Bythynnod Gwyliau yn Ne Cymru, ar hyd Y Gororau

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
14 Wedi canfod llety
Back to list view

Usk, South Wales

BOW62

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£950 - £968
yr wythnos
O £427 am arhosiad 3-noson
  • Llety moethus ar dir ystad gwledig rhestredig Gradd 2 yn Sir Fynwy. Yn wreiddiol yn rhan o'r adeiladau allanol, mae wedi ei adnewyddu yn encil rhamantus i 2, ble gellir cwtshio'n gysurus o flaen y tân, neu ymlacio yn y baddon steilus. Mae'r ystad yn ymestyn i dros 128 erw ac yn cynnwys gerddi a choetiroedd. Y tu allan i'r ystâd mae nifer o dafarndai lleol a nifer o fwytai seren Michellin, yn ogystal â digon o lwybrau i gerdded a beicio. Mae gweithgareddau poblogaidd eraill yn cynnwys pysgota a saethu colomenod clai.
  • 2 Guests
  • 1 Bedroom
  • No Pets
  • 1 Bathroom
  • Twb Poeth
  • Traeth 18 o filltiroedd
  • Tafarn 1 milltir
  • Tân agored neu stôf goed

Bwthyn Tawel

73063

Ysgyfarnog Fach

BOW28

Bwthyn y Gelli

BOW90

Maes y Gwy

46508

Y Stablau

381627

Ty Coets - Coach House

BOW61

Caban Cwm Hedd

BOW138

Yr Hen Orsaf Heddlu (Mycroft)

BOW67

Maes y Felin

46322

Ysgyfarnog Hir

BOW27

Yr Hen Orsaf 2 (Doyle)

BOW14

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad