Bwthyn Amroth

Amroth, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn hunan-arlwyo glan mor yn ne Sir Benfro, 500 llath o draeth Amroth a llwybr arfordirol Sir Benfro. Mae'r bwthyn yn cysgu 5 a hefyd yn croesawu cwn.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £487 yr wythnos
 • £70 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mwynhewch wyliau ymlaciol yn y bwthyn glan y môr hwn yn Sir Benfro, dim ond 500 llath o draeth Amroth sydd wedi ennill gwobrau ac yn boblogaidd ar gyfer syrffio gwynt, nofio a gemau teulu ar y traeth. Mae llwybr arfordirol Sir Benfro (186 milltir ohono) yn cychwyn yma ac mae’n fan delfrydol i gerddwyr sydd eisiau mwynhau golygfeydd arfordirol godidog ar hyd y daith. Mae’r bwthyn hwn wedi ei ddodrefnu’n glyd gyda gardd fawr ac mae’n berffaith ar gyfer gwyliau gyda chwn hefyd.

Llawr Gwaelod

Mae gan y bwthyn glan y môr swynol hwn yn Sir Benfro ystafell fyw/fwyta fawr a chegin gyda bwrdd brecwast a chadeiriau ar gyfer hyd at 6 o bobl. Ceir teledu digidol gyda sain cwmpasol, chwaraewyr DVD a CD gyda doc I-Pod, Wi-Fi a Band Eang. Ymhlith y teclynnau yn y bwthyn ceir peiriant golchi/sychwr dillad, oergell, microdon, popty, tostiwr a system wresogi gaiff ei storio dros nos.

Llawr Cyntaf

Mae’r bwthyn hwn yn cysgu 5 ac mae dwy ystafell wely gyda gwely dwbl mewn un ystafell a gwely sengl a bync yn y llall (rhaid mynd trwy’r ystafell sengl a bync i gael mynediad i’r ystafell ddwbl). Ystafell ymolchi fawr gyda bath a chawod drydan uwchben y bath.

Gardd

Ceir hanner acer o ardd a llwyni, ac mae deg acer o goetir yn rhedeg yr holl ffordd i lawr at lan y môr. Mae’r ardd yn amgaeedig gan fwyaf ar gyfer teulu ac ar gyfer gwyliau gyda chi, ond mae ychydig o flychau y gall ci ddianc trwyddo os na chaiff ei oruchwylio.

Mae hen gwt moch yn yr ardd sydd wedi ei droi’n sied i storio dodrefn gardd (bwrdd pren a phedair cadair yn gynwysedig) a gellir cadw beiciau yn ddiogel yma os ydych chi’n bwriadu cael gwyliau yn beicio o amgylch Sir Benfro. Gellir storio siwtiau gwlyb ayb yma hefyd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Lleiniau gwely a thyweli’n cael eu darparu ond dim sebon na siampw. Hefyd efallai y byddwch yn dymuno dod a’ch sychwr gwallt eich hun.

Trydan a gwres yn gynwysedig.

Caniateir cwn yn y bwthyn gwyliau hwn.

Wifi yn gynwysedig.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae lle i un car barcio gyda lle i dri arall ar hyd y lôn gyferbyn (gadewch y fynedfa yn glir i beiriannau fferm fedru pasio os gwelwch yn dda).

Datganiad Mynediad ar gael ar gais.

Gwyliau byr canol wythnos a phenwythnosau ar gael yn y bwthyn hwn yn Sir Benfro yn ystod y tymor tawel. Gweler y manylion o dan ‘Prisiau’

Lleoliad

Bwthyn Amroth is a comfortably furnished detached Pembrokeshire beach cottage, situated 500 yards from the stunning Blue Flag beach in Amroth, on the eastern side of the village. The 186 mile Pembrokeshire Coastal Path begins here and is ideal for ramblers wishing to enjoy the beautiful coastal scenery on route. The holiday cottage is 3 miles from Saundersfoot and 8 miles from Tenby. This is typical, unspoilt Pembrokeshire at its best.

Amroth is a charming coastal village in southern Pembrokeshire. The New Inn and Amroth Arms are a short walk away from this dog friendly holiday cottage, also Colby Woodland Gardens, and on the western side there are further public houses, restaurant, shop and cafe. A short drive leads to the neighbouring village of Wisemans Bridge and the popular resorts of Saundersfoot and Tenby.

Nearby Tenby is a delightful town steeped in ancient history surrounded by an imposing medieval stone wall. A recent ‘Which?’ report said "Tenby was one of the uk’s finest holiday resorts, with a medieval centre and three gorgeous Blue Flag beaches”. Through the passage of time Tenby has seen many changes but it has been on the leisure map for nearly 200 years. And with all that experience the people of Tenby certainly know how to offer each and every visitor an unforgettable time. Places nearby that you might want to consider visiting include Creswell Quay with the beautiful Cresselly Arms pub, Lawrenny, St Davids with its wonderful cathedral, Pembroke, Narbeth with many lovely shops and restaurants, Carew with the fantastic castle, along with many other places to visit and explore.

The area has an abundance of leisure attractions and pursuits to suit all members of the family during your stay at this Pembrokeshire beach cottage. This includes cycling, fishing, sailing, wind surfing, horse riding, bowling, quad biking at Ritec Valley Quad centre, white knuckle rides at Oakwood, Folly Farm and Heatherton Country Sports Park.

Beaches

The Blue Flagged Amroth beach is within easy walking distance of the cottage. With excellent water quality it is popular for swimming, windsurfing, fishing and all other beach activities. The eastern end of the beach also allows pets all year round, making it a perfect location for a dog friendly holiday. 500 yards

Barafundle Beach has been voted many times as one of the best beaches in Britain and the world; it’s often likened to a Caribbean beach only better! 18 miles

Walking

Whether you’re after a gentle stroll or a week-long hike, it’s right on your doorstep, and a watering hole to quench your thirst is never far away. Pembrokeshire Coastal Path. 0.3 miles

 

Cycling

The quiet country roads are ideal for cycling. With rides to suit all ages, from beginners to experienced cyclists. Local trails include The Tramway, Brunel Trail, Cardi Bach, Llys y Fran. Local routes directly from this Pembrokeshire beach cottage. 0 miles.

Pony trekking

Telpyn Farm Activity Centre nearby providing pony trekking and other activities. 1 mile

 

Fishing

Only a short walk from the cottage there are many coves and rocky marks that provide superb sea fishing. 0.5 mile.

Fishing and sightseeing trips from Saundersfoot Harbour. 4 miles

Water Sports

The ultimate in watersport adventure offering jet-ski seafaris, kayak hire, motor boat hire, towed watersports, wakeboarding and kneeboarding. Tenby Watersports 8 miles

Golf

Heatherton has a very popular pitch and putt golf course set in picturesque Pembrokeshire countryside. Suitable for golfers of all abilities, all year round. 9 miles