Hafan y Traeth (Sandy Haven)

Sandy Haven, Pembrokeshire West Wales

 • Wedi ei leoli ond rai cannoedd o fetrau o'r dwr yn Sandy Haven, mae'r bwthyn hwn yn steilus, helaeth a pherffaith ar gyfer teuluoedd ac anifeiliaid anwes.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £571 yr wythnos
 • £82 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli ond rai cannoedd o fetrau o'r dwr yn Sandy Haven, mae'r bwthyn hwn yn steilus, helaeth a pherffaith ar gyfer teuluoedd ac anifeiliaid anwes. Y bwthyn hwn yw'r lleiaf o nifer fach ar yr un safle sydd yn rhannu ystafell chwaraeon, parc chwarae plant a lawnt fawr sy'n ddelfrydol ar gyfer chwarae rownderi, pêl droed a gemau teuluol eraill. Mae yna nifer o draethau gwych a phentrefi arfordirol hyfryd yn yr ardal yn cynnwys Traeth Marloes, Dale, St Brides, Little Haven a Broad Haven. Ymhellach i ffwrdd mae yna nifer o atyniadau pob tywydd yn cynnwys Fferm Folly, Parc Deinosor, Parc Bywyd Gwyllt a Pharc Oakwood. 

Llawr Gwaelod

Cegin, ardal fwyta a lolfa ar gynllun agored. Cegin gydag offer yn cynnwys popty dwbwl, hob 5 cylch, oergell/rhewgell, meicrodon, tostiwr, tegell a bwrdd bwyta i eistedd 8. Lolfa yn cynnwys 3 soffa, stôf goed nwy, a theledu ar y wal gyda DVD. 

Ystafell wely 1 - gyda gwely dwbwl.

Ystafell ymolchi gyda toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - dau wely sengl gydag en-suite sy'n cynnwys baddon a chawod oddi mewn.

Ystafell wely 3 - dau wely sengl.

Ystafell wely 4 - gwely maint king gyda golygfeydd o'r môr yn y pellter. 

Ystafell ymolchi gydag uned cawod mawr, toiled a basn. 

Tu Allan

Lawnt gyda bwrdd picnic yn ogystal â lawnt fawr arall sy'n cael ei rhannu, gyda parc chwarae plant ac ystafell chwaraeon.   

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau yn cael eu darparu. Dewch a thywelion eich hun 
 • Dewis da o lyfrau a gemau i blant      
 • WiFi ar gael
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig    
 • Dim ysmygu   
 • Croesewir anifeiliaid anwes (mwyafrif o 2 gi am £20 y ci). Noder y dylai'r cwn gael eu cadw ar dennyn ar y safle        
 • Lle parcio y tu blaen i'r llety ar gyfer 2 gar    

Darperir y canlynol ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau. Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur i bob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol   

Gwybodaeth ar gyfer yr Anabl a'r Llai Abl

 • Parcio rhwydd ar raean ac yna tir gwastad i mewn i'r llety     
 • Dim stepiau a gall cadair olwyn gael mynediad i'r ardd   
 • Ystafell wely a thoiled ar y llawr gwaelod    
 • Croesewir cwn tywys  

Lleoliad