Bythynnod Gwyliau Sir Fon

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
18 Wedi canfod llety
Back to list view

Llangefni, Anglesey North Wales

BOW83

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£570
yr wythnos
O £264 am arhosiad 3-noson
 • Dyma'r bwthyn delfrydol i ddarganfod Ynys Môn, gyda'i leoliad heddychlon a chanolog. Mae Meillion yn cynnig mangre trawiadol ar gyfer gwyliau rhamantus ac ymlaciol gyda rhyddid i wneud beth bynnag yr ydych eisiau.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Benllech, Anglesey North Wales

BOW126

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£340 - £642
yr wythnos
O £265 am arhosiad 3-noson
 • Bwthyn hunan ddarpar ar Ynys Môn, wedi ei leoli ar fferm deuluol gyda parlwr godro a chyfleusterau gwneud caws, yn agos i Bentraeth a Thraeth Coch, Benllech, Porthaethwy a Biwmares. Mae'r bwthyn yn derbyn anifeiliaid anwes ac yn lleoliad gwych i ddarganfod Ynys Môn, arfordir Gogledd Cymru ac Eryri, gyda nifer o atyniadau mwyaf Cymru heb fod ymhell.
 • 3 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Malltraeth, Anglesey North Wales

BOW129

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£530 - £1225
yr wythnos
O £408 am arhosiad 3-noson
 • Mae'r llety cyfoes hwn y lleiaf o 3 bwthyn 5 seren hunan ddarpar ar Ynys Môn. Mae Llofft Marian mewn lleoliad heddychlon yn agos i bentref Trefdraeth (1 milltir) a'r arfordir yn Malltraeth (2.3 milltir). Mae traethau trawiadol Llanddwyn a Rhosneigr hefyd gerllaw, heb anghofio nifer o atyniadau megis Sw Môr Môn, Llwybr Arfordirol Cymru, Amgueddfa Trafnidiaeth ac Amaethyddiaeth Ynys Môn, a Parc Fferm Foel.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 6.5 o filltiroedd
 • Tafarn 4.2 o filltiroedd

Moelfre, Anglesey North Wales

WAI181

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£502 - £819
yr wythnos
O £387 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.75 milltir
 • Tafarn 1 milltir

Beaumaris, Anglesey North Wales

FL046

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£560 - £929
yr wythnos
O £430 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 milltir

Beaumaris, Anglesey North Wales

WAI206

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£535 - £934
yr wythnos
O £411 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.1 milltir
 • Tafarn 0.1 milltir

Moelfre, Anglesey

WAI182

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£514 - £884
yr wythnos
O £396 am arhosiad 3-noson
 • Mae Mountain View Cottage yn un o nifer o fythynnod o ansawdd, wedi eu lleoli mewn gerddi trawiadol ger Moelfre ar arfordir dwyreiniol Ynys Môn. O fewn milltir i'r llwybr arfordirol a thraeth euraidd Lligwy, a 2 filltir o Moelfre, mae'r bwthyn hardd hwn gydag ystafell haul sydd yn arwain allan i'r patio preifat a'r lawnt, ac sydd hefyd gyda nodweddion i hwyluso pethau i westeion llai abl.
 • 5 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.75 milltir
 • Tafarn 1 milltir

Holy Island, Anglesey North Wales

BOW70

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£775 - £1243
yr wythnos
O £591 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mwynhewch leoliad delfrydol yn y bwthyn Cymreig traddodiadol hwn ar Ynys Môn. 200 llath o ymyl dwr Culfor Cymyran, sydd yn gwahanu Môn o Ynys Cybi. Wedi ei amgylchynu gan 5 acer o dir, dyma leoliad gwych i ymlacio, ymlwybro i lawr i'r traethau, neu ddarganfod Llwybr Arfordirol Cymru. Os hoffech fentro ymhellach, mae nifer o atyniadau a gweithgareddau ar Ynys Môn heb orfod mynd ymhell.
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.1 milltir
 • Tafarn 1.8 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Brynsiencyn, Anglesey

WAI194

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£408 - £722
yr wythnos
O £316 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 0.75 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Benllech, Anglesey North Wales

24195

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£411 - £835
yr wythnos
O £318 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau braf ger traeth Benllech ar arfordir dwyreiniol Ynys Môn ac yn agos i'r holl gyfleusterau. Mae ganddo ardd amgaeedig ei hun gyda dodrefn patio. Mae parc chwarae gerllaw
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.5 milltir
 • Tafarn 1.8 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Malltraeth, Anglesey North Wales

BOW127

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£552 - £1400
yr wythnos
O £424 am arhosiad 3-noson
 • Bwthyn steilus, eco-gyfeillgar ger Malltraeth, Traeth Llanddwyn, Sw Môr Môn, Rhosneigr a nifer o atyniadau eraill. Mae Stabal Marian yn cynnig llety 5 seren gyda golygfeydd pell-gyrhaeddol, nodweddion hyfryd oddi mewn, a'r hyblygrwydd i gael y gwelyau king mawr a king wedi eu gosod fel gwelyau sengl os dymunir.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 6.5 o filltiroedd
 • Tafarn 4.2 o filltiroedd

Llanfairpwll, Anglesey North Wales

22999

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£464 - £899
yr wythnos
O £358 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn Hunan-Arlwyo moethus yn Sir Fôn sydd hefyd yn croesawu anifeiliaid anwes. Saif bwthyn gwyliau Bodhyfryd mewn 7 acer o gefn gwlad agored gyda golygfeydd panoramig o Fynyddoedd Eryri.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 9 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad