Dragon's Eye - Llygad y Ddraig

New Quay, West Wales

 • 4 Star
 • Gyda gwely sy'n cyclhdroi, stôf goed a golygfeydd godidog, bydd Llygad y Ddraig wir yn tanio eich dychymyg. Enillydd cyfres 'Cabins in the Wild' ar Sianel 4.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £514 yr wythnos
 • £73 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r llyn

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Storfa tu allan
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Sorry, infants (aged under 2) are not allowed at this property
 • Sorry, children (aged between 2 and 17) are not allowed at this property
 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Byddwch yn ofalus - mae 'na ddraig yn cuddio yn y tirlun... Gyda'i ‘groen’ cennog o ddur gwrthstaen a tho ar ffurf cragen, bydd caban Llygad y Ddraig wir yn tanio eich dychymyg ac yn eich galluogi i weld Cymru drwy lygad newydd.

Ymlaciwch ar y gwely crwn sy’n cylchdroi a mwynhau golygfa odidog o dirlun hardd Cymru drwy ‘lygad’ gwydr o’r nenfwd i’r llawr. Neu gallwch swatio yng nghynhesrwydd y llosgydd coed tân wedi’ch amddiffyn rhag y tywydd gan waliau wedi’u hinswleiddio â gwlân dafad.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwely Crwn sy'n Cylchdroi (cysgu 2)
 • Pecyn Croeso wrth gyrraedd
 • Ystafell fyw gyda stôf goed a hob (darperir coed tân)
 • Cyfleusterau en-suite (cawod, sinc a thoiled compost)
 • Darperir dillad gwely, tywelion dwylo a chawod
 • Dim anifeiliad anwes nac ysmygu tu mewn
 • Dim yn addas ar gyfer plant a babanod
 • Trydan yn gynwysedig - soced safonnol ac USB ar gael.

Mae Llygad y Ddraig yn un o wyth caban oedd yn ganolbwynt i gyfres ar Sianel 4 o'r enw 'Cabins in the Wild'.

Lleoliad