15 Wedi canfod llety
Back to list view

Aberystwyth, West Wales

414596

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£416 - £802
yr wythnos
O £321 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mae’r llety hunan-ddarpar rhamantaidd hwn yn Aberystwyth mewn lleoliad tawel, gwledig gyda golygfeydd hyfryd o’r môr. Mae ganddo hefyd y fantais ychwanegol o fod o fewn milltir i dref gosmopolitaidd, lle bydd mwy na digon o ddewis o leoedd i fwyta ac yfed yn dda.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.6 milltir
 • Tafarn 0.5 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Aberystwyth, West Wales

75929

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£409 - £1095
yr wythnos
O £316 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mae’r Llofft Gwair yn fwthyn gwyliau ar ddwy lefel yn Aberystwyth, ac mae’r golygfeydd o’r ystafell wely yn estyn ar draws mynyddoedd y Cambria. Mae wedi’i leoli ar ystâd dawel a phreifat gyda pharc chwarae, ac er bod y lleoliad yn wledig, nid yw ond nepell o Aberystwyth, sy’n dref glan-môr ddeniadol o Oes Fictoria, gyda’i thraethau, ei phromenâd a’i marina hardd.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1.5 milltir
 • Tafarn 1.5 milltir
Llety newydd

Aberystwyth, West Wales

BOW107

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£456 - £811
yr wythnos
O £351 am arhosiad 3-noson
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.3 milltir
 • Tafarn 0.1 milltir
Llety newydd

Aberystwyth, West Wales

BOW92

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£435 - £1135
yr wythnos
O £335 am arhosiad 3-noson
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 2.8 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Aberystwyth, West Wales

56927

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£388 - £808
yr wythnos
O £300 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Bwthyn hunan ddarpar ger Aberystwyth yn agos i amryw o atyniadau teuluol, canolfan beicio mynydd, trên stêm a rhaeadrau Pontarfynach, traethau Borth ac Ynys Las a nifer o lwybrau cerdded prydferth.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Blaenilar

73032

Aberystwyth, Pembrokeshire & West Wales

BOW19

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£569 - £1423
yr wythnos
O £436 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Bwthyn hudolus gyda twb poeth, mewn lleoliad heddychlon a thawel ger tref glan môr Aberystwyth ar arfordir Canolbarth Cymru. Mae'r bwthyn steilus hwn yn derbyn anifeiliaid anwes, ac wedi ei addurno'n unigryw gyda sylw wedi ei roi i bob manylyn.
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Traeth 2.5 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Llety Elan

BOW96

Llety newydd

Aberystwyth, West Wales

BOW115

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£684 - £1161
yr wythnos
O £522 am arhosiad 3-noson
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.1 milltir
 • Tafarn 0.2 milltir

Aberystwyth, West Wales

73488

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£414 - £852
yr wythnos
O £320 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Wedi'i leoli mewn man cyfleus rhwng yr arfordir a chefn gwlad, mae amrywiaeth helaeth o weithgareddau yn agos i'r llety gwyliau hwn. Dim ond 4 milltir i ffwrdd mae tref a thraeth poblogaidd Aberystwyth, ac mae amrywiaeth o atyniadau a gweithgareddau ar garreg eich drws.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Aberystwyth, West Wales

56917

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£415 - £901
yr wythnos
O £320 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mae Blaenlli wedi ei leoli'n gampus er mwyn gwneud y mwyaf o bopeth sydd gan Orllewin Cymru i'w gynnig. Ymhlith yr atyniadau mae Aberystwyth, llwybrau cerdded, traethau, canolfan beicio mynydd, tren stêm, rhaeadrau a llawer mwy.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Llety Cambrian

76532