Llety Yn Croesawu Anifiliaid Anwes

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
189 Wedi canfod llety
Back to list view

St Davids, Pembrokeshire West Wales

415006

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£420 - £916
yr wythnos
O £324 am arhosiad 3-noson
 • Wedi ei leoli ger yr arfordir, mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn yn Nhŷ Ddewi yn berffaith ar gyfer teuluoedd a grwpiau. Gardd gydag ardal breifat ac ardal gymunedol sy'n cynnwys cae chwarae mawr, a taith fer ar droed i lawr at y mor yn St Justinians. Traethau gwych gerllaw ac wrth gwrs dinas enwog Tŷ Ddewi, dinas leiaf Prydain. Delfrydol ar gyfer yr holl weithgareddau ar hyd Penrhyn Tŷ Ddewi, neu i ymlacio a chymryd i mewn harddwch y rhan hyn o Sir Benfro.
 • 5 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 1 milltir

Ty Uchaf

82304

St Davids, Pembrokeshire West Wales

23066

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£330 - £797
yr wythnos
O £257 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau hunan arlwyo yn Sir Benfro sy'n croesawu cwn. Mae gan Ty Blawd, Ty Ddewi lyn pysgota ar y fferm ac mae'r tir yn ymestyn draw at Lwybr Arfordirol Sir Benfro.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Aberdaron, North Wales Coast

413596

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£360 - £623
yr wythnos
O £279 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Dyma’r encil perffaith i ddianc o brysurdeb bywyd bob dydd, lle gallwch fwynhau gwyliau hunan-ddarpar braf, rhamantaidd i 2. Mae’r traeth agosaf a Llwybr Arfordirol Cymru o fewn 2 filltir ac mae nifer o draethau tywod a phentrefi arfordirol hyfryd o fewn 10 milltir. Mae croeso i anifeiliaid anwes, ac mae stôf llosgi coed groesawgar yma a golygfeydd anhygoel o’r stepen drws. Dyma leoliad gwych i archwilio ardal drawiadol Pen Llŷn ar hyd ei ffyrdd gwledig hudol.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Bwthyn Tre-faen

89426

Tywyn, North Wales Snowdonia

23385

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£582 - £1015
yr wythnos
O £446 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Bwthyn Gwyliau Hunan Arlwyo hyfryd yn Eryri, Gogledd Cymru. Saif bwthyn Maes Mihangel mewn ardal o harddwch eithriadol ar droed Cadair Idris - man delfrydol ar gyfer gwyliau cerdded.
 • 10 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 3 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 9 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

New Quay, West Wales

BOW23

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£776 - £1668
yr wythnos
O £591 am arhosiad 3-noson
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 4 Bathrooms
 • Traeth 3 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Tresaith, West Wales

BOW76

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£1936 - £3700
yr wythnos
O £1,461 am arhosiad 3-noson
 • Llety gwyliau trawiadol yn Nhresaith mewn lleoliad sydd â golygfeydd anhygoel o'r môr o bob lefel. Wedi ei ddylunio a'i ddodrefni i'r safon uchaf posib, mae'n cynnwys sawl balconi, ystafell sinema gyda sgrîn 75", ystafell chwaraeon, a phopeth y byddech angen ar gyfer aduniad teulu neu ffrindiau yn Nhresaith. Mae'r llety hwn yn derbyn anifeiliaid anwes a chaniateir hyd at 2 gi. Mae traeth euraidd bellter cerdded i ffwrdd, yn ogystal â'r Ship Inn, tafarn leol ar ymyl y traeth. Mae llwybr arfordirol Ceredigion yn pasio gerllaw ac fe geir pysgota, beicio, caiacio, canwio a llawer mwy yn yr ardal. Mae'r rhan hwn o arfordir Gorllewin Cymru yn enwog am ei ddolffiniaid a gellir eu gweld o'r lan neu ar gwch o Cei Newydd.
 • 12 Guests
 • 5 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 6 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 0.4 milltir
 • Tafarn 0.2 milltir

Saundersfoot, Pembrokeshire West Wales

493314

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£782 - £1730
yr wythnos
O £596 am arhosiad 3-noson
 • Bwthyn hunan ddarpar trawiadol yn Saundersfoot gyda golygfa o'r môr o'r ardd ffrynt. Delfrydol ar gyfer teuluoedd neu grŵp o ffrindiau, mae'r byngalo hwn yn berffaith ar gyfer eich gwyliau yn Sir Benfro. Gyda traethau eang, dyfroedd clir, harbwr a llefydd gwych i fwyta ac yfed, mae Saundersfoot yn leoliad gwyliau arbennig.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.4 milltir
 • Tafarn 0.5 milltir
 • Tân agored neu stôf goed
Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad