Llety â Thân Coed

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
188 Wedi canfod llety
Back to list view

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

398625

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£2700 - £3712
yr wythnos
O £2,025 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • 25 Guests
 • 10 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 8 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 50 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Sarn Mellteyrn, North Wales Coast

384018

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£2045 - £4886
yr wythnos
O £1,534 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • 24 Guests
 • 9 Bedrooms
 • 4 Pets
 • 7 Bathrooms
 • Traeth 3.5 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Llanwrtyd Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

699941

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£2310 - £3788
yr wythnos
O £1,733 am arhosiad 3-noson
 • Dau lety mawr yn Llanwrtyd, ychydig fetrau o'i gilydd, yn medru cysgu cyfanswm o 22, ac yn cynnwys twb poeth. Digon o le tu mewn a thu allan sydd yn ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer aduniad neu ddathliad. Mae'r ddau lety wedi eu adnewyddu'n steilus ac fe geir llwybrau cerdded gwych, beicio mynydd a physgota yn yr ardal leol. Mae'r dref ei hun yn enwog am nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys y râs Dyn v. Ceffyl, Pencampwriaeth Snorclo Cors y Byd, a'r 'Real Ale Wobble'!
 • 22 Guests
 • 11 Bedrooms
 • No Pets
 • 9 Bathrooms
 • Traeth 42 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Beacons View Farm Cottages

378768

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

BOW25

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£1780 - £2596
yr wythnos
O £1,335 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Perffaith ar gyfer grwpiau mawr, aduniadau teuluol ac achlysurol arbennig, dyma lety 5 seren helaeth sy'n sefyll ar ben ei hun. Nodweddion arbennig yn cynnwys twb poeth gyda golygfeydd trawiadol, stofiau coed, llofftydd eang (i gyd gyda teledu), dwy lolfa a dwy gegin. O fewn pellter cerdded i fwyty/tafarn bentref a thref farchnad Machynlleth (prifddinas hynafol Cymru), ac o fewn 10 milltir i draethau hardd, Parc Cenedlaethol Eryri a llawer mwy.
 • 16 Guests
 • 8 Bedrooms
 • No Pets
 • 5 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 10 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Aberdaron, North Wales Coast

363312

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£1513 - £2969
yr wythnos
O £1,135 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Os yn edrych am rywle arbennig i dreulio eich gwyliau, does dim rhaid edrych ymhellach na’r llety hwn gyda golygfeydd anhygoel o’r môr. Ty 5 seren enfawr mewn lleoliad ysblennydd ydy Plas y Môr, o fewn ei ardd ei hun ac yn edrych allan dros draeth tywodlyd 4 milltir o hyd.
 • 14 Guests
 • 6 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 5 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 0.5 milltir
 • Tafarn 4 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Gadlas

51945

Ffermdy Llanwrtyd

414291

Onnen Fawr Barn

391900

Ty Carreg Sampson

44290

Llanwrtyd Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

60815

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£1155 - £1894
yr wythnos
O £866 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Bwthyn mawr 5 seren mewn llecyn clyd yng nghanol mynyddoedd Canolbarth Cymru ac wedi ei adnewyddu'n hynod o chwaethus. Man delfrydol i deulu neu i ffrindiau ddod at ei gilydd a cheir llwyth o weithgareddau i'w mwynhau yn yr ardal.
 • 10 Guests
 • 5 Bedrooms
 • No Pets
 • 4 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 42 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 milltir
 • Tân agored neu stôf goed
Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad