86 Wedi canfod llety
Back to list view

Group accommodation in the Brecon Beacon

398625

Ty'r Mynach

384018

Llanwrtyd Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

699941

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£2310 - £3788
yr wythnos
O £1,733 am arhosiad 3-noson
 • Dau lety mawr yn Llanwrtyd, ychydig fetrau o'i gilydd, yn medru cysgu cyfanswm o 22, ac yn cynnwys twb poeth. Digon o le tu mewn a thu allan sydd yn ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer aduniad neu ddathliad. Mae'r ddau lety wedi eu adnewyddu'n steilus ac fe geir llwybrau cerdded gwych, beicio mynydd a physgota yn yr ardal leol. Mae'r dref ei hun yn enwog am nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys y râs Dyn v. Ceffyl, Pencampwriaeth Snorclo Cors y Byd, a'r 'Real Ale Wobble'!
 • 22 Guests
 • 11 Bedrooms
 • No Pets
 • 9 Bathrooms
 • Traeth 42 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Cardiff, South Wales

49711

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£5188 - £6587
yr wythnos
O £3,891 am arhosiad 3-noson
 • Llety hunan-ddarpar mawr a moethus ynghanol Bae Caerdydd - perffaith ar gyfer grwpiau o ffrindiau, dathliadau teuluol, partion stag ac iâr. Teledu plasma 50", pecyn chwaraeon a ffilmiau Sky a wifi yn gynwysedig.
 • 20 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 7 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 milltir

Cardiff, South Wales

61035

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£5188 - £6587
yr wythnos
O £3,891 am arhosiad 3-noson
 • Lleolir y llety mawr hwn daith gerdded fer o siopau, tafarndai a bywyd nos Caerdydd, yn ogystal â Stadiwm y Mileniwm. Perffaith ar gyfer grwpiau o ffrindiau, teuluoedd, tripiau siopa, partion plu, stag a phenwythnosau rygbi.
 • 20 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 milltir

Aberystwyth, West Wales

89510

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

 • 20 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

378768

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£1869 - £2670
yr wythnos
O £1,402 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Tri bwthyn wedi eu lleoli gyda’i gilydd ac yn cynnwys twb poeth, ‘sauna,’ ystafell gemau dan do a pharc chwarae i’r plant y tu allan, a golygfeydd gwledig hyfryd dros fryniau’r Bannau Brycheiniog. Perffaith ar gyfer grwpiau mawr neu deuluoedd, mae Stabal y Barcud yn cysgu 5, Yr Hen Ffermdy yn cysgu 6 ac Ysgubor y Mynydd yn cysgu 8, ac wedi eu cyfuno yn cysgu 19. Mae Stabal y Barcud yn cyffinio Yr Hen Ffermdy gyda drysau sy’n cyd-gloi tra fod Ysgubor y Mynydd ar wahân.
 • 19 Guests
 • 8 Bedrooms
 • 6 Pets
 • 4 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 45 o filltiroedd
 • Tafarn 8 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Llangwnadl, North Wales Coast

387040

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£1409 - £2475
yr wythnos
O £1,057 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Yn edrych am lety i deulu estynedig neu i grŵp o ffrindiau ble y gall pawb fod hefo'i gilydd ond eto arwahan? Mae'r 3 bwthyn wedi eu lleoli gyda'i gilydd ac o ben drws eich bwthyn gwyliau gellir darganfod prydferthwch Penrhyn Llŷn. Gellir mwynhau hyfrydwch arfordir Penrhyn Llŷn a'r golygfeydd o gefn gwlad heddychlon o'r llety hwn, gyda'r traeth agosaf ond 2 filltir i ffwrdd. Mae'n ganolog i holl atyniadau Penrhyn Llŷn ac yn ardal ddynodedig o harddwch naturiol eithriadol.
 • 18 Guests
 • 9 Bedrooms
 • 5 Pets
 • 4 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd

Bythynnod Sarn Group Cottages

489194

Rhiwlas

BOW25

Aberdaron, North Wales Coast

415223

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

 • 5 Star
 • Llety hunan ddarpar helaeth gyda pwll nofio mewn lleoliad anhygoel ym Mhenryn Llyn. Dyma’r lle am aduniadau bythgofiadwy ar gyfer ffrindiau a theulu.
 • 14 Guests
 • 6 Bedrooms
 • 3 Pets
 • 4 Bathrooms
 • Pwll Nofio
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 3 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd

Caerwys, North Wales Borderlands

58357

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£1580 - £2376
yr wythnos
O £1,185 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Ffermdy modern yn cynnig llety moethus yng Ngogledd Cymru - perffaith ar gyfer teuluoedd a grwpiau mawr. Arfordir Gogledd Cymru o fewn 6 milltir a Llwybr Cerdded Clawdd Offa 1.5 milltir yn unig i ffwrdd.
 • 14 Guests
 • 7 Bedrooms
 • No Pets
 • 6 Bathrooms
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir