15 Wedi canfod llety
Back to list view

Aberystwyth, West Wales

414596

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£420 - £806
yr wythnos
O £325 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mae’r llety hunan-ddarpar rhamantaidd hwn yn Aberystwyth mewn lleoliad tawel, gwledig gyda golygfeydd hyfryd o’r môr. Mae ganddo hefyd y fantais ychwanegol o fod o fewn milltir i dref gosmopolitaidd, lle bydd mwy na digon o ddewis o leoedd i fwyta ac yfed yn dda.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.6 milltir
 • Tafarn 0.5 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Aberystwyth, West Wales

75929

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£413 - £1099
yr wythnos
O £320 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mae’r Llofft Gwair yn fwthyn gwyliau ar ddwy lefel yn Aberystwyth, ac mae’r golygfeydd o’r ystafell wely yn estyn ar draws mynyddoedd y Cambria. Mae wedi’i leoli ar ystâd dawel a phreifat gyda pharc chwarae, ac er bod y lleoliad yn wledig, nid yw ond nepell o Aberystwyth, sy’n dref glan-môr ddeniadol o Oes Fictoria, gyda’i thraethau, ei phromenâd a’i marina hardd.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1.5 milltir
 • Tafarn 1.5 milltir

Aberystwyth, Mid Wales and Brecon Beacons

BOW107

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£460 - £815
yr wythnos
O £355 am arhosiad 3-noson
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.3 milltir
 • Tafarn 0.1 milltir

Aberystwyth, Mid Wales and Brecon Beacons

BOW92

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£509 - £1139
yr wythnos
O £392 am arhosiad 3-noson
 • Bwthyn hardd a chyfoes gyda twb poeth preifat a stôf goed groesawgar, ger tref glan môr Aberystwyth ar arfordir Bae Ceredigion. Wedi ei leoli i fyny lôn dawel, mae'r bwthyn yn cynnig mynediad uniongyrchol i lwybr beiciau Ystwyth. O fewn cyrraedd i nifer o atyniadau, siopau, bwytai a chaffis yn y dref.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 2.8 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Aberystwyth, West Wales

56927

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£392 - £812
yr wythnos
O £304 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Bwthyn hunan ddarpar ger Aberystwyth yn agos i amryw o atyniadau teuluol, canolfan beicio mynydd, trên stêm a rhaeadrau Pontarfynach, traethau Borth ac Ynys Las a nifer o lwybrau cerdded prydferth.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Aberystwyth, West Wales

73032

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£392 - £812
yr wythnos
O £304 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mae'r bwthyn hardd hwn ger Aberystwyth yn mwynhau lleoliad trawiadol, yn edrych allan dros Gwm Ystwyth yng nghefn gwlad heddychlon Gorllewin Cymru. Mae Aberystwyth (4 milltir) yn dref arfordirol odidog gydag ystod eang o adnoddau. Lleoliad delfrydol i wneud y mwyaf o'r ardal boblogaidd hon a phopeth sydd i'w gynnig yma, gan gynnwys ystod o atyniadau teuluol, llwybrau cerdded, traethau, canolfan feicio mynydd Nant yr Arian, rheilffordd fach a rhaeadrau Pont ar Fynach.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Aberystwyth, West Wales

BOW19

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£584 - £1427
yr wythnos
O £448 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Cynnig arbennig20% off 12-15 February
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Traeth 2.5 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Aberystwyth, Mid Wales and Brecon Beacons

BOW96

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£568 - £1315
yr wythnos
O £436 am arhosiad 3-noson
 • Mae Llety Elan wedi ei leoli o fewn gardd eang, gyda twb poeth preifat, stôf goed, gwres dan y llawr a llawer mwy. Mae tref arfordirol Aberystwyth o fewn 3 milltir sy'n cynnig ystod eang o adnoddau ac atyniadau. Gyda mynediad uniongyrchol i lwybr beicio Ystwyth sy'n cysylltu Aberystwyth a Thregaron.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 2.8 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Aberystwyth, Mid Wales and Brecon Beacons

BOW115

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£678 - £1265
yr wythnos
O £519 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.1 milltir
 • Tafarn 0.2 milltir

Aberystwyth, West Wales

73488

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£418 - £856
yr wythnos
O £324 am arhosiad 3-noson
 • 3 Star
 • Wedi'i leoli mewn man cyfleus rhwng yr arfordir a chefn gwlad, mae amrywiaeth helaeth o weithgareddau yn agos i'r llety gwyliau hwn. Dim ond 4 milltir i ffwrdd mae tref a thraeth poblogaidd Aberystwyth, ac mae amrywiaeth o atyniadau a gweithgareddau ar garreg eich drws.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Aberystwyth, Mid Wales and Brecon Beacons

56917

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£419 - £905
yr wythnos
O £324 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mae Blaenlli wedi ei leoli'n gampus er mwyn gwneud y mwyaf o bopeth sydd gan Orllewin Cymru i'w gynnig. Ymhlith yr atyniadau mae Aberystwyth, llwybrau cerdded, traethau, canolfan beicio mynydd, tren stêm, rhaeadrau a llawer mwy.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Aberystwyth, West Wales

76532

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£887 - £2022
yr wythnos
O £675 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Llety mawr, moethus gyda golygfeydd ysblennydd o'r wlad sy'n ei amgylchynu a mynyddoedd Cambria. Yn ddelfrydol ar gyfer grwpiau o ffrindiau, aduniad prifysgol neu i ddod a'r teulu at ei gilydd gan nad yw ond milltir a hanner o'r dref glan môr Aberystwyth.
 • 7 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 1.5 milltir
 • Tafarn 1.5 milltir