Y Felin - The Mill

St Davids, Pembrokeshire West Wales

 • Wedi ei leoli ger yr arfordir, mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn yn Nhŷ Ddewi yn berffaith ar gyfer teuluoedd a grwpiau.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £483 yr wythnos
 • £69 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Dim tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli ger yr arfordir, mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn yn Nhŷ Ddewi yn berffaith ar gyfer teuluoedd a grwpiau. Gardd gydag ardal breifat ac ardal gymunedol sy'n cynnwys cae chwarae mawr, a taith fer ar droed i lawr at y môr yn St Justinians. Traethau gwych gerllaw ac wrth gwrs dinas enwog Tŷ Ddewi, dinas leiaf Prydain. Delfrydol ar gyfer yr holl weithgareddau ar hyd Penrhyn Tŷ Ddewi, neu i ymlacio a chymryd i mewn harddwch y rhan hyn o Sir Benfro.

Llawr Gwaelod

Lolfa - soffa gyfforddus i eistedd 5, teledu, a dewis o lyfrau a gemau bwrdd

Cegin ac ardal fwyta - cynllun agored gyda chegin sydd â'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys popty nwy Rangemaster gyda hob 5 cylch, meicrodon, tostiwr, tegell ac oergell

Bwrdd bwyta gyda lle i 6 eistedd

Ystafell iwtiliti - toiled, peiriant golchi a rhewgell llawn maint

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gyda chypyrddau dillad. Ystafell ymolchi ynghlwm gyda toiled, basn ac uned cawod

Ystafell wely 2 - gwely sengl

Ystafell wely 3 - gwely sengl

Ystafell wely 4 - gwely sengl

Ystafell ymolchi - baddon gyda chawod drydan uwchben, toiled a basn

Tu Allan

Gardd breifat yn y cefn, gardd gymunedol eang gyda mainc i eistedd a Barbaciw mawr. Cae chwarae ychwanegol, perffaith ar gyfer rownderi, pêl droed a gemau eraill.


Gwybodaeth Ychwanegol

Gwres a thrydan yn gynwysedig   

Dillad gwelyau yn gynwysedig - dewch â'ch tywelion eich hun    

Digon o le parcio ar y fferm  

Wifi am ddim

Caniateir anifeiliaid anwes (mwyafrif o 2). Rhaid iddynt ymddwyn yn dda; ni ellir eu gadael ar ben eu hunain ac ni ddylent ddringo ar y dodrefn. Gan ei bod yn fferm weithiol dylai cŵn fod wedi arfer o gwmpas cŵn ac anifeiliaid eraill.       

Cot a chadair uchel - dylid gwneud cais pan yn archebu, a dod â dillad eich hunain i'r cot   

Dim ysmygu 

Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: papur cegin, hylif golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 

Gellir archebu gyda  Y StablauY Ty Coets i gysgu cyfanswm o 16 

Lleoliad

Y Felin adjoins one other cottage (Ty Coets) and is set on a working farm alongside the coast near St Justinians, St Davids. On the farm is the owners’ cottage and one other holiday cottage ( Y Stablau), all 3 can be booked together to accommodate up to 16 people. Within walking distance is Ramsey Sound (the waterway between Ramsey Island and the mainland) and St Justinians from where the local boats trips run. The trips include wildlife, fishing and dolphin watching trips. Also within walking distance or a short drive is the beach at Porthselau. The Cathedral city of St Davids is 1 mile away and includes some great restaurants, local shops and a few great pubs. Families love the ice cream parlour and the boat trips can be booked from one of the providers. There is a local market on the square on certain days of the week.
The whole peninsula is a coastal wonder of great beaches and coves. From family friendly beaches to surfing and coasteering, the area has it all.

A short drive away in Pembrokeshire there are many all weather attractions including Hanger 5 Trampoline Park, Folly Farm, Oakwood theme park, The Dinosaur Park and Anna’s Welsh Zoo.

Beaches

Whitesands is one of the most popular but there also many others including Caerfai and Abereiddy. The nearest to the cottage is Porthselau. 0.4 miles.

Walking

Pembrokeshire Coastal Path is part of the All Wales Coastal Path and can be joined just a few hundred yards from the cottage. 0.3 miles.

Fishing

For sea fishing, only a short walk from the cottage there are many marks great for bass. 0.2 miles.

Local Boat Trips - Fishing and Sightseeing trips from St Justinians. 0.3 miles.

Cycling

National Cycle Route 4 (or NCR 4) passes through St Davids. 1 mile.

For off road cycling Llys-y-Fran is a large country park just outside Haverfordwest. 26 miles.

Water Sports

TYF Adventure includes canoeing, kayaking, coasteering and much more. 2.4 miles.

Golf

St Davids City Golf Club is one of three distinctive nine-hole gems that exists along the twenty-mile stretch of the North Pembrokeshire coast. 2.2 miles.

Pony Trekking

Nolton Stables offers great beach riding. 11.6 miles