Bwthyn Amroth

Amroth, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn hunan-arlwyo glan mor yn ne Sir Benfro, 500 llath o draeth Amroth a llwybr arfordirol Sir Benfro. Mae'r bwthyn yn cysgu 5 a hefyd yn croesawu cwn.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £406 yr wythnos
 • £58 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mwynhewch wyliau ymlaciol yn y bwthyn glan y môr hwn yn Sir Benfro, dim ond 500 llath o draeth Amroth sydd wedi ennill gwobrau ac yn boblogaidd ar gyfer syrffio gwynt, nofio a gemau teulu ar y traeth. Mae llwybr arfordirol Sir Benfro (186 milltir ohono) yn cychwyn yma ac mae’n fan delfrydol i gerddwyr sydd eisiau mwynhau golygfeydd arfordirol godidog ar hyd y daith. Mae’r bwthyn hwn wedi ei ddodrefnu’n glyd gyda gardd fawr ac mae’n berffaith ar gyfer gwyliau gyda chwn hefyd.

Llawr Gwaelod

Mae gan y bwthyn glan y môr swynol hwn yn Sir Benfro ystafell fyw/fwyta fawr a chegin gyda bwrdd brecwast a chadeiriau ar gyfer hyd at 6 o bobl. Ceir teledu digidol gyda sain cwmpasol, chwaraewyr DVD a CD gyda doc I-Pod, Wi-Fi a Band Eang. Ymhlith y teclynnau yn y bwthyn ceir peiriant golchi/sychwr dillad, oergell, microdon, popty, tostiwr a system wresogi gaiff ei storio dros nos.

Llawr Cyntaf

Mae’r bwthyn hwn yn cysgu 5 ac mae dwy ystafell wely gyda gwely dwbl mewn un ystafell a gwely sengl a bync yn y llall (rhaid mynd trwy’r ystafell sengl a bync i gael mynediad i’r ystafell ddwbl). Ystafell ymolchi fawr gyda bath a chawod drydan uwchben y bath.

Gardd

Ceir hanner acer o ardd a llwyni, ac mae deg acer o goetir yn rhedeg yr holl ffordd i lawr at lan y môr. Mae’r ardd yn amgaeedig gan fwyaf ar gyfer teulu ac ar gyfer gwyliau gyda chi, ond mae ychydig o flychau y gall ci ddianc trwyddo os na chaiff ei oruchwylio.

Mae hen gwt moch yn yr ardd sydd wedi ei droi’n sied i storio dodrefn gardd (bwrdd pren a phedair cadair yn gynwysedig) a gellir cadw beiciau yn ddiogel yma os ydych chi’n bwriadu cael gwyliau yn beicio o amgylch Sir Benfro. Gellir storio siwtiau gwlyb ayb yma hefyd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Lleiniau gwely a thyweli’n cael eu darparu ond dim sebon na siampw. Hefyd efallai y byddwch yn dymuno dod a’ch sychwr gwallt eich hun.

Trydan a gwres yn gynwysedig.

Caniateir cwn yn y bwthyn gwyliau hwn.

Wifi yn gynwysedig.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae lle i un car barcio gyda lle i dri arall ar hyd y lôn gyferbyn (gadewch y fynedfa yn glir i beiriannau fferm fedru pasio os gwelwch yn dda).

Datganiad Mynediad ar gael ar gais.

Gwyliau byr canol wythnos a phenwythnosau ar gael yn y bwthyn hwn yn Sir Benfro yn ystod y tymor tawel. Gweler y manylion o dan ‘Prisiau’

Lleoliad