Bwthyn Trefdraeth

Newport, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn i 4 gyda golygfa drawiadol, ddi-dor o Fae Trefdraeth. Safle perffaith ar gyfer cerdded llwybr arfordirol Sir Benfro neu i ymweld â thref glan môr hyfryd Trefdraeth

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £435 yr wythnos
 • £62 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae Bwthyn Trefdraeth yn cynnig golygfa drawiadol, ddi-dor o Fae Trefdraeth. Mae ei leoliad delfrydol yn ei wneud yn safle perffaith ar gyfer cerdded llwybr arfordirol cyfagos Sir Benfro, y Parc Cenedlaethol neu i ymweld â thref glan môr hyfryd Trefdraeth, Sir Benfro. O fewn pellter cerdded mae traeth Trefdraeth, cildraethau pellach ac amrywiaeth o fwytai a thafarndai cyfeillgar. Yn ogystal mae Cwrs Meysydd Golff Trefdraeth, canolfannau merlota, gweithdai o grefftau lleol a chanolfannau chwaraeon gerllaw.

Fel mae’r enw Trefdraeth yn ei awgrymu, mae’r bwthyn a’r dref mor agos â phosib i’r traeth ac felly yn ddelfrydol ar gyfer nofio, syrffio gwynt, hwylio a chanwio. Mae gweithgareddau eraill i’w mwynhau yma megis tennis, beicio, pysgota a gwylio adar.

Llawr Gwaelod

Bwthyn croesawgar gyda chegin / ystafell fyw a’r lolfa ar gynllun agored.

Cegin - Unedau derw, peiriant golchi dillad, oergell, golchwr llestri, microdon yn ogystal â bar brecwast.

Lolfa - Llawr derw, soffa ledr i dri, teledu a chwaraewr DVD, ffenestr fawr yn edrych dros Fae Trefdraeth.

Ystafell ymolchi - gyda chawod, basn ymolchi, toiled a bidet.

Ystafell wely 1 - Gwely dwbl gyda chwpwrdd dillad yn y wal.

Ystafell wely 2 - Gwelyau twin gyda chwpwrdd dillad yn y wal.

Gardd

Gardd chwarae fawr o flaen y bwthyn, gyda dodrefn gardd ar gyfer prydau al fresco.

Patio gyda dodrefn gardd yn edrych dros y lawnt fawr, Bae Trefdraeth ac ar draws tuag at Gwrs Golff Trefdraeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Lle parcio eich hun ger y bwthyn.

Y perchnogion yn byw drws nesa ac yn hapus i gynnig cyngor am atyniadau lleol.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu o fewn y bwthyn.

Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig.

Storfa ddiogel i feiciau.

Cot a chadair uchel ar gael.

Darperir dillad gwely a thywelion.

Wi-fi ar gael.

Lleoliad