Y Felin - The Mill

St Davids, Pembrokeshire West Wales

 • Wedi ei leoli ger yr arfordir, mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn yn Nhŷ Ddewi yn berffaith ar gyfer teuluoedd a grwpiau.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £483 yr wythnos
 • £69 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Dim tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli ger yr arfordir, mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn yn Nhŷ Ddewi yn berffaith ar gyfer teuluoedd a grwpiau. Gardd gydag ardal breifat ac ardal gymunedol sy'n cynnwys cae chwarae mawr, a taith fer ar droed i lawr at y môr yn St Justinians. Traethau gwych gerllaw ac wrth gwrs dinas enwog Tŷ Ddewi, dinas leiaf Prydain. Delfrydol ar gyfer yr holl weithgareddau ar hyd Penrhyn Tŷ Ddewi, neu i ymlacio a chymryd i mewn harddwch y rhan hyn o Sir Benfro.

Llawr Gwaelod

Lolfa - soffa gyfforddus i eistedd 5, teledu, a dewis o lyfrau a gemau bwrdd

Cegin ac ardal fwyta - cynllun agored gyda chegin sydd â'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys popty nwy Rangemaster gyda hob 5 cylch, meicrodon, tostiwr, tegell ac oergell

Bwrdd bwyta gyda lle i 6 eistedd

Ystafell iwtiliti - toiled, peiriant golchi a rhewgell llawn maint

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gyda chypyrddau dillad. Ystafell ymolchi ynghlwm gyda toiled, basn ac uned cawod

Ystafell wely 2 - gwely sengl

Ystafell wely 3 - gwely sengl

Ystafell wely 4 - gwely sengl

Ystafell ymolchi - baddon gyda chawod drydan uwchben, toiled a basn

Tu Allan

Gardd breifat yn y cefn, gardd gymunedol eang gyda mainc i eistedd a Barbaciw mawr. Cae chwarae ychwanegol, perffaith ar gyfer rownderi, pêl droed a gemau eraill.


Gwybodaeth Ychwanegol

Gwres a thrydan yn gynwysedig   

Dillad gwelyau yn gynwysedig - dewch â'ch tywelion eich hun    

Digon o le parcio ar y fferm  

Wifi am ddim

Caniateir anifeiliaid anwes (mwyafrif o 2). Rhaid iddynt ymddwyn yn dda; ni ellir eu gadael ar ben eu hunain ac ni ddylent ddringo ar y dodrefn. Gan ei bod yn fferm weithiol dylai cŵn fod wedi arfer o gwmpas cŵn ac anifeiliaid eraill.       

Cot a chadair uchel - dylid gwneud cais pan yn archebu, a dod â dillad eich hunain i'r cot   

Dim ysmygu 

Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: papur cegin, hylif golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 

Gellir archebu gyda  Y StablauY Ty Coets i gysgu cyfanswm o 16 

Lleoliad