20 Wedi canfod llety
Back to list view

Bala, North Wales Snowdonia

BOW114

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£330 - £642
yr wythnos
O £257 am arhosiad 3-noson
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 27 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 milltir

Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons

75714

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£281 - £346
yr wythnos
O £220 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Wedi ei leoli ar fferm yn Nyffryn hyfryd Fyrnwy, mae'r bwthyn hwn sy'n caniatau anifeiliaid yn cynnwys digon o atyniadau, balconi pwrpasol i wylio'r godro a dwy afon yn llifo trwy'r tir sy'n berfaith i bysgota.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 43 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 milltir

Bala, North Wales Snowdonia

BOW68

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£330 - £630
yr wythnos
O £257 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 27 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 milltir

Bala, Snowdonia & the Lleyn Peninsula

82683

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£271 - £444
yr wythnos
O £212 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mae Crud y Wennol yn cynnig llety steilus a delfrydol i ddau, ac yn caniatau anifeiliaid mewn ysgubor wedi ei thrawsnewid. Lleoliad heddychlon, o fewn 5 milltir i Lyn Tegid yn y Bala, a nifer o atyniadau eraill, mae Crud y Wennol yn fan delfrydol ar gyfer gwyliau ymlaciol i gyplau. Mwynhewch chwaraeon dŵr, cerdded, darganfod trefi marchnad bychain Cymreig, reidiau ar drên stêm neu ar y gamlas, digon o fwytai gwych a llawer mwy.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 32 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd

Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons

381818

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£398 - £591
yr wythnos
O £308 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Beth am fwynhau golygfeydd syfrdanol o gefn gwlad o dwb poeth preifat yn y llety cysurus hwn yn Nhrallwm. Delfrydol ar gyfer cyplau a theuluoedd bach, mae Tref y Nant yn cynnig lleoliad heddychlon ar gyfer toriad ymlaciol yng Nghanolbarth Cymru. Wedi ei drawsnewid o hen laethdy, mae’r bwthyn hunan ddarpar hwn ychydig filltiroedd o Trallwm, lle ceir tafarndai, bwytai gwych ac atyniadau amrywiol.
 • 3 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Traeth 46 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons

44114

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£366 - £656
yr wythnos
O £284 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau wedi ei adnewyddu'n hyfryd yng Nghanolbarth Cymru yw Cartws y Parc. Mae'r safle gwledig hwn yn cynnwys ardal chwarae i blant, ystafell gemau fawr a llyn pysgota.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 2 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 40 o filltiroedd
 • Tafarn 6 o filltiroedd

Bala, North Wales Snowdonia

82212

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£451 - £901
yr wythnos
O £347 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mae gan y bwthyn hunan-ddarpar hyfryd hwn yn y Bala, gyda'i gyfleusterau hot tub, bopeth rydych ei angen o fewn taith 5 munud ar droed. Wedi ei ddodrefnu'n chwaethus a modern, mae'r bwthyn a drawsnewidiwyd o hen ysgubor mewn lleoliad unigryw ar gyrion y dref. Lleoliad canolog gwych ar gyfer darganfod Gogledd Cymru gyda theithiau cerdded hardd, rafftio dwr gwyn a'r trên bach yn rhai o'r nifer o weithgareddau sydd ar gael ar drothwy eich drws.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Traeth 27 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 milltir

Llangollen, North Wales Borderlands

FL012

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£412 - £640
yr wythnos
O £318 am arhosiad 3-noson
 • Mae'r bwthyn gwyliau hwn yng Ngogledd Cymru mewn lleoliad arbennig yn edrych dros Ddyffryn Ceiriog, man a ddisgrifiwyd gan Lloyd George fel & darn bach o nefoedd ar y ddaear.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 40 o filltiroedd
 • Tafarn 0.25 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons

75703

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£322 - £461
yr wythnos
O £251 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mewn man delfrydol yng Nghanolbarth Cymru, mae Bwthyn Efyrnwy yn dy pâr gyda bwthyn gwyliau arall ar fferm laeth, eidion a defaid. Mae hyn yn golygu fod llawer o weithgareddau i'w mwynhau ar y safle, gan gynnwys gwylio'r godro dyddiol o'r balconi gwylio, chwarae pwl a dartiau ac ati yn yr ystafell gemau, neu gêm o bêl-droed neu rygbi ar y cae chwarae bach tu allan. Gyda dwy afon yn byrlymu trwy'r safle, mae hefyd yn fan perffaith ar gyfer gwyliau pysgota yng Nghymru.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 45 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Bala, North Wales Snowdonia

488520

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£451 - £873
yr wythnos
O £347 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mwynhewch y bwthyn hunan ddarpar hwn sydd wedi ei leoli mewn ardal wledig a thawel. Un filltir o dref farchnad groesawgar y Bala, mae'n cynnig golygfeydd anhygoel dros ddyffryn Dyfrdwy a chefn gwlad agored. Man delfrydol i ddarganfod Eryri ac ystod eang o atyniadau Gogledd Cymru, mae'r bwthyn 5 seren hwn hefyd yn leoliad perffaith i ymlacio mewn steil.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 28 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons

41127

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£324 - £488
yr wythnos
O £252 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mae Stabal y Nant yn cynnig llety clyd a moethus i chi a'r ci ymysg bryniau hardd Canolbarth Cymru, i'r gogledd-orllewin o'r Trallwng. Mae Llwybr Cenedlaethol Glyndwr yn pasio o fewn 500 medr i'r bwthyn.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 50 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Bala, Snowdonia & the Lleyn Peninsula

82768

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£355 - £710
yr wythnos
O £275 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mwynhewch y llety hunan ddarpar chwaethus hwn sy'n caniatau anifeiliaid, wedi ei leoli yng nghanol cefn gwlad hyfryd. Mae Bala a Corwen 10 munud i ffwrdd yn y car o fwthyn gwyliau Crud y Werin.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 32 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd