Bwthyn y Trisant

Cardiff, South Wales

 • Bwthyn â chymeriad yn hen dref Llantrisant gyda golygfeydd gwych o Fro Morgannwg.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £388 yr wythnos
 • £55 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Barbaciw
 • Parcio ar y stryd

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15.00
 • Amser gadael: 10.30

Disgrifiad

Bwthyn â chymeriad yn hen dref Llantrisant gyda golygfeydd gwych o Fro Morgannwg. Mae'r bwthyn yn leoliad perffaith i ymweld a darganfod De Cymru, gydag Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Bannau Brycheiniog a dinas Caerdydd i gyd o fewn taith fer. Delfrydol ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau sy'n cymryd lle mewn lleoliadau poblogaidd yng Nghaerdydd megis Stadiwm Principality, Gerddi Soffia a Chanolfan y Mileniwm.

Llawr Gwaelod

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys sinc Belfast, peiriant golchi dillad, popty a hob trydan, oergell/rhewgell, meicrodon, tostiwr a thegell.

Bwrdd bwyta gyda lle i 4 eistedd.

Lolfa gyda soffas i 4 (yn cynnwys gwely soffa dwbwl), lle tân traddodiadol gyda stôf goed (darperir y fasgedaid gyntaf o goed).

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl.

Ystafell ymolchi - uned cawod, toiled a basn.

Tu Allan

Patio palmantog y tu blaen i'r llety gyda bwrdd a chadeiriau a golygfeydd trawiadol ar draws Bro Morgannwg.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Parcio - digon o le ar y ffordd o flaen y bwthyn  
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: papur cegin, hylif golchi llestri, clytiau newydd. Ystafell ymolchi: sebon, papur toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 
 • Dillad gwelyau, tywelion, haearn smwddio a sychwr gwallt yn gynwysedig   
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Hyd at 2 gi sy'n ymddwyn yn dda. Ni ddylid gadael cŵn ar ben eu hunain yn y llety a dylid gofalu nad ydynt yn dringo ar y dodrefn  
 • Cot a chadair uchel ar gael os nodir hynny ymlaen llaw. Dewch â dillad eich hun i'r cot   
 • Dim ysmygu

* Yn aros am raddio swyddogol - disgwylir 4*  

Lleoliad