Ysgubor y Waun

Tywyn, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Llety hunan-ddarpar hyfryd i 6-8 ger Tywyn. Twb poeth a golygfeydd godidog dros y dyffryn tua'r môr. Cyfuniad gwych o foethusrwydd a lleoliad, ymhell o swn unrhyw draffig.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £695 yr wythnos
 • £99 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Newydd ei adnewyddu, mae gan y llety hunan-ddarpar hwn ger Tywyn dwb poeth a golygfeydd godidog dros Ddyffryn Dysynni tua’r môr a Bae Ceredigion. Cynigia’r llety Cymreig gyfuniad gwych o foethusrwydd a lleoliad penigamp ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ymhell o swn unrhyw draffig. Mae traethau poblogaidd Tywyn ac Aberdyfi ychydig filltiroedd i ffwrdd a cheir yn ogystal fynediad preifat i draeth dair milltir i ffwrdd.

Dyma safle canolog perffaith i fwynhau’r atyniadau lleol megis ramblo, heicio a beicio gyda mynediad gwych at lwybrau cerdded lleol. Bydd croeso cynnes Cymreig yn eich aros.

Llawr Gwaelod

Mae’r ysgubor Gymreig hyfryd hon wedi ei hadnewyddu’n llwyr ond nid yw wedi colli dim o’i chymeriad gwreiddiol. Mae’r brif ystafell yn gegin/ystafell fwyta a byw ar gynllun agored ac yn llawn cyfaredd gwledig.

Mae’r gegin fodern yn cynnwys yr holl gyfarpar angenrheidiol megis peiriant golchi llestri, oergell, rhewgell, stôf drydan, microdon a pheiriant golchi dillad, yn ogystal â bar brecwast. Bwrdd bwyta mawr derw gyda digonedd o lefydd eistedd i 8 o westai.

Ceir soffas cyfforddus lledr yn y lolfa a theledu gyda sgrin fflat o amgylch y lle tân gwreiddiol a’i stôf llosgi coed groesawgar.

Llawr Gwaelod Isaf

Ystafell wely ddwbl eang en-suite gyda drws stabl traddodiadol sy’n darparu mynediad preifat i’r buarth tu allan.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely maint king gyda’i falconi preifat ei hun yn edrych dros Ddyffryn Dysynni ac arfordir Bae Ceredigion – cwbl wefreiddiol. Y lle perffaith i ymlacio a mwynhau’r ardal o’ch cwmpas.

Ystafell wely twin gyda chypyrddau yn y waliau. Digonedd o gymeriad gyda’r trawstiau derw a’r ‘A frames’ hyfryd.

Mae’r oriel a’i thrawstiau derw yn cynnwys gwely soffa dwbl ar gyfer dau ymwelydd ychwanegol pe bai angen. Ceir hefyd ystafell ymolchi fawr deuluol gyda chawod dros
y bath sydd yn edrych allan ar y caeau gerllaw.

Gardd

Mae ardal batio tu allan gyda bwrdd picnic a set barbeciw – delfrydol ar gyfer pryd o fwyd gyda golygfeydd gwefreiddiol i’w mwynhau hefyd, y cyfan tu mewn i fuarth gyda wal o’i gwmpas. Digonedd o le i’r plant chwarae’n ddiogel ac wrth gwrs - twb poeth preifat.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Bydd pecyn croesawu yn eich disgwyl wrth i chi gyrraedd, gyda chacen gartref, llefrith, bara ffres, wyau, te a choffi. Darperir yn ogystal wybodaeth am yr ardal gyfagos.
 • Darperir dillad gwely, tywelion bath a llaw a dau sychwr gwallt.
 • Trydan, gwres a choed tân yn gynwysedig.
 • Darperir cot, cadair uchel a giât ar gyfer y grisiau ar gais. Dewch â’ch dillad gwlâu eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.
 • Ni chaniateir ysmygu nac anifeiliaid anwes tu mewn i’r bwthyn.
 • Digonedd o le parcio ar gael.
 • Cyfleusterau glanhau beiciau ar gael yn ogystal a storfa ddiogel i’w cadw dan glo os oes angen.
 • Mae’r perchnogion yn gwneud eu byrgers cig oen Cymreig eu hunain, ac mae croeso i chi eu blasu.

Lleoliad

This impressive self catering Tywyn cottage is surrounded by farmland and overlooks the beautiful Dysynni Valley towards Cardigan Bay. One of only two semi-detached holiday cottages on site, Ysgubor y Waun offers a peaceful setting with magnificent views and no passing traffic.

There’s a village shop just 2 miles away in Bryncrug, as well as the Peniarth Arms. Less than 5 miles from your self catering Tywyn offers a wide range of amenities, including shops and a supermarket, a newly refurbished cinema and train station, crazy golf and leisure centre with indoor pool. Some recommended restaurants in town include Walkers fish and chips restaurant, Proper Gander and Salt Marsh Kitchen.

Amongst the best places to eat in the area is Sea Breeze on the sea front in Aberdyfi (9 miles), George III overlooking the Mawddach Estuary in Penmaenpool (14 miles) and Glan yr Afon in Pennal (15 miles). There is also a good Indian restaurant in Fairbourne (8 miles).

There are a number of attractions within a short drive of your Tywyn cottage, such as Talyllyn railway, Castell y Bere castle, King Arthur’s Labyrinth, Coed y Brenin Mountain Biking centre and Go Ape, Harlech Castle’s World Heritage Site and Portmeirion. To the south of Tywyn is the harbour village of Aberdyfi with a lovely sandy beach, sand dunes, cafes, quaint little shops and the famous golf links course. In this quiet corner of Snowdonia National Park you’ll find natural beauty whatever time of year you choose to stay at Ysgubor y Waun.

Walking

 • Footpath from the doorstep through scenic farmland
 • Wales Coast Path – from Rhoslefain (2 miles), head north towards Fairbourne or south to Tywyn and then along 4 miles of golden sand to Aberdyfi.
 • Dolgoch Falls Walk – a short walk to a series of waterfalls which cascade down a rocky wooded ravine in the mountainside into a deep pool below. 5 miles
 • 12 mile, spectacular circular walk that incorporates a visit to Castell y Bere (a 13th-century Welsh castle) and Craig yr Aderyn, a dramatic scenic feature and a wonderful viewpoint. 9 miles
 • Cadair Idris (2,930 feet mountain walk) – one route starting from Llanfihangel-y-Pennant (9 miles) and climbs steadily on the southern section of the pony path. 10 miles to summit – graded moderate/hard.
 • Mawddach Trial, which follows the course of the disused estuary railway from Morfa Mawddach to Dolgellau or Barmouth - one of the most enchanting gentle walks, or bike rides anywhere. 9 miles from your Tywyn cottage

Cycling

 • The country lanes starting from the doorstep are perfect for cycling. Bike hire available at Llanegryn. 0.6 mile
 • Mawddach Trail (see above). 9 miles
 • Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 21 miles

Beaches

 • Private access to a beach with rock pools to keep the children entertained for hours. 3 miles
 • Tywyn Beach - sandy beach along with a promenade and paddling pool. 5 miles
 • Fairbourne Beach – two mile stretch of golden sand on low tide. 8 miles
 • Aberdyfi Beach - long sandy beach - perfect for a family holiday. 9 miles

Horse riding

 • Bwlchgwyn Pony Trekking Centre, Fairbourne - suitable for anyone over 4yrs. 8 miles

Fishing

 • Surrounded by sea, rivers and lakes, this is one of the best all round angling locations available. Try your hand at some shore fishing in Tywyn and Aberdyfi (4 and 9 miles) lake fishing in Tal-y-llyn (10 miles) or river fishing on the Dysynni (1 mile). Read more about fishing in the Tywyn and Aberdyfi area.

Water sports

 • Watersports in Aberdyfi includes sailing, sail boarding, rowing, canoeing, fishing and boat trips. 9 miles

Golf

 • Aberdyfi Golf Club - 18 hole golf course. 9 miles