Gwyliau byr yng Nghaerdydd

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
13 Wedi canfod llety
Back to list view

Cardiff, South Wales

492058

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£722 - £1106
yr wythnos
O £552 am arhosiad 3-noson
 • Mae’r fflat steilus hwn ym Mae Caerdydd yn leoliad perffaith ar gyfer eich arhosiad yng Nghaerdydd. Wedi ei leoli ar y 5ed llawr, gyda balconi yn edrych allan dros y dŵr, a golygfeydd gwych draw tuag at ganol y ddinas. Mae Canolfan y Mileniwm, gorsaf drên Bae Caerdydd, bwytai, tafarndai, sinema, casino ac atyniadau eraill gerllaw. Fe geir cyswllt trafnidiaeth cyhoeddus gwych gyda canol y dref, gan gynnwys Stadiwm y Mileniwn (Principality), sydd lai na milltir i ffwrdd.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 7 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 milltir

Cardiff, South Wales

BOW51

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£709 - £928
yr wythnos
O £542 am arhosiad 3-noson
 • Llety moethus wedi ei leoli ar Heol y Porth yng nghanol dinas Caerdydd, ar draws y ffordd i stadiwm eiconig Principality. Wedi ei adnewyddu'n ddiweddar i safon uchel, dyma lety ar y llawr cyntaf, gyda popeth sydd gan Caerdydd i gynnig ar stepen y drws, yn cynnwys canolfannau siopa, bwytai, castell Caerdydd, clybiau nos, parciau a gerddi.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.01 milltir

Cardiff, South Wales

BOW87

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£516 - £946
yr wythnos
O £397 am arhosiad 3-noson
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 2.5 o filltiroedd
 • Tafarn 0.4 milltir

Cardiff, South Wales

BOW32

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£580 - £1319
yr wythnos
O £445 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mae’r golygfeydd di-dor dros orwelion y ddinas o’r apartment gwyliau moethus yma yng Nghaerdydd wir yn ysblennydd. Tydi Pen Dinas ond tafliad carreg o Stadiwm y Principality, y castell a’r holl atyniadau gwych sydd gan canol y ddinas i’w chynnig. Yn chwaethus a modern, mae’r apartment newydd yma yn berffaith ar gyfer gwyliau dinesig yng Nghaerdydd, trip siopa, digwyddiad chwaraeon neu i gael criw o ffrindiau/teulu at ei gilydd. Mae popeth yr ydych ei angen yng Nghaerdydd ar stepen eich drws. Mae’r apartment newydd sbon yma yn un o’r llefydd mwyaf dymunol yng Nghaerdydd ar hyd stryd goedwigol brydferth Cathedral Road.
 • 5 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 milltir

Cardiff, South Wales

BOW88

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£680 - £1345
yr wythnos
O £520 am arhosiad 3-noson
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 0.3 milltir

Cardiff, South Wales

BOW188

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£722 - £1319
yr wythnos
O £552 am arhosiad 3-noson
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 milltir

Cardiff, South Wales

BOW65

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£580 - £1319
yr wythnos
O £445 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Wedi ei leoli yng nghanol Caerdydd a dros yr afon o Stadiwm Principality, mae'r llety hwn yng Nghaerdydd yn berffaith ar gyfer gwyliau yn y ddinas. Wedi ei leoli ar Fitzhamon Embankment, mae'r brif orsaf drenau a phencadlys newydd y BBC ond ychydig gannoedd o fetrau i ffwrdd. Mae'n ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau yn y Stadiwm, penwythnosau siopa, neu yn le braf ar gyfer gwyliau i ffwrdd gyda teulu neu ffrindiau. Gellir cerdded i weld Castell Caerdydd, Gerddi Soffia, Neuadd Dewi Sant, Stadiwm Dinas Caerdydd a nifer o fwytai, bariau a chanolfannau siopa.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 0.2 milltir

Cardiff, South Wales

49709

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£2785 - £3471
yr wythnos
O £2,017 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Saif y llety hunan-ddarpar mawr hwn yn ardal soffistigedig Pontcanna, Caerdydd. Bellter cerdded byr o nifer o gaffis a bars a 10 munud yn unig ar droed i Ganol Caerdydd a Stadiwm y Mileniwm.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 2 Bathrooms

Cardiff, South Wales

BOW78

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£1320 - £4240
yr wythnos
O £1,000 am arhosiad 3-noson
 • 10 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 milltir

Cardiff, South Wales

BOW019

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£1468 - £2537
yr wythnos
O £1,111 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Fe leolir y llety steilus hwn yn ardal soffistigedig Pontcanna yng Nghaerdydd, o fewn pellter cerdded i ganol y ddinas ble lleolir Stadiwm Principality, Castell Caerdydd, Gerddi Soffia, a llawer o fwytai, bariau, clybiau, caffis, ac wrth gwrs, siopau gwych. Mae'r llety Fictorianaidd yn cynnwys nodweddion traddodiadol ac mae'n le delfrydol ar gyfer eich arhosiad yng Nghaerdydd.
 • 10 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 4 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 milltir

Cardiff, South Wales

486599

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£1975 - £3487
yr wythnos
O £1,432 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Tŷ steilus yng Nghaerdydd yn agos at Stadiwm Principality, Castell Caerdydd, parciau, siopau, a'r holl fwytai a thafarndai sydd ar gael yng Nghanol Dinas Caerdydd. Perffaith ar gyfer grŵp o ffrindiau, cydweithwyr, aduniadau neu deuluoedd, mae'r llety hwn yn cysgu 10, ond fe all gysgu 14 wrth ddefnyddio dau wely soffa ychwanegol.
 • 14 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 4 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.2 milltir

Cardiff, South Wales

61035

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£5228 - £6627
yr wythnos
O £3,902 am arhosiad 3-noson
 • Lleolir y llety mawr hwn daith gerdded fer o siopau, tafarndai a bywyd nos Caerdydd, yn ogystal â Stadiwm y Mileniwm. Perffaith ar gyfer grwpiau o ffrindiau, teuluoedd, tripiau siopa, partion plu, stag a phenwythnosau rygbi.
 • 20 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 milltir
Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad