Llety Addas i’r Llai Abl

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
38 Wedi canfod llety
Back to list view

Porthcawl, South Wales

46777

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£366 - £643
yr wythnos
O £285 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Saif y bwthyn hunan-ddarpar hwn mewn hafan 4.5 acer o erddi, coed a pherllan. 10 munud yn unig ar droed o’r traeth agosaf, 3 chwrs golff o fewn 2 filltir a digonedd o lwybrau cerdded.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.5 milltir
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Aberystwyth, West Wales

56927

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£392 - £812
yr wythnos
O £304 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Bwthyn hunan ddarpar ger Aberystwyth yn agos i amryw o atyniadau teuluol, canolfan beicio mynydd, trên stêm a rhaeadrau Pontarfynach, traethau Borth ac Ynys Las a nifer o lwybrau cerdded prydferth.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Aberaeron, West Wales

PORTH1

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£346 - £726
yr wythnos
O £270 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Gyda golygfeydd anhygoel o'r môr, mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn ar fferm weithiol yn agos i Aberaeron ac Aberystwyth. Yn ogystal â hyfrydwch yr arfordir (yn cynnwys dolffiniaid enwog Gorllewin Cymru) a nifer o draethau gerllaw, mae Mynyddoedd y Cambrian yn cynnig nifer o weithgareddau, yn cynnwys llwybrau cerdded gwych, beicio, beicio mynydd, pysgota, ac hyd yn oed cyfle i fwydo'r barcutiaid coch sy'n hedfan uwchben. Lleoliad delfrydol ar gyfer eich gwyliau yng Ngorllewin Cymru.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 1 milltir

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

39471

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£344 - £541
yr wythnos
O £268 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau un llawr hyfryd gyda chyfleusterau i'r anabl. 2 filltir o Lanfair-ym-muallt, ger pentref hanesyddol Cilmeri (tafarn draddodiadol a gorsaf drên). Bwytai gwych yn yr ardal yn gweini bwyd lleol.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 45 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 milltir

New Quay, West Wales

25595

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£424 - £864
yr wythnos
O £290 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau moethus hunan-ddarpar yng Ngorllewin Cymru. Adnewyddwyd y bwthyn yn ddiweddar â fe'i lleolir ar fferm weithiol gyda llyn pysgota, ardal chwarae tu allan ac ystafell gemau dan do.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 1.4 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Aberystwyth, West Wales

73032

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£392 - £812
yr wythnos
O £304 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mae'r bwthyn hardd hwn ger Aberystwyth yn mwynhau lleoliad trawiadol, yn edrych allan dros Gwm Ystwyth yng nghefn gwlad heddychlon Gorllewin Cymru. Mae Aberystwyth (4 milltir) yn dref arfordirol odidog gydag ystod eang o adnoddau. Lleoliad delfrydol i wneud y mwyaf o'r ardal boblogaidd hon a phopeth sydd i'w gynnig yma, gan gynnwys ystod o atyniadau teuluol, llwybrau cerdded, traethau, canolfan feicio mynydd Nant yr Arian, rheilffordd fach a rhaeadrau Pont ar Fynach.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Moelfre, Anglesey

WAI182

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£514 - £884
yr wythnos
O £396 am arhosiad 3-noson
 • Mae Mountain View Cottage yn un o nifer o fythynnod o ansawdd, wedi eu lleoli mewn gerddi trawiadol ger Moelfre ar arfordir dwyreiniol Ynys Môn. O fewn milltir i'r llwybr arfordirol a thraeth euraidd Lligwy, a 2 filltir o Moelfre, mae'r bwthyn hardd hwn gydag ystafell haul sydd yn arwain allan i'r patio preifat a'r lawnt, ac sydd hefyd gyda nodweddion i hwyluso pethau i westeion llai abl.
 • 5 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.75 milltir
 • Tafarn 1 milltir

Aberystwyth, Mid Wales and Brecon Beacons

56917

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£419 - £905
yr wythnos
O £324 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mae Blaenlli wedi ei leoli'n gampus er mwyn gwneud y mwyaf o bopeth sydd gan Orllewin Cymru i'w gynnig. Ymhlith yr atyniadau mae Aberystwyth, llwybrau cerdded, traethau, canolfan beicio mynydd, tren stêm, rhaeadrau a llawer mwy.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

520433

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£427 - £733
yr wythnos
O £330 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Wedi ei leoli oddi mewn i erddi ffrwythlon ar lechwedd coediog yn edrych allan dros Ddyffryn Dyfi, mae'r bwthyn croesawgar hwn o fewn milltir i dref Machynlleth, Prifddinas Hynafol Cymru, ac 8 milltir o Aberdyfi. Mae Stabal Pant y Lludw yn croesawu anifeiliaid anwes, yn eco-gyfeillgar, ac yn cynnig gwyliau addas ar gyfer yr anabl mewn lleoliad heddychlon a diarffordd. Delfrydol os ydych am ymlacio, peintio, darllen neu ysgrifennu, ac hefyd yn leoliad gwerth chweil ar gyfer gwyliau antur gydag atyniadau a harddwch Eryri ar stepen y drws. 
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 4 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 9 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Nant Gwrtheyrn, North Wales Coast

197038

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£680 - £1122
yr wythnos
O £520 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Wedi ei leoli mewn pentref Fictorianaidd unigryw, mae bwthyn Tre'r Ceiri yn Nant Gwrtheyrn yn cynnig golygfeydd anhygoel o'r môr a'r mynydd.
 • 6 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.1 milltir
 • Tafarn 1 milltir

Aberdyfi, North Wales Snowdonia

78262

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£531 - £790
yr wythnos
O £408 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Adeilad cerrig ar fferm weithiol sydd wedi ei adnewyddu’n chwaethus gyda thoeau trawstiog a stôf llosgi coed, sy'n creu awyrgylch gynnes a chlud. Mae hefyd ystafell gemau ar y safle a digon o gyfleoedd i weld yr anifeiliaid fferm. Mae'r bwthyn gwyliau hwn yn Aberdyfi hefyd wedi ei leoli rhwng tref glan y môr Aberdyfi (6 milltir) a Machynlleth, prifddinas hynafol Cymru (5 milltir). Digon o atyniadau yn yr ardal.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Aberaeron, West Wales

PORTH

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£429 - £964
yr wythnos
O £332 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Ymlaciwch yn y twb poeth tra'n mwynhau golygfeydd anhygoel ar draws Bae Ceredigion. Mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn ar fferm weithiol ar godiad tir uwchben yr arfordir. Gydag Aberystwyth ac Aberaeron ond taith fer i ffwrdd dyma leoliad delfrydol i ddarganfod arfordir Gorllewin Cymru.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 1 milltir
Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad