Gyrfaoedd

Rydym wastad yn edrych am unigolion talentog a gweithgar i ymuno â'n tîm. Pobl sydd â'r nodweddion angenrheidiol ar gyfer gwasanaeth cwsmer gwych, parodrwydd i gyfrannu doed a ddelo, ac sy'n angherddol dros yr hyn sydd gan Gymru i'w gynnig fel cyrchfan wyliau. Os yw hyn yn swnio fel chi, mi ddyle ni gael sgwrs.

 

Am wybodaeth am sut yr ydym yn prosesu eich data personol wrth ichi ymgeisio am swydd gyda ni, gweler ein Polisi Preifatrwydd.

Recriwtiwr Eiddo

Lleoliad: Ynys Môn

Llawn amser, swydd barhaol. Dyddiad cau: 1af Tachwedd 2019

Byddai'r swydd hon yn addas i weithiwr proffesiynol deinamig sy'n gallu cymell ei hun, ac sy'n chwilio am her newydd mewn busnes twristiaeth cyffrous sy'n tyfu. Cyflog cystadleuol yn ddibynnol ar brofiad. Gostyngiadau ar wyliau ledled Prydain. Cynllun pensiwn cwmni. 

Mae disgrifiad swydd llawn, manyleb person a manylion ar sut i wneud cais ar gael yma: Recriwtiwr Eiddo - Ynys Môn

 

Recriwtiwr Eiddo – Hysbyseb

Recriwtiwr Eiddo – De Ddwyrain Cymru a Bannau Brycheiniog

Llawn amser, swydd barhaol. Dyddiad cau: 8fed Tachwedd 2019

Byddai'r swydd hon yn addas i berson proffesiynol, deinamig sy'n gallu cymell ei hun, ac sy'n chwilio am her newydd mewn busnes twristiaeth cyffrous sy'n tyfu. Cyflog cystadleuol yn ddibynnol ar brofiad. Gostyngiadau ar wyliau ledled Prydain. Cynllun pensiwn cwmni. 22 diwrnod o wyliau, ynghyd â gwyliau banc.

Mae disgrifiad llawn y swydd, manyleb yr unigolyn a manylion ynghylch sut i wneud cais ar gael yma: Recriwtiwr Eiddo – De Ddwyrain Cymru a Bannau Brycheiniog