Cae Cefn

Aberystwyth, West Wales

 • 4 Star
 • Llety hunan-ddarpar i 2 yn Aberystwyth mewn lleoliad tawel, gwledig gyda golygfeydd hyfryd o’r môr. Amrywiaeth o atyniadau, bwytai, caffis a bariau o fewn milltir.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £480 yr wythnos
 • £69 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r llety hunan-ddarpar rhamantaidd hwn yn Aberystwyth mewn lleoliad tawel, gwledig gyda golygfeydd hyfryd o’r môr. Mae ganddo hefyd y fantais ychwanegol o fod o fewn milltir i dref gosmopolitaidd, lle bydd mwy na digon o ddewis o leoedd i fwyta ac yfed yn dda. Mae’r llety wedi’i leoli ar arfordir Canolbarth Cymru, ac felly mae’n agos at draethau Aberystwyth, Borth ac Ynys Las, Llwybr Arfordirol Cymru a hefyd promenâd a Rheilffordd y Graig hudolus Aberystwyth.

Llawr Gwaelod

Cegin / Ystafell Fwyta – Unedau cegin modern, llawr llechen, mewn steil glân, syml gydag ambell hen ddodrefnyn rystig fel bwrdd a chadeiriau tŷ fferm ‘antique’. Ffwrn drydan a hob anwytho, oergell yn cynnwys rhewgell bychan, tegell a thostiwr. Mae pantri yma hefyd i storio bwyd, yn ogystal â microdon. Mae gwres o dan y llawr drwyddo draw, sy’n gwneud y lle i gyd yn gynnes a chlyd. 

Lolfa – Lolfa fawr, olau gyda nifer o ffenestri, gyda golygfeydd pell o arfordir Canolbarth Cymru. Drysau plyg ar draws un wal. Stôf llosgi coed mewn un cornel, a theledu clyfar gyda Freeview/iPlayer/Netflix.

Ystafell wely – Ystafell wely syml mewn steil gwledig gyda gwely dwbl a drysau llithro mawr rhyngddi yn ei gwahanu o’r prif ystafell fyw. Cwpwrdd dillad i ddau, un bwrdd wrth ochr y gwely gyda golau arno.

Ystafell gawod – Ystafell wen, olau gyda chawod agored/ystafell wlyb. Drych mawr sy’n gwneud i’r ystafell deimlo’n llawer mwy.

Gardd

Gardd agored fawr gyda phatio preifat, a seddi i bedwar person, dwy gadair orwedd, a barbeciw. Golygfeydd eang o’r môr ar hyd arfordir Ceredigion ac ar draws Mynyddoedd y Cambria.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mae’r pecyn croesawu yn cynnwys amrywiaeth o ddiodydd a bwyd o Gymru.
 • Mae’r gwres a’r trydan yn gynwysedig.
 • Darperir dillad gwely, a thyweli bach a mawr.
 • Wi-fi o ansawdd da ar gael am ddim.
 • Dim anifeiliaid anwes a dim ysmygu yn y bwthyn.
 • Digon o le i barcio.

Lleoliad

This Aberystwyth self catering accommodation is set in a quiet rural location with great views over the town and out to sea, on the hillside near Constitution Hill. It is accessed through half a mile of private road, up from Aberystwyth's promenade and therefore enjoys the best of both worlds. It is situated in a secluded spot, sharing the road with only a handful of other properties scattered along the road, guaranteeing a quiet, relaxing setting with enviable sea views.

The nearest amenities can all be found in Aberystwyth, including a wide range of shops, restaurants, cafes and bars. Amongst the numerous recommended eating establishments in town, you have Baravin, Pysgoty, Medina, Gwesty Cymru, Agnellis and Ultracomida - all within a mile. There are plenty of pubs, lovely cafes and a few cocktail bars to enjoy, as well as two beaches and a promenade for a relaxing walk along the sea front.

