Pen Cei Apartment

Aberaeron, West Wales

 • 4 Star Gold
 • Llety yn un o'r lleoliadau gorau yn Aberaeron, gyda golygfeydd anhygoel o'r harbwr.  

   

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £615 yr wythnos
 • £88 y noson
 • 4 Star Gold

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r harbwr
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Parcio ar y stryd

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9am

Disgrifiad

Lleoliad, lleoliad a digon o steil. Mae Pen Cei Apartment yn lety hunan ddarpar ar lawr cyntaf ac ail adeilad gydag un o'r lleoliadau gorau yn Aberaeron, tref fach hardd ar arfordir Gorllewin Cymru. Drws nesaf i westy eiconig yr Harbwrfeistr, tirnod enwog i'r dref a'r harbwr, mae'r ty 3 llawr hwn yn mwynhau golygfeydd anhygoel dros yr harbwr. Mae'r llety ei hun yn cynnig lleoliad steilus ble gellir eistedd nol ac ymlacio gyda paned da o goffi neu lasied o win tra'n edrych yn freuddwydiol ar y cychod yn siglo'n araf yn yr harbwr.

Mae tref Aberaeron, gyda'i chymeriad Sioraidd, yn cynnig dewis eang o fwytai a chaffis. I ddechrau, gellir cael coffi boreol drws nesaf yn yr Harbwrfeistr, yna pryd o fwyd ym Mwyty a Bar y Cellar, neu de prynhawn yn yr Hive ar y Cei. Mae traeth Aberaeron a Llwybr Arfordirol Cymru ar stepen y drws gyda golygfeydd ar hyd Bae Ceredigion, tra fod atyniadau'r dref, yn cynnwys nifer o siopau annibynnol gerllaw. 

Mae digon i gadw'r teulu oll yn ddiddan, megis taith ar gwch i ddarganfod Arfordir Treftadaeth Bae Ceredigion. Ewch am dro 3km ar hyd llwybr yr hen drac rheilffordd i ymweld â phlasdy a gardd yr Ymddiriedaeth Genedlaethol yn Llanerchaeron, neu daith fer ar hyd yr arfordir i'r de i bentref Cei Newydd, i gael cip ar y dolffiniaid neu fwynhau diwrnod ymlaciol ar y traeth euraidd. 

Llawr Cyntaf

 • Lolfa/Ardal fwyta:  Soffas cyfforddus, teledu Smart, bwrdd coffi a bwrdd bwyta gyda golygfeydd anhygoel dros yr harbwr.  
 • Cegin: Modern, gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys popty trydan a hob anwytho, peiriant golchi llestri ac oergell/rhewgell fach.   

Ail Lawr

 • Ystafell wely 1: Ystafell fawr gyda gwely maint king, teledu a golygfeydd i gefn y llety tuag at Aberystwyth ar hyd yr arfordir. Ystafell ymolchi ensuite gyda chawod wlaw, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.    
 • Ystafell wely 2: Ystafell hardd arall gyda dau wely sengl, teledu a golygfeydd. Ystafell ymolchi ensuite gyda chawod wlaw, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Tu Allan

Mainc tu allan y llety ble gellir eistedd a mwynhau golygfeydd o'r harbwr, sydd ar stepen y drws. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te a choffi, siwgwr, llaeth a chacen
 • Dillan gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig   
 • Coed a glo yn gynwysedig   
 • Gât i'r grisiau ar gael os dymunir. Sylwer fod y grisiau rhwng y llawr cyntaf a'r ail lawr yn eithaf serth felly argymhellir defnyddio gât gyda phlant ifanc    
 • Gwasanaeth golchi dillad (casglu a dychwelyd) ar gael os dymunir    
 • Dim anifeiliaid anwes   
 • Dim ysmygu y tu mewn i'r llety  
 • Parcio ar gael i 1 car y tu ól i'r llety ar gyfer dadlwytho, yna llefydd parcio ar gael o fewn 100 metr   

Lleoliad