Gyrfaoedd

Rydym wastad yn edrych am unigolion talentog a gweithgar i ymuno â'n tîm. Pobl sydd â'r nodweddion angenrheidiol ar gyfer gwasanaeth cwsmer gwych, parodrwydd i gyfrannu doed a ddelo, ac sy'n angherddol dros yr hyn sydd gan Gymru i'w gynnig fel cyrchfan wyliau. Os yw hyn yn swnio fel chi, mi ddyle ni gael sgwrs.

 

Am wybodaeth am sut yr ydym yn prosesu eich data personol wrth ichi ymgeisio am swydd gyda ni, gweler ein Polisi Preifatrwydd.