Aberystwyth also boasts an excellent Arts Centre, the National Library of Wales, the longest cliff railway in Britain (and the only one of its kind in Wales) and a traditional, family run cinema. Not to mention direct access to the Wales Coastal Path that will bring you to more excellent beaches such as Borth and Ynyslas, with amazing views over Cardigan Bay along the way.

Aberystwyth (literally translated - Mouth of the River Ystwyth) is a bustling University seaside town that also offers direct access to the Cambrian Mountains and Rheidol Valley. The Vale of Rheidol Railway offers a very popular day trip up to Devil's Bridge (seasonal timetable), an area steeped in myths and legends. When you arrive in Devil’s Bridge (Pont-ar-fynach in Welsh), follow the riverside walk to see the three bridges built on top of each other and a magnificent waterfall.

Beaches
 • Aberystwyth North Beach - Sand and shingle beach and the focal point of the town. 0.6 mile from your Aberystwyth self catering accommodation
 • Aberystwyth South Beach – Sheltered sand and shingle beach – quieter than the town’s North Beach. 1.2 mile
 • Clarach Beach – Sheltered sand and shingle beach (sand exposed at low tide). Clarach Bay is connected to Aberystwyth by a mile long nature trail with outstanding views across Cardigan Bay. 1 mile on foot / 3 mile drive
 • Borth Beach – Fabulous 3 mile stretch of sand. Blue Flag award and popular with surfers, kite surfers and families. 7.5 miles
 • Ynyslas Beach - Stunning beach with sand dunes on the southern side of the Dyfi Estuary. 9 miles
Walking
 • All Wales Coastal Path. Join the path on the promenade and enjoy the varied coastline of Cardigan Bay. 0.6 mile
 • Enjoy a walk through Parc Penglais Nature Reserve at the top of Aberystwyth. 0.8 mile
 • Pen Dinas - visit the ancient hill fort overlooking Aberystwyth and the coast. Walk from the door to the hill top in 35 minutes.
 • Nant yr Arian Visitor Centre - 3 scenic walks. 11.5 miles
 • ‘Follow the Mynach’: 6.5 miles following the river from its source to Devil’s Bridge, where it creates the famous waterfalls. 13 miles from cottage
Golf
 • Aberystwyth Golf Club – A lovely 18 hole golf course with great views. 0.5 mile
 • Borth Golf Club – 18 hole championship golf course in a spectacular coastal location. 8.5 miles
Cycling
 • Ystwyth Trail - a 21 mile cycling / walking trail from Aberystwyth to Tregaron via Llanfarian. 1 mile.
 • Rheidol Cycle Trail – This 17 mile trail leads you from Devil’s Bridge, through the Rheidol Valley down to the harbour in Aberystwyth, mainly along quiet back roads and dedicated cycle routes. From the doorstep.
 • Some of the best mountain biking in Wales and the UK can be found nearby at Nant yr Arian Mountain Biking Centre. It features the Continental Tyres Syfydrin Trail, one of the most scenic wilderness trails in the UK. 11 miles.
Fishing
 • Sea fishing at Aberystwyth – home to some of the most varied ground imaginable with a species resident list only equalled by the prolific waters off Devon and Cornwall. 0.6 mile
 • Charter boats can also be booked from Aberystwyth Marina.
 • Excellent wild trout fishing in many local rivers and within the mountain lakes. Day tickets can be obtained from GB Fishing Shop on Corporation St (0.7 mile)
Horse Riding
 • Rheidol Riding Centre has full-size floodlit indoor and full-size floodlit outdoor riding arenas, a showjumping and cross-country course, and fantastic trekking around the Rheidol Valley. 6 miles
Bird watching
 • Nant yr Arian includes a Red kite feeding Centre. 11.5 miles
 • R.S.P.B Nature Reserve at Ynys-hir on the South side of the Dyfi estuary. 13 miles.
Watersports
 • Aber Adventures - Surf School, Stand up paddle board (SUP) School and Kayak Hire in Borth – 7.5 miles
 • Llain Activity Centre, Llanarth. Multi Activity Centre, including kayaking and canoeing, sailing and raft building, high ropes, adventure courses and much more. 20.5 miles