9 Wedi canfod llety
Back to list view

Nefyn, North Wales Coast

414119

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£409 - £743
yr wythnos
O £316 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mae'r llety hyfryd hwn yn Nefyn yn lleoliad perffaith ar gyfer toriad cyfforddus ac ymlaciol ar arfordir Gogledd Cymru, gyda popeth yr ydych ei angen o fewn pellter cerdded. Ymunwch â'r Llwybr Arfordirol o fewn 100 metr i stepen eich drws, ymlwybrwch i lawr i'r traeth (500 metr), mwynhewch y bwytai gwych, y tafarndai lleol, a'r cyfleustra o gael siop y pentre rownd y gornel. Mae'r cyn swyddfa bost wedi ei hadnewyddu, ac yn cynnig lleoliad canolog a man delfrydol i ymlacio mewn steil.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.3 milltir
 • Tafarn 0.1 milltir

Nant Gwrtheyrn, North Wales Coast

197048

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£388 - £579
yr wythnos
O £300 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mwynhewch wyliau ymlaciol, gyda golygfeydd o'r môr, yn y bwthyn hwn i ddau yn Nant Gwrtheyrn - pentref Fictorianaidd unigryw mewn lleoliad arbennig ar Benrhyn Llŷn.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Tafarn 1 milltir

Nefyn, North Wales Coast

BOW44

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£399 - £686
yr wythnos
O £308 am arhosiad 3-noson
 • Bwthyn hardd i ddau ym mhentref glan môr Nefyn ym Mhenryn Llŷn. Ystafell wely fawr, ymlaciol yn edrych allan dros y cwrt a'r ardd hollol breifat a chaeedig. Yn wreiddiol yn hen dafarn bentref, mae'r Old Bull yn mwynhau mynediad uniongyrchol i Lwybr Arfordirol Cymru, ac o fewn pellter cerdded i draeth euraidd Porth Nefyn, bragdy a bar lleol, amgueddfa, siopau pentref, bwyty ac ystafell de.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.2 milltir
 • Tafarn 0.2 milltir

Nefyn, North Wales Coast

204296

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£488 - £952
yr wythnos
O £375 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mae traeth Nefyn a holl adnoddau'r pentref o fewn pellter cerdded i'r bwthyn hunan ddarpar hwn sydd â golygfeydd o'r mor.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.5 milltir
 • Tafarn 0.5 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Nant Gwrtheyrn, North Wales Coast

197043

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£568 - £884
yr wythnos
O £435 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mwynhewch wyliau ymlaciol, gyda golygfeydd o'r môr, yn y bwthyn hwn yn Nant Gwrtheyrn - pentref Fictorianaidd unigryw mewn lleoliad arbennig ar Benrhyn Llŷn.
 • 4 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.1 milltir
 • Tafarn 1 milltir

Nant Gwrtheyrn, North Wales Coast

173258

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£676 - £1118
yr wythnos
O £516 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mwynhewch olygfeydd anhygoel o'r môr, mynyddoedd a choedwig yn y llety hwn yn Nant Gwrtheyrn. Wedi ei osod mewn pentref Fictorianaidd unigryw mewn lleoliad arbennig, mae'r bwthyn hwn yn darparu llecyn tu hwnt o heddychlon i'ch gwyliau.
 • 6 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 1 milltir

Nant Gwrtheyrn, North Wales Coast

197038

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£676 - £1118
yr wythnos
O £516 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Wedi ei leoli mewn pentref Fictorianaidd unigryw, mae bwthyn Tre'r Ceiri yn Nant Gwrtheyrn yn cynnig golygfeydd anhygoel o'r môr a'r mynydd.
 • 6 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.1 milltir
 • Tafarn 1 milltir

Nefyn, North Wales Coast

BOW41

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£786 - £1631
yr wythnos
O £599 am arhosiad 3-noson
 • Wel dyma olygfa! Nid llawer o fythynnod sy'n medru brolio lleoliad fel hyn. Oddi mewn i 2 acer o dir preifat, mae Tai Ffolt yn cynnig tawelwch a golygfeydd anhygoel allan i'r môr tuag at Nefyn, drosodd i Borthdinllaen, Ynys Môn, ac, ar ddiwrnod clir drwy eich ysbienddrych, mor belled ac Iwerddon.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1.5 milltir
 • Tafarn 1.2 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Pwllheli, North Wales Snowdonia

BOW132

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£786 - £1526
yr wythnos
O £599 am arhosiad 3-noson
 • Mae'r llety hyfryd hwn mewn lleoliad preifat ar Benrhyn Llyn gyda golygfeydd pell-gyrhaeddol o fynyddoedd, dyffrynnoedd a'r môr - oddi mewn i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Yn derbyn anifeiliaid anwes a gyda stôf goed groesawgar, llwybrau cerdded mynyddig ac arfordirol ar stepen y drws, mae Maes y Llan hefyd yn ganolog i dref Pwllheli, nifer o draethau euraidd, tref Caernarfon ac Eryri.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 3 o filltiroedd
 • Tafarn 4 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed