Gwyliau byr yng Nghaerdydd

12 Wedi canfod llety
Back to list view

Cardiff Bay View Apartment

492058

Cardiff, South Wales

BOW51

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£705 - £924
yr wythnos
O £538 am arhosiad 3-noson
 • Llety moethus wedi ei leoli ar Heol y Porth yng nghanol dinas Caerdydd, ar draws y ffordd i stadiwm eiconig Principality. Wedi ei adnewyddu'n ddiweddar i safon uchel, dyma lety ar y llawr cyntaf, gyda popeth sydd gan Caerdydd i gynnig ar stepen y drws, yn cynnwys canolfannau siopa, bwytai, castell Caerdydd, clybiau nos, parciau a gerddi.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.01 milltir

Cardiff, South Wales

BOW87

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£512 - £1236
yr wythnos
O £393 am arhosiad 3-noson
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 2.5 o filltiroedd
 • Tafarn 0.4 milltir

Pen Dinas Cardiff Apartment

BOW32

Cardiff, South Wales

BOW88

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£676 - £1315
yr wythnos
O £516 am arhosiad 3-noson
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 0.3 milltir

Cardiff, South Wales

BOW65

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£636 - £1315
yr wythnos
O £486 am arhosiad 3-noson
 • Wedi ei leoli yng nghanol Caerdydd a dros yr afon o Stadiwm Principality, mae'r llety hwn yng Nghaerdydd yn berffaith ar gyfer gwyliau yn y ddinas. Wedi ei leoli ar Fitzhamon Embankment, mae'r brif orsaf drenau a phencadlys newydd y BBC ond ychydig gannoedd o fetrau i ffwrdd. Mae'n ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau yn y Stadiwm, penwythnosau siopa, neu yn le braf ar gyfer gwyliau i ffwrdd gyda teulu neu ffrindiau. Gellir cerdded i weld Castell Caerdydd, Gerddi Soffia, Neuadd Dewi Sant, Stadiwm Dinas Caerdydd a nifer o fwytai, bariau a chanolfannau siopa.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 0.2 milltir

Llety Canna

49709

Cardiff, South Wales

BOW78

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£1316 - £1382
yr wythnos
O £996 am arhosiad 3-noson
 • 10 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 milltir

Cardiff, South Wales

BOW019

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£1464 - £2533
yr wythnos
O £1,107 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Fe leolir y llety steilus hwn yn ardal soffistigedig Pontcanna yng Nghaerdydd, o fewn pellter cerdded i ganol y ddinas ble lleolir Stadiwm Principality, Castell Caerdydd, Gerddi Soffia, a llawer o fwytai, bariau, clybiau, caffis, ac wrth gwrs, siopau gwych. Mae'r llety Fictorianaidd yn cynnwys nodweddion traddodiadol ac mae'n le delfrydol ar gyfer eich arhosiad yng Nghaerdydd.
 • 10 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 4 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 milltir

Glan yr Afon Cardiff Townhouse

486599

Cardiff, South Wales

61035

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£5224 - £6623
yr wythnos
O £3,898 am arhosiad 3-noson
 • Lleolir y llety mawr hwn daith gerdded fer o siopau, tafarndai a bywyd nos Caerdydd, yn ogystal â Stadiwm y Mileniwm. Perffaith ar gyfer grwpiau o ffrindiau, teuluoedd, tripiau siopa, partion plu, stag a phenwythnosau rygbi.
 • 20 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 milltir

Cardiff Bay Lodge

49711