Mae timau lleol a chenedlaethol yn cynnig y gorau o ddau fyd

Gadewch eich llety gyda’n harbeniwgwyr gosod gwyliau

Yma yng Nghymru, mae gennym arbenigwyr llety angerddol, gwybodus a all eich cefnogi i gael eich eiddo yn barod i'w osod. Rydym hefyd yn rhan o deulu Original Cottages, sy'n golygu eich bod chi'n cael buddion ychwanegol gan ein tîm canolog o arbenigwyr. O brisio i farchnata i raddio llety, gallwn sicrhau bod eich llety wedi'i sefydlu ar gyfer tymor llwyddiannus, flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Ar ôl tri degawd yn y busnes, mae'r teulu Original Cottages yn gwybod beth sy'n rhoi'r pŵer tynnu ychwanegol hwnnw i lety. A gyda'n harbenigwyr llety lleol ymroddedig, gyda brand cenedlaethol yn gefn iddynt, rydym yn falch o ddweud y gallwn gynnig y gorau o ddau fyd i chi. O farchnata effaith uchel, i wasanaethau personol a datrysiadau cynnal a chadw llety. Pob un wedi'i gefnogi gan systemau rheoli o'r radd flaenaf.

Bydd ein harbenigwyr diwydiant yn gweithio'n uniongyrchol gyda chi ar bob cam o'r broses, gan gynnig popeth o gyngor cyfreithiol ar drosi'ch llety ar gyfer gosod gwyliau, i logi staff glanhau unwaith y byddwch chi ar waith.

 

Buddion o osod eich llety gyda'r Gorau o Gymru

 Cyfraddau comisiwn cystadleuol a thaliadau misol rheolaidd.

 Dim ffioedd cofrestru nac adnewyddu (mae ffi graddio eiddo flynyddol o £ 120 + TAW yn berthnasol).

 Amddiffyn rhag canslo ac difrod.

 Gallwn ddarparu gwasanaethau rheoli llety pwrpasol a chynlluniau cynnal a chadw hyblyg.

 Gallwn ymgymryd â chymaint neu ychydig o redeg eich bwthyn gwyliau o ddydd i ddydd ag hoffech chi.

 Efo 30 mlynedd o brofiad gosod gwyliau, rydyn ni'n gwybod beth sy'n rhoi pŵer tynnu ychwanegol i bob llety.

 Bydd ein timau marchnata lleol yn canolbwyntio ar hyrwyddo'ch llety yn y rhanbarth lleol.

 Bydd ein tîm canolog o arbenigwyr marchnata yn hyrwyddo'ch llety trwy ein gwefannau, llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, ymgyrchoedd e-bost, cyfryngau printiedig a gwefannau cysylltiedig.

 Mae ein timau'n byw ac yn gweithio'n lleol. Maen nhw'n arbenigwyr nid yn unig yn y farchnad gosod leol, ond popeth yn lleol.

 I chi a'ch gwesteion mae'r tîm wrth law i helpu i ddelio ag argyfyngau, datrys problemau, ateb cwestiynau a chynnig cyngor.

 Mae sicrwydd o dîm lleol, cyfeillgar yn annog pobl ar eu gwyliau i ddychwelyd flwyddyn ar ôl blwyddyn.

 Gallwn eich helpu trwy'r heriau a ddaw yn sgil trosi llety ar gyfer gosod gwyliau.

 Gallwn gynnig cyngor ar reoli'ch llety o ddydd i ddydd.

 Gallwn helpu i wella apêl eich llety, gan ychwanegu'r cyffyrddiadau arbennig hynny yr ydym yn gwybod bod pobl ar eu gwyliau yn eu caru.

 Mae gennym dimau ymroddedig o ffotograffwyr ledled y DU.

 Maent i gyd wedi'u hyfforddi'n broffesiynol ac wedi'u cyfarparu'n llawn i sicrhau bod eich ffotograffau llety nid yn unig yn edrych ar eu gorau, ond yn adlewyrchu cymeriad unigol eich llety.

Mae yna manteision
personol wych hefyd

Flower Graphic
Gostyngiad o 10% ar eich gwyliau Original Cottages eich hun

Efo mwy na 5,500 o lety Original Cottages i ddewis, fe allech chi hefyd fwynhau archwilio'r DU am lai.

Purple Shopping bag Icon
Gostyngiadau unigryw gan bartneriaid dethol

Rydym wedi ymuno ag ystod o gwmnïau lleol a chenedlaethol i sicrhau eich bod yn cael eich gwobrwyo â chynigion a gostyngiadau gwych. Ymhlith y partneriaid mae John Lewis, Mattressman, AF Affinity, Sponge, Virgin Wines, The Key Safe Company a mwy.

Rhestru heb straen ar wefannau ychwanegol, heb unrhyw dâl ychwanegol

Byddwn yn cyhoeddi ac yn cynnal rhestrau ar gyfer eich llety, gyda'r holl archebion yn cael eu storio mewn un lle - eich cyfrif ar-lein. Bydd ein timau lleol yno i gefnogi'ch gwesteion o ffynonellau cyswllt hefyd.

Mae ein partneriaid dibynadwy yn cynnwys:

Snaptrip
Airbnb
Booking.com
Hometogo
tripadvisor
Vrbo
Simply Sea Views

Sut i ymuno ei’n deulu

Flower graphic
Ymholi heddiw

Byddwn yn anfon pecyn gwybodaeth perchennog am ddim atoch ac yn trefnu i'ch recriwtiwr llety lleol gysylltu am sgwrs anffurfiol.

0800 368 7496
lettings.wales@originalcottages.co.uk
Ymholi heddiw >
Hot cup of coffee graphic
Trefnu cyfarfod

WByddwn yn edrych ar eich llety, yn trafod eich gofynion, yna'n llunio cynnig gosod. Bydd hyn yn cynnwys cyfraddau archebu a awgrymir, amcanestyniad incwm, a'n cyngor ar gamau y gallwch eu cymryd i wella'ch enillion ar fuddsoddiad.

Nid oes unrhyw dâl am ymweliadau llety a dewch heb rwymedigaeth.

Heart symbol in an eye graphic
Derbyn archebion

Ar ôl i chi ymuno â ni, bydd ein timau’n creu rhestrau ar gyfer eich llety ar ein gwefan brand lleol, gwefan Original Cottages, ac ar wefannau cysylltiedig (Airbnb, Booking.com, Tripadvisor ...).

Byddwch yn cael cyfrif perchennog tŷ ar-lein, lle gallwch weld eich archebion 24/7 mewn amser real a chadw golwg ar eich incwm.

Additional Information

Download our free holiday letting guide

Discover more about the benefits of letting with us and what to expect from the services we offer.

Marketing preferences

Yes! I’d like to receive more holiday home advice, guidance and marketing information:

At originalcottages.co.uk, part of The Travel Chapter Group, your privacy is really important to us. You can read more about who we are and how we safeguard and process your data in our privacy statement. You can opt out of marketing at any time. This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.