Hafan y Traeth (Sandy Haven)

Sandy Haven, Pembrokeshire West Wales

 • Wedi ei leoli ond rai cannoedd o fetrau o'r dwr yn Sandy Haven, mae'r bwthyn hwn yn steilus, helaeth a pherffaith ar gyfer teuluoedd ac anifeiliaid anwes.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £571 yr wythnos
 • £82 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli ond rai cannoedd o fetrau o'r dwr yn Sandy Haven, mae'r bwthyn hwn yn steilus, helaeth a pherffaith ar gyfer teuluoedd ac anifeiliaid anwes. Y bwthyn hwn yw'r lleiaf o nifer fach ar yr un safle sydd yn rhannu ystafell chwaraeon, parc chwarae plant a lawnt fawr sy'n ddelfrydol ar gyfer chwarae rownderi, pêl droed a gemau teuluol eraill. Mae yna nifer o draethau gwych a phentrefi arfordirol hyfryd yn yr ardal yn cynnwys Traeth Marloes, Dale, St Brides, Little Haven a Broad Haven. Ymhellach i ffwrdd mae yna nifer o atyniadau pob tywydd yn cynnwys Fferm Folly, Parc Deinosor, Parc Bywyd Gwyllt a Pharc Oakwood. 

Llawr Gwaelod

Cegin, ardal fwyta a lolfa ar gynllun agored. Cegin gydag offer yn cynnwys popty dwbwl, hob 5 cylch, oergell/rhewgell, meicrodon, tostiwr, tegell a bwrdd bwyta i eistedd 8. Lolfa yn cynnwys 3 soffa, stôf goed nwy, a theledu ar y wal gyda DVD. 

Ystafell wely 1 - gyda gwely dwbwl.

Ystafell ymolchi gyda toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - dau wely sengl gydag en-suite sy'n cynnwys baddon a chawod oddi mewn.

Ystafell wely 3 - dau wely sengl.

Ystafell wely 4 - gwely maint king gyda golygfeydd o'r môr yn y pellter. 

Ystafell ymolchi gydag uned cawod mawr, toiled a basn. 

Tu Allan

Lawnt gyda bwrdd picnic yn ogystal â lawnt fawr arall sy'n cael ei rhannu, gyda parc chwarae plant ac ystafell chwaraeon.   

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau yn cael eu darparu. Dewch a thywelion eich hun 
 • Dewis da o lyfrau a gemau i blant      
 • WiFi ar gael
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig    
 • Dim ysmygu   
 • Croesewir anifeiliaid anwes (mwyafrif o 2 gi am £20 y ci). Noder y dylai'r cwn gael eu cadw ar dennyn ar y safle        
 • Lle parcio y tu blaen i'r llety ar gyfer 2 gar    

Darperir y canlynol ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau. Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur i bob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol   

Gwybodaeth ar gyfer yr Anabl a'r Llai Abl

 • Parcio rhwydd ar raean ac yna tir gwastad i mewn i'r llety     
 • Dim stepiau a gall cadair olwyn gael mynediad i'r ardd   
 • Ystafell wely a thoiled ar y llawr gwaelod    
 • Croesewir cwn tywys  

Lleoliad

This cottage is a mid-link property on a former farmyard that now contains 10 holiday cottages. The beach at Sandy Haven is only a few hundred yards away. The nearest pub, The Brook Inn is just over a mile away at St Ishmaels. It is a family friendly and relaxed pub offering pub food. Sandy Haven is an inlet that is part of the Milford Haven waterway. The sheltered waters are perfect for kayaking and crab fishing.  

There are many great beaches nearby including Marloes Sands, Little Haven and Broad Haven. Dale and St Brides are interesting coves and from Dale you can catch fishing, bird watching and even dolphin watching boats before returning to the Griffin Inn on the quayside for some food. Broad Haven is a huge family friendly sandy beach and is a favourite with bathers and water sports enthusiasts. The area is a mecca for cyclists, with the Celtic Cycle Route (National cycle route 4) passing nearby and many miles of quiet country lanes to be explored.

Among the many coastal delights is the village of Little Haven, just a short drive away. Once a base for sea trading and smuggling it has a lovely sandy beach, several pubs and great cafe and shop specialising in locally caught seafood. The beach is popular for fishing, windsurfing and is ideal for families. At low tide you can walk around across the sand to Broad Haven.

Beaches

Sandy Haven's sheltered bay - 0.2 miles

Broad Havens westerly facing large sandy beach is perfect for young families. 5 miles

Water Sports

Surfboards, windsurfers, kayaks, bodyboards all available to hire at Haven Sports in Broad Haven. 5 miles

Walking

The Pembrokeshire coastal path as part of the All Wales Coastal path passes nearby 0.1 miles

Fishing

Great shore fishing all along this stretch of coast. 0.1 miles

Fishing and sightseeing boat trips from Dale. 4 miles

Golf

Haverfordwest Golf club has magnificent views of the Pembrokeshire National Park . 11 miles

Cycling

The quiet country roads are ideal for cycling with rides to suit all ages, from beginners to experienced cyclists. Celtic cycle route (National cycle route 4) runs nearby. 0.1 miles

Pony trekking

Nolton Stables Beach Riding is an award-winning family run business, for all levels and abilities. 8.4 miles