £265 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia

49465

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£476 - £718
yr wythnos
O £367 am arhosiad 3-noson
 • 3 Star
 • Caban hunan-ddarpar moethus yn Eryri, mewn llecyn prydferth ger Betws y Coed - perffaith ar gyfer cwpwl neu deulu bychan. Golygfeydd godidog o gefn gwlad a digonedd o weithgareddau ac atyniadau ar drothwy'r drws.
 • 3 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 20 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Caernarfon, Snowdonia & the Lleyn Peninsula

WAG385

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£330 - £647
yr wythnos
O £258 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • 3 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 8 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed
Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad