Taleb Rhodd Y Gorau o Gymru

Edrych am rodd i rywun arbennig? Beth am Daleb Rhodd Y Gorau o Gymru iddynt fedru ymlacio mewn steil mewn bwthyn neu apartment 4 neu 5 seren o'u dewis nhw, unrhyw le yng Nghymru?

Boed yn Benblwydd, Nadolig, Penblwydd Priodas, Dyweddiad neu Santes Dwynwen, mae taleb rhodd Y Gorau o Gymru yn golygu eu bod nid yn unig yn cael mwynhau amser haeddianol i ffwrdd; maent hefyd yn cael rhannu profiadau ac atgofion arbennig gyda chymar, teulu neu ffrindiau.

Gellir teilwra'r talebau i gynnwys neges / nodyn personol ac maent ar gael yn syth ar ôl cwblhau'r taliad.

Y manylion

Mae'r Talebau Rhodd ar gael mewn unrhyw swm a ddewiswch. Felly gallwch gyfrannu at gost eu gwyliau neu dalu am yr holl wyliau, mae hi i fyny i chi yn llwyr.

Unwaith rydych wedi dewis y cyfanswm ac wedi gwneud taliad byddwn yn ebostio taleb rhodd Y Gorau o Gymru a gallwch ei argraffu er mwyn ei gyflwyno fel rhodd.

Get in touch with us to order a gift voucher, and we will e-mail you a Best of Wales gift voucher which you can print off at home to be given as a gift.

Telerau ac amodau

  • Bydd talebau yn gymwys i'w defnyddio am 12 mis o'r dyddiad y byddwch yn eu prynu.
  • Ni roddir newid ariannol am y talebau.
  • Gellir hawlio'r taleb drwy archebu unrhyw lety a restrir ar www.ygorauogymru.co.uk.
  • I wneud eich archeb ac i hawlio'r taleb gallwch ffonio 01650 511101 neu ewch i'r wefan a nodi côd y taleb pan ofynnir amdano.