Llety Gwyliau De Cymru - yn y Wlad a'r Ddinas ac ar yr Arfordir

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
49 Wedi canfod llety
Back to list view

Usk, South Wales

BOW62

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£950 - £968
yr wythnos
O £427 am arhosiad 3-noson
 • Llety moethus ar dir ystad gwledig rhestredig Gradd 2 yn Sir Fynwy. Yn wreiddiol yn rhan o'r adeiladau allanol, mae wedi ei adnewyddu yn encil rhamantus i 2, ble gellir cwtshio'n gysurus o flaen y tân, neu ymlacio yn y baddon steilus. Mae'r ystad yn ymestyn i dros 128 erw ac yn cynnwys gerddi a choetiroedd. Y tu allan i'r ystâd mae nifer o dafarndai lleol a nifer o fwytai seren Michellin, yn ogystal â digon o lwybrau i gerdded a beicio. Mae gweithgareddau poblogaidd eraill yn cynnwys pysgota a saethu colomenod clai.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Traeth 18 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Llety Tyn y Coed

94782

Cardiff, South Wales

414973

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£398 - £484
yr wythnos
O £229 am arhosiad 3-noson
 • Mae'r llety hwn yn Llantrisant wedi ei leoli o fewn yr Hen Dref ac yn ddelfrydol ar gyfer ymweliad â Chaerdydd a gweddill De Cymru. Gyda nifer o dafarndai, bwytai, siopau lleol, ac hyd yn oed adfeilion castell, o fewn pellter cerdded, mae'n leoliad perffaith ar gyfer ymweld a'r ardal.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 17 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 milltir

Llofft y Fro

51429

Dairy Cottage

94806

Dan-y-Graig

46777

Cardiff, South Wales

45394

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£607 - £618
yr wythnos
O £407 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mwynhewch y gorau o ddau fyd yn yr apartment gwyliau 5 seren hwn. 7 milltir yn unig o ganol dinas Caerdydd, mae hefyd yn cynnig holl fanteision lleoliad gwledig prydferth mewn pentref traddodiadol gyda 2 dafarn.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 15 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 milltir

Cardiff, South Wales

91710

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£607
yr wythnos
O £407 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mae'r llety hunan ddarpar hwn yn y Barri yn agos at lawer o draethau a ddim ond 20 munud o ganol Caerdydd. Mae golygfeydd hyfryd o Ddyffryn Morgannwg i'w gweld o'r balconi.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 2.5 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 milltir

Swansea Valley, South Wales

BOW08

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£463 - £858
yr wythnos
O £356 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn cysurus ar fferm weithiol oedd unwaith yn rhan o stâd wledig, wedi ei amgylchynu gan gefn gwlad ac o fewn 10 milltir i ddinas Abertawe. Perffaith ar gyfer aduniadau teulu neu ffrindiau.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 10 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Porthcawl, South Wales

30271

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£356 - £689
yr wythnos
O £276 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn Gwyliau Moethus ger Porthcawl - wedi ei leoli'n ddelfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored megis cerdded, beicio, hwylio neu syrffio yn ogystal â golffio a marchogaeth.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.9 milltir
 • Tafarn 0.4 milltir

Ger-y-llyn

45378

Stablau Llangenith

492129

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad