Ty Jim

Aberaeron, West Wales

 • 4 Star
 • Ymlaciwch yn y twb poeth tra'n mwynhau golygfeydd anhygoel ar draws Bae Ceredigion o'r bwthyn hunan ddarpar hwn.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £409 yr wythnos
 • £58 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Syrffio
 • Pysgota

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio

Awyr Agored

 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Ymlaciwch yn y twb poeth tra'n mwynhau golygfeydd anhygoel ar draws Bae Ceredigion. Mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn ar fferm weithiol ar godiad tir uwchben yr arfordir. Gydag Aberystwyth ac Aberaeron ond taith fer i ffwrdd dyma leoliad delfrydol i ddarganfod arfordir Gorllewin Cymru. 

Llawr gwaelod

Cegin eang gydag ardal fwyta a'r offer angenrheidiol yn cynnwys peiriant golchi llestri, popty a hob trydan, tostiwr, tegell, meicrodon, oergell/rhewgell maint llawn.

Lolfa gyda soffa gysurus siap L, teledu, a drysau patio i gael mwynhau golygfeydd o'r môr.

Ystafell ymolchi gyda cawod y gellir cerdded i mewn iddi, toiled a basn.

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl.

Ystafell wely 2 - gwely superking (gellir newid y gwely i ddau wely sengl - noder hyn pan yn archebu).

Ystafell wely 3 - gwely superking (gellir newid y gwely i ddau wely sengl - noder hyn pan yn archebu).

Tu Allan

Ardal patio yn y cefn gyda twb poeth, lawnt, bwrdd a chadeiriau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig  
 • Storfa feiciau ddiogel  
 • Wifi ar gael
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig  
 • Cadair uchel a chot trafeilio ar gael - dewch â dillad eich hun i'r cot. Maint y cot trafeilio yw 60cm uchder, 70cm lled, 95cm hyd     
 • Dim ysmygu   
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Parcio tu allan i'r bwthyn  

Gwybodaeth i Bobl Anabl a Llai Abl    

 - y llety i gyd ar un lefel

- mynediad i gadair olwyn

 - cawod y gellir gerdded i mewn iddi

Lleoliad