Beudy Tawe

Swansea Valley, South Wales

 • 4 Star
 • Mae Beudy Tawe oddeutu 8 milltir o Abertawe ar fferm fryniog dawel yn ardal dawel hyfryd Cwm Tawe a'i olygfeydd godidog.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £506 yr wythnos
 • £72 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae Beudy Tawe ond 8 milltir i ffwrdd o Abertawe ac mae wedi ei leoli ar fferm heddychlon ym Mro Tawe. Yn nythu rhwng mynyddoedd y Bannau Brycheiniog ar hafan arfordirol Penrhyn Gwyr, mae’r bwthyn yn lle perffaith i ymlacio a gwneud y mwyaf o’r atyniadau a’r gweithgareddau yn yr ardal.

Llawr Gwaelod

Cegin ac ystafell fwyta agored gyda chegin osod ffasiynol, popty nwy, peiriant golchi llestri, microdon, tostiwr, gril, peiriant coffi a theledu. Mae lle i chwech fwyta wrth y bwrdd bwyd.

Lolfa gyda theledu fawr 50”, DVD a soffas lledr moethus. Drysau dwbl yn agor allan ar ardal yr ardd a golygfeydd gwych.

Llawr Cyntaf

Dwy ystafell wely ddwbl gyda chypyrddau sy’n mwynhau golygfeydd gwych o’r Fro.

Un ystafell wely bync gyda dau wely bync maint oedolyn.

Dwy ystafell ymolchi gyda bath hanner maint a chawod uwchben y bath, toiled a sinc.

Tu allan

Ardal batio gyda mainc a chae mawr caeedig, hanner erw o lawntiau i’w mwynhau a gasebo bren ac ardal farbeciw sy’n cael ei rannu gyda’r bwthyn arall ar y safle.

Mae yna hefyd olchdy i’w rannu, gyda pheiriant golchi dillad a sychwr dillad.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae trydan yn cael ei dalu ar sail mesurydd.

Mae gwres yn gynwysedig.

Pecyn croeso ar gyrhaeddiad yn cynnwys te, coffi, siwgr a bisgedi.

Darperir dillad gwely a thywelion.

Trydan a gwres olew canolog yn gynwysedig.

Wi-Fi ar gael.

Cadair uchel, cot teithio a giât i’r grisiau ar gael yn y bwthyn. Os gwelwch yn dda dewch â’ch dillad gwely eich hun ar gyfer y cot.

Dim ysmygu tu mewn.

Croeso i anifeiliaid anwes (uchafswm o 2 gi) ond dim anifeiliaid anwes yn yr ystafelloedd gwely.

Mae’r eitemau canlynol hefyd yn gynwysedig yn y bwthyn ar gyfer eich ymweliad;

Cegin: halen a phupur, rôl cegin, hylif golchi llestri/tabledi golchi llestri, tywelion sychu llestri a sgwrwyr newydd, ffoil tin a chling ffilm.

Ystafell ymolchi: sebon hylif a dau doiled rôl ar gyfer pob toilet.

Cynnyrch glanhau cyffredinol: cannydd (bleach), glanhawr cawod, chwistrellydd gwrthfacteria a.y.b.

Lleoliad

Beudy Tawe, only 8 miles from Swansea is a detached property that shares a courtyard with one other cottage on a peaceful, 36 acre, mountain side farm in the Swansea Valley. Despite the tranquil surroundings and stunning views the cottage is just less than a mile from the village of Pontardawe with a selection of local shops, pubs, bank and places to eat and drink. There is also a supermarket 2 miles away.

The Liberty Stadium home of Premier League side Swansea City and rugby team, the Ospreys, is only 7 miles away. Swansea also offers a great water park / swimming centre with 50m pool and numerous slides and water rides. Swansea, which has an excellent shopping centre, has great historic significance as it was the leading copper producer in the world in the 19th century. The National Waterfront museum is well worth a visit.

Only 12 miles away is the Gower ( designated as an Area of Outstanding Natural Beauty) and all its superb beaches and coastal activities. 11 miles to the North is the Brecon Beacons National Park with breath taking scenery and fantastic walks and other outdoor activities.


Walks

Bridle path and footpaths running yards from the cottage. There is also a woodland walk on the farm. 0.1 miles.


Water Sports

Swansea Watersports provide a full range of water sports activities and training for all ages and all levels of experience. 11 miles


Golf

Pontardawe Golf Club, in an elevated position with great views. 1.4 miles.


Cycling

Mountain Biking - Afan Forest Park one of Britain’s premier Mountain Bike Tracks with 4 superb flowing trails and plenty of all weather single-track. 12 Miles

Cycle Tracks, NCN Route towards the Brecon Beacons or southwards towards Swansea 1.5 miles.


Fishing

Game fishing

Afon Tawe, a lovely little river holding salmon, sea trout and brown trout. Contact Tawe and Tributaries Angling Association for day tickets. 1 mile

Sea fishing

Superb shore, estuary and beach fishing and charter boats available from Swansea Marina. 9.4 miles.


Pony Trekking

Cimla Equestrian Centre - Riding lessons, horse and pony trekking and riding holidays for all ages and abilities. 9.8 miles