Bythynnod Gwyliau Gorllewin Cymru

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
76 Wedi canfod llety
Back to list view

Y Granar (The Granary)

BOW143

Dragon's Eye - Llygad y Ddraig

488061

Sky Hut - Caban y Nen

488064

Y Llofft Gwair

75929

Cae Cefn

414596

Ysgubor Nantcoy

BOW93

Eluned, Tresaith

26675

Wisteria Cottage - Bwthyn yr Ardd

BOW101

Deri'r Cwm

25631

Ger y Faen

99869

New Quay, West Wales

BOW35

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£475 - £895
yr wythnos
O £365 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Gyda golygfeydd anhygoel, mae'r llety hwn ar lawr uchaf adeilad yng Nghei Newydd sydd yn edrych allan dros y traeth a'r cei. Wedi ei leoli oddi mewn i adeilad costrestredig Gradd 2 mae'n bosib i chi fwynhau y profiad unigryw o wylio'r dolffiniaid yn y bae o'ch ffenestr. Mae'r harbwr, bwytai, tafarndai a siopau i gyd gerllaw sy'n sicrhau for y llety hwn mewn lleoliad delfrydol ar gyfer gwyliau arfordirol yng Nghymru.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.02 milltir
 • Tafarn 0.02 milltir

Lampeter, West Wales

BOW22

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£429 - £878
yr wythnos
O £331 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn clyd wedi ei leoli yng nghanol tref Brifysgol Llanbedr Pont Steffan, ger bryniau a dyffrynnoedd hardd cefn gwlad, pentrefi bychain, a threfi marchnad Tregaron, Llandeilo a Llanymddyfri. Dewis eang o siopau lleol, bwytai a thafarndai o fewn pellter cerdded, tra fod arfordir Ceredigion a threfi Aberystwyth, Aberaeron, Aberteifi a Cei Newydd heb fod ymhell, sy'n ei wneud yn leoliad delfrydol i fwynhau a darganfod Gorllewin Cymru.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 13 o filltiroedd
 • Tafarn 0.2 milltir
Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad