Llety Addas i’r Llai Abl

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
36 Wedi canfod llety
Back to list view

Porthcawl, South Wales

46777

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£362 - £639
yr wythnos
O £281 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Saif y bwthyn hunan-ddarpar hwn mewn hafan 4.5 acer o erddi, coed a pherllan. 10 munud yn unig ar droed o’r traeth agosaf, 3 chwrs golff o fewn 2 filltir a digonedd o lwybrau cerdded.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.5 milltir
 • Tafarn 2 o filltiroedd

New Quay, Pembrokeshire & West Wales

25595

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£409 - £860
yr wythnos
O £279 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau moethus hunan-ddarpar yng Ngorllewin Cymru. Adnewyddwyd y bwthyn yn ddiweddar â fe'i lleolir ar fferm weithiol gyda llyn pysgota, ardal chwarae tu allan ac ystafell gemau dan do.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 1.4 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Y Ddinas

56927

Llanrhaeadr-ym-Mochnant, Mid Wales and Brecon Beacons

38594

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£454 - £611
yr wythnos
O £350 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau gwledig yng Nghanolbarth Cymru sydd yn croesawu cŵn. 1 filltir o bentref prydferth Llanrhaeadr ym Mochnant gyda’i gaffi ei hun, cigydd a dewis da o dafarndai. Mae rhaeadr fwyaf Cymru gerllaw.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 45 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Aberaeron, West Wales

PORTH1

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£342 - £722
yr wythnos
O £266 am arhosiad 3-noson
 • Gyda golygfeydd anhygoel o'r môr, mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn ar fferm weithiol yn agos i Aberaeron ac Aberystwyth. Yn ogystal â hyfrydwch yr arfordir (yn cynnwys dolffiniaid enwog Gorllewin Cymru) a nifer o draethau gerllaw, mae Mynyddoedd y Cambrian yn cynnig nifer o weithgareddau, yn cynnwys llwybrau cerdded gwych, beicio, beicio mynydd, pysgota, ac hyd yn oed cyfle i fwydo'r barcutiaid coch sy'n hedfan uwchben. Lleoliad delfrydol ar gyfer eich gwyliau yng Ngorllewin Cymru.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 1 milltir

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

39471

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£340 - £537
yr wythnos
O £264 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau un llawr hyfryd gyda chyfleusterau i'r anabl. 2 filltir o Lanfair-ym-muallt, ger pentref hanesyddol Cilmeri (tafarn draddodiadol a gorsaf drên). Bwytai gwych yn yr ardal yn gweini bwyd lleol.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 45 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 milltir

Aberystwyth, West Wales

73032

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£388 - £808
yr wythnos
O £300 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mae'r bwthyn hardd hwn ger Aberystwyth yn mwynhau lleoliad trawiadol, yn edrych allan dros Gwm Ystwyth yng nghefn gwlad heddychlon Gorllewin Cymru. Mae Aberystwyth (4 milltir) yn dref arfordirol odidog gydag ystod eang o adnoddau. Lleoliad delfrydol i wneud y mwyaf o'r ardal boblogaidd hon a phopeth sydd i'w gynnig yma, gan gynnwys ystod o atyniadau teuluol, llwybrau cerdded, traethau, canolfan feicio mynydd Nant yr Arian, rheilffordd fach a rhaeadrau Pont ar Fynach.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Moelfre, Anglesey North Wales

WAI182

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£510 - £880
yr wythnos
O £392 am arhosiad 3-noson
 • 5 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.75 milltir
 • Tafarn 1 milltir

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

520433

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£423 - £729
yr wythnos
O £326 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Wedi ei leoli oddi mewn i erddi ffrwythlon ar lechwedd coediog yn edrych allan dros Ddyffryn Dyfi, mae'r bwthyn croesawgar hwn o fewn milltir i dref Machynlleth, Prifddinas Hynafol Cymru, ac 8 milltir o Aberdyfi. Mae Stabal Pant y Lludw yn croesawu anifeiliaid anwes, yn eco-gyfeillgar, ac yn cynnig gwyliau addas ar gyfer yr anabl mewn lleoliad heddychlon a diarffordd. Delfrydol os ydych am ymlacio, peintio, darllen neu ysgrifennu, ac hefyd yn leoliad gwerth chweil ar gyfer gwyliau antur gydag atyniadau a harddwch Eryri ar stepen y drws. 
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 4 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 9 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Beudy Bach

45888

Nant Gwrtheyrn, North Wales Coast

197038

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£676 - £1118
yr wythnos
O £516 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Wedi ei leoli mewn pentref Fictorianaidd unigryw, mae bwthyn Tre'r Ceiri yn Nant Gwrtheyrn yn cynnig golygfeydd anhygoel o'r môr a'r mynydd.
 • 6 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.1 milltir
 • Tafarn 1 milltir

Aberdyfi, North Wales Snowdonia

78262

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£527 - £786
yr wythnos
O £404 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Adeilad cerrig ar fferm weithiol sydd wedi ei adnewyddu’n chwaethus gyda thoeau trawstiog a stôf llosgi coed, sy'n creu awyrgylch gynnes a chlud. Mae hefyd ystafell gemau ar y safle a digon o gyfleoedd i weld yr anifeiliaid fferm. Mae'r bwthyn gwyliau hwn yn Aberdyfi hefyd wedi ei leoli rhwng tref glan y môr Aberdyfi (6 milltir) a Machynlleth, prifddinas hynafol Cymru (5 milltir). Digon o atyniadau yn yr ardal.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 milltir
 • Tân agored neu stôf goed
Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad