Sky Hut - Caban y Nen

New Quay, West Wales

 • Mwynhewch nosweithiau clyd o flaen y tân neu agorwch y to i edmygu nosweithiau serog Gorllewin Cymru o'ch gwely cysurus...

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £484 yr wythnos
 • £69 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r llyn

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Storfa tu allan
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Sorry, infants (aged under 2) are not allowed at this property
 • Sorry, children (aged between 2 and 17) are not allowed at this property
 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae Caban y Nen yn ei ôl! Rhan o raglen ddogfen Sianel 4 'Cabins in the Wild' ddarllenwyd yn 2017, mae'r caban ysbrydoledig wedi ei adnewyddu ac yn edrych yn well nac erioed. Wedi ei ddylunio i gynnig profiad glampio clyd ac unigryw, mae ei gartref newydd ar ymyl llyn yng Ngorllewin Cymru yn fangre perffaith ar gyfer edmygu'r awyr drawiadol gyda'r nos. Mae hefyd yn leoliad gwych ar gyfer darganfod Bae Ceredigion a'i ystod eang o atyniadau.

Mae Cymru wedi ei henwi y wlad gyda'r canran uchaf o 'Awyr Dywyll Rhyngwladol', ac mae'n swyddogol yn un o'r llefydd mwyaf gwefreiddiol yn y byd ar gyfer syllu ar y sêr. Gyda ffenestri isel o gwmpas yr holl gaban, gellir hefyd agor y to a'r drws gwydr sy'n agor allan i'r patio. Golygfeydd o'r llyn (hwylio, canwio a physgota) a chefn gwlad. Mae yna hefyd gyfle i fwynhau twb poeth sy'n cael ei rannu ar y safle. Pa ffordd well i fwynhau amgylchedd hardd Cymru?

Prif nodweddion yn cynnwys ...

 • Pecyn croeso yn cynnwys dewis arbennig o ddanteithion Cymreig    
 • Gwely dwbwl gyda golygfeydd  
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig    
 • Ardal fyw - clyd gyda soffa gysurus (sy'n trawsnewid o'r gwely dwbwl) o flaen stof trydan.   
 • Dau hob nwy a sinc. Mae yma hefyd ardal gymunedol dan do (rhwng 3 pod ac 1 caban arall) gyda popty pitsa. Hefyd, rhewgell fawr yn cael ei rhannu yn yr ystafell chwaraeon    
 • Yatafell ymolchi en-suite (cawod, basn a thoiled). 
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn    
 • Trydan a nwy yn gynwysedig. Soced USB ar gael    
 • Gall gwesteion hefyd ddefnyddio'r golchdy sydd ar y safle gyda peiriannau golchi/sychu dillad a storfa beiciau diogel    
 • Twb poeth ar y safle - gellir archebu amseroedd penodol ynddo ar ól cyrraedd.

Lleoliad