Bythynnod Gwyliau yn Sir Benfro

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
43 Wedi canfod llety
Back to list view

Ty Carreg Sampson

44290

Saundersfoot, Pembrokeshire West Wales

PW9127

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£750 - £2000
yr wythnos
O £563 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • 10 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.1 milltir
 • Tafarn 0.1 milltir

Tenby, Pembrokeshire West Wales

25955

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£661 - £1413
yr wythnos
O £496 am arhosiad 3-noson
 • 3 Star
 • Llety helaeth yn Ninbych-y-pysgod gyda golygfeydd anhygoel. Mae'r llety ar ddau lawr uchaf tŷ Sioraidd yn edrych i lawr ar yr harbwr a thraeth y Gogledd. Mae canol y dref, traethau, harbwr a phopeth y byddwch eu hangen ar stepen eich
 • 9 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.1 milltir
 • Tafarn 0.1 milltir

Saundersfoot, Pembrokeshire West Wales

493314

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£746 - £1694
yr wythnos
O £560 am arhosiad 3-noson
 • Bwthyn hunan ddarpar trawiadol yn Saundersfoot gyda golygfa o'r môr o'r ardd ffrynt. Delfrydol ar gyfer teuluoedd neu grŵp o ffrindiau, mae'r byngalo hwn yn berffaith ar gyfer eich gwyliau yn Sir Benfro. Gyda traethau eang, dyfroedd clir, harbwr a llefydd gwych i fwyta ac yfed, mae Saundersfoot yn leoliad gwyliau arbennig.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.4 milltir
 • Tafarn 0.5 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Golwg yr Hafan

BOW015

Sandy Haven, Pembrokeshire West Wales

BOW104

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£450 - £1250
yr wythnos
O £338 am arhosiad 3-noson
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 3 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 0.2 milltir
 • Tafarn 0.5 milltir

Carmarthen, Pembrokeshire West Wales

BOW113

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£1066 - £4000
yr wythnos
O £800 am arhosiad 3-noson
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 4 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 20 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Fishguard, Pembrokeshire West Wales

BOW99

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£475 - £1224
yr wythnos
O £356 am arhosiad 3-noson
 • 7 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 3 o filltiroedd
 • Tafarn 0.2 milltir

St Davids, Pembrokeshire West Wales

23040

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£554 - £1261
yr wythnos
O £416 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mae Ty'r Castell yn fwthyn gwyliau hunan-ddarpar sy'n caniatau anifeiliaid, ac yn cynnig llety 5 seren mewn lleoliad godidog.
 • 7 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 3 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.2 milltir
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Tenby, Pembrokeshire West Wales

25953

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£522 - £1082
yr wythnos
O £392 am arhosiad 3-noson
 • 3 Star
 • Mae'r llety gwyliau hwn wedi ei leoli mewn un o'r mannau gorau, yn edrych i lawr ar yr harbwr a thraeth y Gogledd yn Ninbych y Pysgod. Mae nifer o fwytai ac atyniadau ar stepen eich drws.
 • 7 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.1 milltir
 • Tafarn 0.1 milltir

St Davids, Pembrokeshire West Wales

415354

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£469 - £1076
yr wythnos
O £352 am arhosiad 3-noson
 • Mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn ger Tŷ Ddewi yn sefyll ar ben ei hun ger arfordir hardd Sir Benfro. O fewn pellter cerdded i'r môr a Llwybr Arfordirol Cymru Gyfan, mae'r ardal yn ddelfrydol ar gyfer cerdded, pysgota, arforneidio, syrffio, gwylio bywyd gwyllt, ac wrth gwrs eistedd yn nol ac ymlacio. Delfrydol ar gyfer teuluoedd a grwpiau.
 • 7 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.5 milltir
 • Tafarn 1 milltir

Pembroke Retreat no.2

25585

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad