Llety Gwyliau De Cymru - yn y Wlad a'r Ddinas ac ar yr Arfordir

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
50 Wedi canfod llety
Back to list view

Usk, South Wales Borderlands

BOW62

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£972
yr wythnos
O £439 am arhosiad 3-noson
 • Llety moethus ar dir ystad gwledig rhestredig Gradd 2 yn Sir Fynwy. Yn wreiddiol yn rhan o'r adeiladau allanol, mae wedi ei adnewyddu yn encil rhamantus i 2, ble gellir cwtshio'n gysurus o flaen y tân, neu ymlacio yn y baddon steilus. Mae'r ystad yn ymestyn i dros 128 erw ac yn cynnwys gerddi a choetiroedd. Y tu allan i'r ystâd mae nifer o dafarndai lleol a nifer o fwytai seren Michellin, yn ogystal â digon o lwybrau i gerdded a beicio. Mae gweithgareddau poblogaidd eraill yn cynnwys pysgota a saethu colomenod clai.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Traeth 18 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Cardiff, South Wales

94782

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£407 - £621
yr wythnos
O £315 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mae'r eiddo hwn ar wahan wedi ei osod ar dyddyn bychan gyda bwthyn gwyliau arall (Ysgubor y Coed) ac mae cartref y perchnogion yno hefyd, o fewn yr ardal 50 acer o goed a chefn gwlad.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 16 o filltiroedd
 • Tafarn 0.25 milltir

Cardiff, South Wales

414973

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£402 - £488
yr wythnos
O £233 am arhosiad 3-noson
 • Mae'r llety hwn yn Llantrisant wedi ei leoli o fewn yr Hen Dref ac yn ddelfrydol ar gyfer ymweliad â Chaerdydd a gweddill De Cymru. Gyda nifer o dafarndai, bwytai, siopau lleol, ac hyd yn oed adfeilion castell, o fewn pellter cerdded, mae'n leoliad perffaith ar gyfer ymweld a'r ardal.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 17 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 milltir

Cardiff, South Wales

51429

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£488 - £600
yr wythnos
O £308 am arhosiad 3-noson
 • Bwthyn gwyliau dafliad carreg o arfordir a thraethau godidog arfordir Bro Morgannwg. Wedi'i ddylunio fel gwesty boutique, ond gyda mwy o le a mwy o ryddid nag y gall gwesty ei gynnig.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 3 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 milltir

Porthcawl, South Wales

94806

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£368 - £625
yr wythnos
O £286 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Llaethdy oedd y bwthyn hwn sy'n caniatau anifeiliaid, wedi ei leoli mewn 4.5 acer o dir preifat. Mae 3 cwrs golff o fewn 2 filltir, nifer o draethau a llwybrau cerdded ac mae'r traeth agosaf 10 munud i ffwrdd ar droed. Lleoliad perffaith i fwynhau nifer o weithgareddau neu i ymlacio a chael seibiant.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.5 milltir
 • Tafarn 0.6 milltir

Porthcawl, South Wales

46777

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£366 - £643
yr wythnos
O £285 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Saif y bwthyn hunan-ddarpar hwn mewn hafan 4.5 acer o erddi, coed a pherllan. 10 munud yn unig ar droed o’r traeth agosaf, 3 chwrs golff o fewn 2 filltir a digonedd o lwybrau cerdded.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.5 milltir
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Cardiff, South Wales

45394

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£622
yr wythnos
O £418 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mwynhewch y gorau o ddau fyd yn yr apartment gwyliau 5 seren hwn. 7 milltir yn unig o ganol dinas Caerdydd, mae hefyd yn cynnig holl fanteision lleoliad gwledig prydferth mewn pentref traddodiadol gyda 2 dafarn.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 15 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 milltir

Cardiff, South Wales

91710

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£611
yr wythnos
O £468 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mae'r llety hunan ddarpar hwn yn y Barri yn agos at lawer o draethau a ddim ond 20 munud o ganol Caerdydd. Mae golygfeydd hyfryd o Ddyffryn Morgannwg i'w gweld o'r balconi.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 2.5 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 milltir

Swansea Valley, South Wales

BOW08

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£467 - £862
yr wythnos
O £360 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn cysurus ar fferm weithiol oedd unwaith yn rhan o stâd wledig, wedi ei amgylchynu gan gefn gwlad ac o fewn 10 milltir i ddinas Abertawe. Perffaith ar gyfer aduniadau teulu neu ffrindiau.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 10 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Porthcawl, South Wales

30271

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£360 - £693
yr wythnos
O £280 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn Gwyliau Moethus ger Porthcawl - wedi ei leoli'n ddelfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored megis cerdded, beicio, hwylio neu syrffio yn ogystal â golffio a marchogaeth.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.9 milltir
 • Tafarn 0.4 milltir

Cardiff, South Wales

45378

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£622
yr wythnos
O £477 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Llety moethus 5 seren yn cynnig y gorau o ddau fyd. Mae ganddo holl fanteision lleoliad gwledig prydferth mewn pentref cefn gwlad traddodiadol gyda 2 dafarn, ac eto ond 20 munud o ganol Caerdydd.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 7 o filltiroedd
 • Tafarn 0.2 milltir

Gower, South Wales

492129

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£759 - £1101
yr wythnos
O £579 am arhosiad 3-noson
 • Bron iawn ar y traeth! Fe leolir Stablau Llangenith ar fferm 10 acer yn agos i draeth Llangenith ar Benrhyn Gŵyr. Bu i'r Stablau gael ei adnewyddu yn yr unfed ganrif ar bymtheg ac mae'n un o'r adeiladau hynaf ar Benrhyn Gŵyr. Mae pentref bychan Llangenith, gyda tafarn leol wych, siop syrffio, neuadd bentref ac eglwys, ond 1 filltir o'r Stablau, ac fe leolir Gŵyl Gerddorol Gŵyr yma ym mis Gorffennaf. Lleoliad anhygoel ar gyfer gwyliau, yn agos i un o'r traethau gorau yng Nghymru.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.2 milltir
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed
Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad