Deri'r Cwm

New Quay, West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn Moethus Hunan-Ddarpar - Mae Deri'r Cwm yn cynnig gwyliau teuluol delfrydol yng Ngorllewin Cymru, wedi ei leoli ar fferm weithiol gyda llyn pysgota, ardal chwarae tu allan ac ystafell gemau.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £476 yr wythnos
 • £68 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae bwthyn hunan-ddarpar Deri'r Cwm yn cynnig y ddihangfa berffaith a llecyn delfrydol ar gyfer gwyliau teulu yng Ngorllewin Cymru. Wedi ei leoli ar fferm deuluol, mae ganddo lyn pysgota ei hun, ardal chwarae awyr agored ac ystafell gemau yn cynnwys bwrdd snwcer, bwrdd dartiau a thennis bwrdd. Mae’r bwthyn yn groesawgar a chlud a gellir mwynhau barbiciw ar y patio uwchlaw golygfa hyfryd o ddyffryn coediog.

Llawr Gwaelod

Ystafell agored yn cynnwys cegin / lle bwyta a lolfa. Mae’r gegin yn gyflawn gyda golchwr llestri, microdon, popty/hob/gril trydan, oergell a rhewgell fechan, tegell, tostiwr a’r holl offer a llestri y byddwch eu hangen tra’n aros ym mwthyn Y Dderwen.

Gwresogir y bwthyn gan wres canolog ac mae ganddo stôf llosgi coed atodol i greu awyrgylch glud a chroesawgar. Mae’r lolfa hefyd yn cynnwys teledu/fideo, radio a chwaraewr CD.

Ceir un ystafell wely ddwbl ac un twin yn y bwthyn, yn ogystal â gwely soffa dwbl yn y lolfa. Mae’r bathrwm yn cynnwys cawod, toiled a basn ymolchi.

Mae’r holl ystafelloedd ar y llawr gwaelod sydd felly’n ddelfrydol ar gyfer gwestai llai abl.

Darperir iwtiliti i’w rhannu sy’n cynnwys peiriant golchi/sychu dillad, rhewgell fawr a sinc. Ceir ardal i sychu esgidiau a chotiau gwlyb yn ogystal â lle diogel i storio beiciau ayb. Hon hefyd yw’r ystafell gemau sy’n cynnwys bwrdd dartiau, bwrdd snwcer a thennis bwrdd. Mae hefyd yn addas fel ystafell gwrdd/gymunedol ar gyfer cerddwyr neu feicwyr i drafod cynlluniau eu gwyliau.

Gardd

Mae gan fwthyn Deri'r Cwm ardal patio yn cynnwys barbiciw a seddi. Yn yr ardd estynedig (h.y. yn y cae) ceir ardal chwarae fawr amgaeedig (siglenni, llithren, trampolîn ayb) a llyn ar wahân lle gellir pysgota am frithyll. Twb poeth preifat.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir dillad gwely a thywelion.

Gellir darparu cyfleusterau babi ar eich cais.

Parcio am ddim.

Casgliad arbennig o ddanteithion Cymreig cartref yn aros amdanoch yn y bwthyn pan fyddwch yn cyrraedd. Mae hwn yn rhan o’r croeso cynnes Cymraeg y byddwch yn ei dderbyn gan y perchnogion – teulu ifanc Cymraeg eu hiaith.

Derbynnir gwyliau byr yn ystod y tymor tawel. Gweler mwy o fanylion o dan ‘Prisiau’.

Lleoliad

Deri'r Cwm Cottage offers family friendly farm holidays in Wales. Set on a working farm near Mydroilyn village (shop and pub), in gorgeous West Wales countryside. Mydroilyn is located half way between New Quay (7 miles west, on the coast) and Lampeter (12 miles east) and offers endless activities for families. On site you have a luxury holiday cottage with fishing facilities (part and parcel of your holiday), a shared hot-tub, outdoor play area for children, games room and the offer of a farm tour with the farmer to see the animals.

Within a few miles, you have the picturesque coastal town of New Quay with excellent walking, fishing, sandy beaches, mouth-watering restaurants and boat trips along Cardigan Bay to see dolphins etc. Kayaking and wind surfing lessons are also available in New Quay. If you're looking for an activity holiday, the cottage is also 4 miles away from Llain Activity Centre and Cardigan Bay Karting and Paintball Centre.

Cardigan Bay, which is dotted with pretty little resorts and stretches of spectacular Heritage Coastland, is home to bottlenose dolphins, porpoises and seals. The Georgian harbour town of Aberaeron lies 8 miles to the North. This architectural gem is full of interest. There's a Sea Aquarium, the famous Harbourmaster Restaurant and the National Trust's Llanerchaeron estate. Travel inland from Aberaeron to the Teifi Valley. A favourite with visitors is Cenarth Falls, a famous beauty spot. From Aberystwyth travel on the narrow-gauge Vale of Rheidol Railway and experience the waterfalls at Devil's Bridge or visit the ruins at Strata Florida Abbey, near Pontrhydfendigaid in the Cambrian Mountains. Central for touring Wales and ideal for pursuits such as angling, sailing, birdwatching, cycling and walking.

Beaches

New Quay Beach is expansive, sandy and well protected from the breeze. This blue flag beach (Harbour Beach) is very popular during the summer months. 7.5 miles

Cei Bach is a lovely beach, much quieter than New Quay beach. 6.1 miles

Water Sports

You can choose from dinghy sailing, yacht cruising, power boating, windsurfing and kayaking with both short sessions and longer courses suitable for all levels and abilities. Cardigan Bay Watersports 7.5 miles

Tresaith is set in a small sheltered sandy bay named after the River Saith which cascades as a waterfall over the cliffs to the beach. The beach has a slipway and is a popular sailing destination. An excellent beach for watersports - wide and sandy. Limited parking. 16.4 miles

Walking

The Ceredigion Coast Path links together a treasury of environmental, natural and heritage assets within one of the most scenic coastal areas of Wales: 7.5 miles

Fishing

Deri'r Cwm holiday cottage has a fishing lake on site, perfect for a spot of fly, lure or bait fishing. 0 miles

There is superb sea fishing all around the New Quay area, the harbour wall remains a popular venue for children. The area is also renowned as a UK bass hotspot. Boats available from the New Quay harbour, bookings taken on the quay. 7.5 miles

Coarse fishing -many lakes and river including Llanarth Coarse Fishery. 5.4 miles

Game fishing – River Teifi is one of the UK’s most famous Salmon rivers.

Golf

Cwmrhydneuadd Golf Club 9-Hole Public Course Par 31. The golf course is open all year round and is very rarely closed by the weather and normally there is no need to book. 11.6 miles

Penros Golf Club 150 acres of lush green countryside in the Wyre Valley in West Wales. 15.8 miles

Cycling

Many trails and quiet local roads in the area making superb cycling. Lôn Teifi runs between Aberystwyth and Fishguard, part of National Route 82 of the National Cycle Network. The 98 mile (158km) cycle route follows country lanes and minor roads along the valley of the River Teifi, through the rural towns of Tregaron, Lampeter, Newcastle Emlyn and Cardigan before reaching Fishguard on the West Wales coast. 14 miles

Pony Trekking

Horse riding is available in a few locations including Gilfach yr Halen Llwyncelyn. 19.3 miles