Cae Cefn

Aberystwyth, West Wales

 • 4 Star
 • Llety hunan-ddarpar i 2 yn Aberystwyth mewn lleoliad tawel, gwledig gyda golygfeydd hyfryd o’r môr. Amrywiaeth o atyniadau, bwytai, caffis a bariau o fewn milltir.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £560 yr wythnos
 • £80 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r llety hunan-ddarpar rhamantaidd hwn yn Aberystwyth mewn lleoliad tawel, gwledig gyda golygfeydd hyfryd o’r môr. Mae ganddo hefyd y fantais ychwanegol o fod o fewn milltir i dref gosmopolitaidd, lle bydd mwy na digon o ddewis o leoedd i fwyta ac yfed yn dda. Mae’r llety wedi’i leoli ar arfordir Canolbarth Cymru, ac felly mae’n agos at draethau Aberystwyth, Borth ac Ynys Las, Llwybr Arfordirol Cymru a hefyd promenâd a Rheilffordd y Graig hudolus Aberystwyth.

Llawr Gwaelod

Cegin / Ystafell Fwyta – Unedau cegin modern, llawr llechen, mewn steil glân, syml gydag ambell hen ddodrefnyn rystig fel bwrdd a chadeiriau tŷ fferm ‘antique’. Ffwrn drydan a hob anwytho, oergell yn cynnwys rhewgell bychan, tegell a thostiwr. Mae pantri yma hefyd i storio bwyd, yn ogystal â microdon. Mae gwres o dan y llawr drwyddo draw, sy’n gwneud y lle i gyd yn gynnes a chlyd. 

Lolfa – Lolfa fawr, olau gyda nifer o ffenestri, gyda golygfeydd pell o arfordir Canolbarth Cymru. Drysau plyg ar draws un wal. Stôf llosgi coed mewn un cornel, a theledu clyfar gyda Freeview/iPlayer/Netflix.

Ystafell wely – Ystafell wely syml mewn steil gwledig gyda gwely dwbl a drysau llithro mawr rhyngddi yn ei gwahanu o’r prif ystafell fyw. Cwpwrdd dillad i ddau, un bwrdd wrth ochr y gwely gyda golau arno.

Ystafell gawod – Ystafell wen, olau gyda chawod agored/ystafell wlyb. Drych mawr sy’n gwneud i’r ystafell deimlo’n llawer mwy.

Gardd

Gardd agored fawr gyda phatio preifat, a seddi i bedwar person, dwy gadair orwedd, a barbeciw. Golygfeydd eang o’r môr ar hyd arfordir Ceredigion ac ar draws Mynyddoedd y Cambria.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mae’r pecyn croesawu yn cynnwys amrywiaeth o ddiodydd a bwyd o Gymru.
 • Mae’r gwres a’r trydan yn gynwysedig.
 • Darperir dillad gwely, a thyweli bach a mawr.
 • Wi-fi o ansawdd da ar gael am ddim.
 • Dim anifeiliaid anwes a dim ysmygu yn y bwthyn.
 • Digon o le i barcio.

Lleoliad