Santes Dwynwen

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
170 Wedi canfod llety
Back to list view

Abereithrin Cottage

37318

Nant - Gorllwyn

197043

Stabal y Nant

41127

Bwthyn Wnion

71299

Hen Stabl Llanrug

492972

Hafan Penrhyn

414993

Llety newydd

Malltraeth, Anglesey North Wales

BOW129

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£490 - £1185
yr wythnos
O £368 am arhosiad 3-noson
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 6.5 o filltiroedd
 • Tafarn 4.2 o filltiroedd

Corlan Lleuddad

63965

Y Cudyll Coch

91126

Usk, South Wales Borderlands

BOW61

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£1097 - £1119
yr wythnos
O £823 am arhosiad 3-noson
 • Llety moethus ar dir ystad gwledig rhestredig Gradd 2 yn Sir Fynwy. Wedi'i leoli ar y llawr cyntaf gyda balconi sy'n wynebu'r de, mae'r llety hwn yn cynnwys 2 ystafell wely a 2 ystafell ymolchi a gall gysgu hyd at bedwar o bobl. Mae'r afon Wysg yn afon eog enwog. Mae llawer o deithiau cerdded a llwybrau gwych gerllaw, yn cynnwys teithiau cerdded o fewn tir yr ystâd. Mae'r ystad yn ymestyn i dros 128 erw ac yn cynnwys gerddi a choetiroedd. Mae digon i'w weld a'i wneud yn Sir Fynwy gyda bwytai seren Michellin, nifer o gestyll ysblennydd, Abaty Tyndyrn a llawer mwy.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 17 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Y Cleddau

396645

Llandovery, West Wales

405592

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£474 - £652
yr wythnos
O £356 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Wedi ei leoli ar fferm wartheg gyda golygfeydd anhygoel ar draws Afon Tywi mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn gyda twb poeth ar ochr orllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Gyda llwybrau cerdded gwych, pysgota (gan gynnwys mynediad i bysgota penllwydion ar y Tywi), seiclo a beicio mynydd, dyma leoliad rhagorol i fod yn anturus, neu i ymlacio a mwynhau cefn gwlad trawiadol.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 36 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad