Ty Clyd

Aberaeron, West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn dros 200 mlwydd oed sy'n caniatáu anifeiliaid, Sylfaen gwych i archwilio arfordir Bae Ceredigion yn cynnwys Aberaeron a Chei Newydd

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £535 yr wythnos
 • £76 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli ar dyddyn ger Aberaeron, mae’r llety hwn yng Ngorllewin Cymru dros 200 mlwydd oed, ac mae’n caniatáu anifeiliaid. Mae’r bwthyn dros ffordd i’r ty fferm ac mae’n sylfaen gwych i archwilio arfordir Bae Ceredigion gan gynnwys trefi glan y môr Aberaeron a Chei Newydd. Gyda stôf llosgi coed glyd yn y bwthyn gall fod y lle delfrydol i ymlacio wedi diwrnod prysur yn cerdded ar fryniau Cymru neu’n mwynhau gyda’r teulu ar un o’r traethau gerllaw.

Llawr Gwaelod
Ystafell fyw draddodiadol gyda pheiriant gwneud bara yn wal sydd yn nodwedd unigryw, stôf llosgi coed glyd a lle i 5 eistedd ar y soffas a’r cadeiriau breichiau.

Cegin yn cynnwys hob nwy, popty trydanol, micro-don, oergell, rhewgell fach a pheiriant golchi llestri.

Ystafell ymolchi’n cynnwys toiled, basn, baddon a chawod dros y bath.

Ystafell wely gyda gwely dwbl, cwpwrdd a chist ddroriau wrth y gwely.

Ystafell iwtiliti - gyda mynediad o’r ochr i’r bwthyn, peiriant golchi a lle gwych i storio esgidiau cerdded neu nwyddau arall.

Llawr Cyntaf
Ystafell wely twin mewn steil galeri gyda 2 wely sengl a chwpwrdd mawr.

Tu allan
Gardd amgaeedig a llefydd i fynd am dro a llefydd sy’n cael eu rhannu ar hyd y tyddyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

• Llieiniau gwely, tyweli dwylo a baddon a sychwr gwallt yn cael eu cynnwys.
• Gwres canolog olew a thrydan yn cael eu cynnwys. Basged gyntaf o logiau hefyd yn cael eu darparu ar gyfer y stôf llosgi coed.
• High chair provided (please bring your own travel cot and travel cot linen).
• Cadair uchel yn cael ei ddarparu (dewch a’ch cot teithio a llieiniau eich hunain ar gyfer y cot)
• Llefrith, te a choffi i’ch croesawu.
• Caniateir anifeiliaid anwes – uchafswm o 2 gi (dim cwn ar y gwlâu).
• Darperir gemau bwrdd.
• Parcio preifat.
• Dim ysmygu yn y bwthyn.
• Wi-Fi
• Archfarchnadoedd yn cludo nwyddau ond siopau gwych yn gwerthu cynnyrch lleol yn agos.
• Man diogel i storio beiciau ar gael.

Lleoliad