Y bythynnod gorau a mwy

Wedi dod o hyd i 4 llety sy'n cwrdd â'ch anghenion

Bythynnod Gwyliau yn Ne Cymru, ar hyd Y Gororau

Yn cwmpasu ardal o harddwch naturiol dynodedig yn ogystal a Thirlun Diwydiannol gyda statws Treftadaeth Byd, mae hon yn ardal o gestyll mawreddog, cymoedd coediog, afonydd troellog, treftadaeth ddiwydiannol gref yn ogystal a bythynnod gwyliau hyfryd. Mae ardal Gororau De Cymru yn cynnwys Dyffryn Gwy a Dyffryn y Wysg, ac mae?n gartref i?r nifer fwyaf o gestyll yn ol milltir sgwar trwy Brydain.

Mae'n bythynnod gwyliau yn Ne Cymru yn cynnig popeth o amffitheatrau Rhufeinig i lygad wydr Nelson ac o wyliau bwyd i ddiwrnod allan yn rasys ceffylau Cas-gwent. Amgylchynir bythynnod gwyliau gororau De Cymru gan drefi hardd, llawn hanes a chymeriad, a gan gefn gwlad odidog. Mae'r rhanbarth hefyd yn gartref i'r nifer fwyaf o fwytai Michelin yng Nghymru, yn ogystal a dinas fwyaf newydd Cymru, lle cafodd Cwpan Ryder 2010 ei chynnal.

Mae miloedd o flynyddoedd o hanes i'w ddarganfod yn ystod eich gwyliau ym mythynnod gwyliau Y Gorau o Gymru yn Ne Cymru. Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Camlas Sir Fynwy, gwinllannoedd a bwyd da hefyd yn rhan annatod o'ch arhosiad yn y bythynnod gwyliau moethus hyn ar hyd Gororau De Cymru. 

Visit Wales 4 Star Award

Bwthyn Tawel - Abergavenny holiday cottage Bwthyn Tawel

Abergavenny - South Wales Borderlands

Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch lonyddwch tawel y bwthyn gwyliau hwn yn Y Fenni. Mae golygfeydd aruthrol ar hyd y dyffryn, y Mynyddoedd Duon a Bannau Brycheiniog

 • Cysgu 2 o bobl
 • 1 Ystafell wely
 • 1 Ystafell ymolchi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Ymddiheuriadau, ni chaniateir anifeiliaid anwes
 • WiFi
£360 - £543 yr wythnos *

73063 Gweld llety

 • Cysgu 2 o bobl
 • 1 Ystafell wely
 • 1 Gwely dwbl
 • 1 Gwely soffa
 • 1 Ystafell ymolchi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Ymddiheuriadau, ni chaniateir anifeiliaid anwes
 • WiFi
 • Saturday newid
 • 40 o draeth
 • 11 milltir o dafarn
 • 11 o siop
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Parcio preifat
 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell
 • Dim ysmygu
 • Tywelion yn gynwysedig
 • Dim peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi
 • Cot
 • Cadair uchel
 • Cot symudol
Visit Wales 4 Star Award

Y Stablau - Within the Brecon Beacons National Park Y Stablau

Abergavenny - South Wales Borderlands

Set on a family run beef and sheep farm within the Brecon Beacons National Park the Holiday Cottage is near the Monmothshire and Brecon Canal and the delightful country towns of Abergavenny, Usk and Monmouth. The cottage...

 • Cysgu 4 o bobl
 • 2 Ystafell wely
 • 3 Ystafell ymolchi
 • Ymddiheuriadau, ni chaniateir anifeiliaid anwes
 • WiFi
£422 - £580 yr wythnos *

381627 Gweld llety

 • Cysgu 4 o bobl
 • 2 Ystafell wely
 • 2 Gwely dwbl
 • 3 Ystafell ymolchi
 • Ymddiheuriadau, ni chaniateir anifeiliaid anwes
 • WiFi
 • Friday newid
 • 25 o draeth
 • 4 milltir o dafarn
 • 4 o siop
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Ar fferm weithredol
 • Parcio preifat
 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • Peiriant golchi llestri
 • Dim rhewgell
 • Dim ysmygu
 • Tywelion yn gynwysedig
 • Dim peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi
 • Cadair uchel
 • Cot symudol
Visit Wales 4 Star Award

Twb poeth Maes y Gwy

Chepstow - South Wales Borderlands

Wedi ei leoli ar fferm ynghanol 126 acer o ddolydd agored braf, mae gan fwthyn hunan-ddarpar Maes y Gwy dwb poeth, ardal fawr i blant chwarae ac ystafell gemau. Lleoliad perffaith i archwilio atyniadau a golygfeydd yr ar...

 • Cysgu 4 o bobl
 • 3 Ystafell wely
 • 2 Ystafell ymolchi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Derbyn 1 anifail anwes
 • WiFi
£585 - £851 yr wythnos *

46508 Gweld llety

 • Cysgu 4 o bobl
 • 3 Ystafell wely
 • 1 Gwely dwbl
 • 2 Gwely sengl
 • 1 Gwely soffa
 • 2 Ystafell ymolchi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Derbyn 1 anifail anwes
 • WiFi
 • Saturday newid
 • 35 o draeth
 • 1.5 milltir o dafarn
 • 5 o siop
 • Ar fferm weithredol
 • Parcio preifat
 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • Rhewgell
 • Dim ysmygu
 • Tywelion yn gynwysedig
 • Dim peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi
 • Cadair uchel
 • Cot symudol
Visit Wales 4 Star Award

Twb poeth Maes y Felin self catering Chepstow cottage with luxury hot tub Maes y Felin

Chepstow - South Wales Borderlands

Bwthyn gwyliau gyda thwb poeth ynghanol 126 acer o ddolydd agored braf, coetir a bryniau. Ceir ardal chwarae fawr i’r plant ac ystafell gemau. Lleoliad perffaith i archwilio atyniadau a golygfeydd Sir Fynwy ac i ym...

 • Cysgu 5 o bobl
 • 3 Ystafell wely
 • 2 Ystafell ymolchi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Derbyn 1 anifail anwes
 • WiFi
£585 - £851 yr wythnos *

46322 Gweld llety

 • Cysgu 5 o bobl
 • 3 Ystafell wely
 • 1 Gwely dwbl
 • 1 Gwely sengl
 • 1 Gwely bync
 • 1 Gwely soffa
 • 2 Ystafell ymolchi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Derbyn 1 anifail anwes
 • WiFi
 • Saturday newid
 • 35 o draeth
 • 3 milltir o dafarn
 • 5 o siop
 • Ar fferm weithredol
 • Parcio preifat
 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • Rhewgell
 • Dim ysmygu
 • Tywelion yn gynwysedig
 • Dim peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi
 • Cadair uchel
 • Cot symudol

Llwytho opsiynau 0

A maximum of 600 properties can display on the map. Please refine your search to reduce the number of properties, or go to list view to see them all.
Nôl i'r brig