Bythynnod Gwyliau yn Sir Benfro

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
40 Wedi canfod llety
Back to list view

Solva, Pembrokeshire West Wales

23221

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£333 - £643
yr wythnos
O £260 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau llawn cymeriad wedi ei leoli’n wych rhwng Solfach a Thy Ddewi ar arfordir gogledd Sir Benfro. Mae’r bwthyn yn croesawu anifeiliaid anwes ac wedi ei adnewyddu'n gain - cysurus iawn i ddau.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.5 milltir
 • Tafarn 1 milltir

Solva, Pembrokeshire West Wales

23225

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£333 - £643
yr wythnos
O £260 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Gyda golygfeydd rhagorol o Fae Sain Ffraid, mae’r bwthyn cysurus hwn i 2 wedi ei leoli’n gampus rhwng Ty Ddewi a Solfach. Croeso i gwn, pellter cerdded o lwybr yr arfordir ac yn agos i siopau, orielau a bwytai’r ardal.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 1 milltir

Solva, Pembrokeshire West Wales

405012

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£318 - £612
yr wythnos
O £249 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau yn Solfach yn cysgu 2 ac o fewn pellter cerdded i’r llwybr arfordirol a golygfeydd anhygoel. Pentref pysgota yw Solfach gyda harbwr trawiadol a dewis bychan o siopau, bwytai, tafarndai a galeriau. Lleoliad delfrydol i ddarganfod popeth sydd gan Sir Benfro i gynnig.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 3 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Cardigan, West Wales

41759

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£463 - £839
yr wythnos
O £310 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mae Bwthyn Trefdraeth yn cynnig golygfa drawiadol, ddi-dor o Fae Trefdraeth. Safle perffaith ar gyfer cerdded llwybr arfordirol Sir Benfro neu i ymweld â thref glan môr hyfryd Trefdraeth, Sir Benfro.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 1 milltir

St Davids, Pembrokeshire West Wales

23066

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£334 - £801
yr wythnos
O £261 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau hunan arlwyo yn Sir Benfro sy'n croesawu cwn. Mae gan Ty Blawd, Ty Ddewi lyn pysgota ar y fferm ac mae'r tir yn ymestyn draw at Lwybr Arfordirol Sir Benfro.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

St Davids, Pembrokeshire West Wales

23064

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£334 - £801
yr wythnos
O £261 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau moethus yn Sir Benfro sy'n croesawu cwn. Mae gan Ysgubor, Ty Ddewi lyn pysgota ar y fferm ac mae'r tir yn ymestyn draw at Lwybr Arfordirol Sir Benfro.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 3 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.5 milltir
 • Tafarn 2 o filltiroedd

St Davids, Pembrokeshire West Wales

30269

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£540 - £948
yr wythnos
O £415 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mae Bwthyn Clyd yn fwthyn moethus wedi ei leoli yng nghanol tref Tŷ Ddewi, lathenni o'r sgwar a'r Eglwys Gadeiriol urddasol.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 0.1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

St Davids, Pembrokeshire West Wales

414993

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£449 - £1005
yr wythnos
O £347 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mae'r bwthyn 5 seren hwn y tu allan i Porthgain ar Benrhyn Tŷ Ddewi yn cynnig golygfeydd gwych o'r môr a chefn gwlad ac mae'n ddelfrydol ar gyfer cyplau, ffrindiau neu wyliau i'r teulu. Gyda'r gorau o ddau fyd ceir gweithgareddau niferus gerllaw (megis arforgampau, syrffio, cerdded a physgota) a gellir dewis un ai i fod yn anturus neu i ymlacio a'i chymeryd hi'n dawel o flaen stôf goed, neu ymweld ag un o'r bwytai gorau yn yr ardal.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.8 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Broad Haven, Pembrokeshire West Wales

34665

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£395 - £1122
yr wythnos
O £306 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Lleolir y bwthyn hunanarlwyo hwn yn Aberllydan (Broad Haven), bellter cerdded byr o’r traeth tywod godidog. Wedi ei ddodrefnu i safon uchel, mae’n cynnig popeth sydd ei angen arnoch am wyliau cartrefol a moethus.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.5 milltir
 • Tafarn 0.5 milltir

Tenby, Pembrokeshire West Wales

25951

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£469 - £822
yr wythnos
O £298 am arhosiad 3-noson
 • 3 Star
 • Un o'r lleoliadau gorau yn Ninbych-y-pysgod, mae'r llety gwyliau hwn yn edrych i lawr ar yr harbwr a Thraeth y Gogledd. Mae holl fwytai ac atyniadau Dinbych-y-pysgod ar stepen eich drws.
 • 4 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.1 milltir
 • Tafarn 0.1 milltir

Llangwm, Pembrokeshire West Wales

396645

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£445 - £723
yr wythnos
O £344 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Yn swatio ger aber afon diarffordd ym Mharc Cenedlaethol Sir Benfro, heb fod ymhell o ganol pentref bychan Llangwm. Mae’r bwthyn gwyliau rhyfeddol hwn yn cynnig llonyddwch oddi mewn ac oddi allan, wedi ei leoli 50 metr o’r dŵr ac o fewn ardal o ddiddordeb gwyddonol arbennig. Gyda llwybrau cerdded anhygoel, golygfeydd o’r dŵr, tafarn a siop leol gerllaw, dyma leoliad delfrydol ar gyfer cyplau, neu deuluoedd sydd yn chwilio am encil rhamantus ac ymlaciol. Gellir hefyd fwynhau gwyliau yn seiliedig ar weithgareddau awyr agored, gyda mynediad uniongyrchol i’r dŵr ar gyfer caiacwyr a chanŵ-wyr.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 10 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

St Davids, Pembrokeshire West Wales

415353

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£381 - £866
yr wythnos
O £296 am arhosiad 3-noson
 • Heb fod ymhell o'r môr, mae'r llety hunan ddarpar hwn ger Tŷ Ddewi yn leoliad delfrydol ar gyfer eich gwyliau yn Sir Benfro. Mae gorsaf bad achub St Stinan, llwybr arfordirol Sir Benfro, a thraeth gwych i gyd o fewn pellter cerdded. Mae dinas Tŷ Ddewi lai na milltir i ffwrdd gyda'i Gadeirlan rhyfeddol. Lleoliad perffaith i ymlacio a mwynhau y cyfan sydd gan Benrhyn Tŷ Ddewi i'w gynnig.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.5 milltir
 • Tafarn 1 milltir
Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad