86 Wedi canfod llety
Back to list view

Tan y Garth

BOW145

Criccieth, North Wales Coast

BOW109

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£686 - £1326
yr wythnos
O £524 am arhosiad 3-noson
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 3.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

486563

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£991 - £1504
yr wythnos
O £752 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star Gold
 • Llety hunan ddarpar helaeth gyda twb poeth, wedi ei leoli o fewn 7 acer o erddi a choetir preifat. Diarffordd a heddychlon, ond eto mewn safle cyfleus iawn, yn agos i dref farchnad Machynlleth yng Nghanolbarth Cymru.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 10 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Conwy, North Wales Coast

BOW38

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£812 - £2086
yr wythnos
O £618 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Llety cofrestredig Gradd 2 wedi ei leoli rhwng dau o gyrchfannau mwyaf Gogledd Cymru, sef tref castell Conwy a thref glan y môr Llandudno - y ddau le o fewn 3 milltir. Yn Llety'r Bryn mae ardal fyw gyda tân agored, ail lolfa gyda stôf losgi coed, gwelyau cyfforddus a gardd fawr gyda golygfeydd o'r môr. O fewn milltir i dafarn y pentref a thair milltir i ystod eang o fwytai, caffis ac atyniadau.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 3 o filltiroedd
 • Tafarn 2.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Valley, Anglesey North Wales

BOW116

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£781 - £1611
yr wythnos
O £595 am arhosiad 3-noson
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.25 milltir

Aberystwyth, West Wales

172766

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£451 - £1236
yr wythnos
O £347 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mae Gwesty Pili Pala yn fwthyn delfrydol ar gyfer teulu neu grwp o ffrindiau neu hyd yn oed barti plu parchus.
 • 8 Guests
 • 5 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 7 o filltiroedd
 • Tafarn 4.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Aberystwyth, West Wales

396735

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£656 - £1583
yr wythnos
O £501 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mwynhewch wyliau ymlaciol braf 5 seren yn y llety gwyliau hunan-ddarpar hwn yn Aberystwyth, gyda thwb poeth – ffermdy traddodiadol, mawr sydd â digon o gymeriad. Wedi’i addurno i safon uchel, mae mewn lleoliad tawel, gwledig ac eto mae o fewn pellter teithio byr i Aberystwyth a’i holl gyfleusterau, sy’n cynnwys caffis, bwytai a bariau, siopau a phromenâd. Croesewir anifeiliaid. Mae 4 ystafell wely (dwy gydag en-suite) a dwy ystafell fyw – un gyda stôf llosgi coed a dresel Gymreig a’r llall â thân agored.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 4 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 5 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Ruthin, North Wales Borderlands

BOW136

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£766 - £1511
yr wythnos
O £584 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mwynhewch y lleoliad hyfryd a chuddiedig hwn, gyda'r cyfleustra o fod yn agos i nifer o atyniadau poblogaidd. Mae Maerdy Uchaf yn cynnig cymysgedd gwych o lety croesawgar, Cymreig a thraddodiadol gyda cyffyrddiadau bach moethus, yn cynnwys twb poeth preifat, ystafell chwaraeon, a dwy ystafell fyw gyda stôf goed yn y ddwy. Dyma gyfle i brofi fferm weithiol, neu fwynhau tawelwch a bywyd heddychlon cefn gwlad Gogledd Cymru.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 33 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Malltraeth, Anglesey North Wales

BOW128

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£656 - £1856
yr wythnos
O £501 am arhosiad 3-noson
 • Y mwyaf o dri bwthyn 5 seren ar y safle, mae'r llety hwn yn Ynys Môn yn ddelfrydol ar gyfer aduniadau gyda 2 lolfa a 4 ystafell wely y gellir eu gosod fel gwelyau king mawr neu welyau sengl. Wedi ei leoli mewn ardal gwledig a heddychlon, yn agos i'r arfordir gyda golygfeydd anhygoel o Eryri a'r môr. Yn agos at nifer o atyniadau yn cynnwys Malltraeth a Thraeth Llanddwyn, Llwybr Arfordirol Cymru, Sw Môr Môn a Rhosneigr.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 6.5 o filltiroedd
 • Tafarn 4.2 o filltiroedd

Saundersfoot, Pembrokeshire West Wales

493314

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£782 - £2236
yr wythnos
O £596 am arhosiad 3-noson
 • Bwthyn hunan ddarpar trawiadol yn Saundersfoot gyda golygfa o'r môr o'r ardd ffrynt. Delfrydol ar gyfer teuluoedd neu grŵp o ffrindiau, mae'r byngalo hwn yn berffaith ar gyfer eich gwyliau yn Sir Benfro. Gyda traethau eang, dyfroedd clir, harbwr a llefydd gwych i fwyta ac yfed, mae Saundersfoot yn leoliad gwyliau arbennig.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.4 milltir
 • Tafarn 0.5 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Ffermdy'r Onnen

363128

Pwllheli, North Wales Coast

203206

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£718 - £1314
yr wythnos
O £548 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Gwyliau arfordirol yng Nghymru,yn hyfrydwch Penrhyn Llyn. Mae’r bwthyn 5 seren hwn gyda twb poeth preifat ac mewn lleoliad tawel o fewn taith gerdded i draeth Porthoer.
 • 8 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 0.25 milltir
 • Tafarn 2 o filltiroedd