Blaenlli

Aberystwyth, West Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn i 4 ynghanol atyniadau Gorllewin Cymru, yn agos i Aberystwyth, llwybrau cerdded, traethau, canolfan beicio mynydd, tren stem, rhaeadrau a llawer mwy.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £438 yr wythnos
 • £63 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Saif Blaenlli uwchlaw cwm yr afon Ystwyth ynghanol cefn gwlad hyfryd Ceredigion. Mae wedi ei leoli’n gampus er mwyn gwneud y mwyaf o bopeth sydd gan y rhan hon o Orllewin Cymru i’w gynnig. Bedair milltir o’r bwthyn mae tref hudol Aberystwyth yn cynnig amrediad o gyfleusterau ac atyniadau ar lan y môr. Ymhlith yr atyniadau eraill ceir llwybrau cerdded arfordirol a gwledig, traethau Borth ac Ynys Las, canolfan beicio mynydd Nant yr Arian a phentref Pontarfynach gyda’i drên stêm a rhaeadrau, i enwi dim ond ychydig.

Llawr Gwaelod

Mae Blaenilar wedi ei ddodrefnu i safon uchel ac yn cynnwys yr holl gyfarpar y byddech yn ei ddisgwyl o fwthyn 5 seren. Mae’r gegin / lle bwyta yn cynnwys golchwr llestri, oergell a rhewgell, microdon a theledu.

Ystafell fyw gysurus gyda thân trydan, teledu arall, chwaraewr DVD a CD. Ceir gwely soffa yn yr ystafell hon hefyd.

Ystafell wely dwbl gyda chwpwrdd dillad, cypyrddau ger y gwely a bwrdd gwisgo.

Ystafell bync gyda gwely bync pren maint llawn, cwpwrdd dillad, silff a bwrdd ger y gwelyau a bwrdd gwisgo.

Ystafell ymolchi helaeth gyda bath, cawod ar wahân a rheilen cynhesu tywelion.

Gardd

Ardal patio amgaeedig gyda barbeciw, yn ogystal â mynediad at ardal chwarae a rennir gyda gwesteion eraill sy’n aros ar y safle, sy’n cynnwys siglenni a llithren i blant.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar gyfer grwpiau neu deuluoedd mwy, ceir bwthyn gwyliau moethus arall ar y safle sydd hefyd yn cysgu 4 o bobl.

Dillad gwely, tywelion dwylo a bath yn gynwysedig.

Gwres a thrydan yn gynwysedig.

Bwrdd a haearn smwddio ar gael.

Darperir cot a chadair uchel ar gais.

Digonedd o le parcio oddi ar y ffordd.

Croesewir 1 anifail anwes, efallai 2 ar gais.

Ystafell golchi dillad ar gyfer yr holl westeion sy’n aros ar y safle gyda mynediad 24 awr.

Gallwch ddisgwyl awyrgylch gyfeillgar Gymreig a chroeso cynnes gan y perchnogion sydd hefyd yn byw ar y safle

Lleoliad