Llety Newydd

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
28 Wedi canfod llety
Back to list view

Bala, North Wales Snowdonia

BOW114

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£334 - £646
yr wythnos
O £261 am arhosiad 3-noson
 • Gellir mwynhau Eryri mewn steil yn y bwthyn hwn i 2 yn y Bala, tref farchnad Gymreig ar lannau'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru. Mae Beudy Llew Coch yn un o bedwar bwthyn gwyliau 5 seren oddi mewn i gyn fuarth fferm, wedi eu hadnewyddu'n gywrain gan y perchnogion i ddarparu cuddfan hyfryd ar gyrion y dref. Mae bwytai, caffis, siopau a thafarndai ar stepen y drws, tra fod trên stêm yn cychwyn ar ei daith gydag ymyl y llyn o fewn milltir i'r bwthyn.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 27 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 milltir

Conwy, North Wales Snowdonia

BOW117

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£475 - £1016
yr wythnos
O £366 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1.2 milltir
 • Tafarn 0.1 milltir

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

BOW135

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£433 - £636
yr wythnos
O £255 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Gyda golygfeydd anhygoel i bob cyfeiriad, mae’r pod glampio moethus hwn yng nghanol cefn gwlad Canolbarth Cymru mewn lleoliad perffaith ar gyfer ymlacio. Wedi ei leoli ar fferm weithiol yn cynnwys coetir, llwybrau cerdded a’r afon Ddyfi gerllaw, ac o fewn Parc Cenedlaethol Eryri gyda’i holl weithgareddau ac atyniadau. Gellir cerdded ar hyd llwybr byr i bentref Dinas Mawddwy, lle ceir caffi a thafarn lleol sy’n gweini bwyd a diod ardderchog.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 19 o filltiroedd
 • Tafarn 0.25 milltir

Tregaron, Mid Wales and Brecon Beacons

BOW143

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£488 - £735
yr wythnos
O £376 am arhosiad 3-noson
 • Cynnig arbennigY Granar (The Granary) 15% Discount on 3-7 nights break, Weeks Commencing 11.1.20 - 12.2.20
 • Cynnig arbennigPets go free with every booking at this beautiful cottage!
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 4 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 19 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Abergele, North Wales Coast

BOW134

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£435 - £650
yr wythnos
O £336 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Traeth 5.5 o filltiroedd
 • Tafarn 2.5 o filltiroedd

Conwy, North Wales Snowdonia

BOW118

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£403 - £942
yr wythnos
O £312 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn cyfoes yn cynnig gwyliau gwych oddi mewn i waliau hanesyddol Conwy - tref Treftadaeth y Byd ar arfordir Gogledd Cymru. Wedi ei leoli ar stryd dawel, mae'r bwthyn mewn lleoliad perffaith i wneud y mwyaf o bopeth sydd gan Conwy i'w gynnig. O'r castell mawreddog i'r ty lleiaf yn y wlad, traethau a thripiau ar gychod, a dewis eang o fwytai, bariau a siopau annibynnol.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1.2 milltir
 • Tafarn 0.1 milltir

Barmouth, North Wales Coast

BOW150

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£420 - £802
yr wythnos
O £325 am arhosiad 3-noson
 • Gyda golygfeydd panoramig o Fae Ceredigion, Cader Idris a mynyddoedd y Rhinog, mae'r llety hwn i 2 o fewn pellter cerdded i draeth euraidd a bwyty. Wedi ei leoli ar ystâd breifat ar arfordir Eryri, lai na milltir i dafarn bentref, siop a bwyty yn Nhalybont, yn ganolog i Abermaw (4 milltir) a Harlech (7 milltir). Dyma le i ymlacio a darganfod harddwch Gogledd Cymru.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.3 milltir
 • Tafarn 0.7 milltir

Benllech, Anglesey North Wales

BOW126

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£340 - £642
yr wythnos
O £265 am arhosiad 3-noson
 • Bwthyn hunan ddarpar ar Ynys Môn, wedi ei leoli ar fferm deuluol gyda parlwr godro a chyfleusterau gwneud caws, yn agos i Bentraeth a Thraeth Coch, Benllech, Porthaethwy a Biwmares. Mae'r bwthyn yn derbyn anifeiliaid anwes ac yn lleoliad gwych i ddarganfod Ynys Môn, arfordir Gogledd Cymru ac Eryri, gyda nifer o atyniadau mwyaf Cymru heb fod ymhell.
 • 3 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia

BOW141

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£786 - £1373
yr wythnos
O £600 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Wedi ei leoli ger pentref trawiadol Betws y Coed, y fynedfa i Barc Cenedlaethol Eryri. Bwthyn hardd gyda twb poeth oddi mewn i barc gwyliau bychan. Mewn lleoliad heddychlon ond eto o fewn pellter cerdded i fwytai, caffis, siopau a bariau. Mae Llyn Brenig Lodge hefyd yn leoliad delfrydol i fwynhau ystod eang o atyniadau, gweithgareddau a'r diwylliant cyfoethog sydd gan Gogledd Cymru i'w gynnig.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 19 o filltiroedd
 • Tafarn 0.4 milltir

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia

BOW140

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£835 - £1482
yr wythnos
O £636 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mwynhewch y lleoliad gwych hwn, o fewn pellter cerdded i Betws y Coed, y porth i Barc Cenedlaethol Eryri gyda digon o lwybrau cerdded, gweithgareddau ac atyniadau. Wedi ei leoli oddi mewn i barc tawel ac heddychlon, mae Llety Dinas Lodge yn un o bedwar llety 5 seren ar y safle - i gyd gyda twb poeth preifat.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 19 o filltiroedd
 • Tafarn 0.4 milltir

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia

BOW142

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£825 - £1443
yr wythnos
O £629 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mae Llyn Padarn Lodge yn cynnig hafan ymlaciol a heddychlon gyda popeth yr ydych eu hangen o fewn pellter cerdded ym Metws y Coed. Gyda'i dwb poeth preifat, mae yn un o bedwar llety 5 seren oddi mewn i barc gwyliau sy'n cael ei redeg gan deulu lleol. Mae pentref Betws y Coed yn cael ei adnabod fel y fynedfa i Barc Cenedlaethol Eryri a chanolfan gweithgareddau antur dosbarth cyntaf. Pa ffordd well i fwynhau yr holl atyniadau, bwytai, caffis a thafarndai na thrwy aros yn y llety hwn gyda golygfeydd trawiadol a chroeso cynnes Cymreig.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 19 o filltiroedd
 • Tafarn 0.4 milltir

Aberystwyth, Mid Wales and Brecon Beacons

BOW107

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£460 - £815
yr wythnos
O £355 am arhosiad 3-noson
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.3 milltir
 • Tafarn 0.1 milltir
Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad