Bryn Ystrad Llyn

Porthmadog, North Wales Snowdonia

 • 4 Star Gold
 • Lleoliad heddychlon yn un o gymoedd harddaf Eryri, ger Porthmadog ac ystod eang o atyniadau. Addas ar gyfer gwesteion anabl.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £736 yr wythnos
 • £105 y noson
 • 4 Star Gold

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli mewn dyffryn godidog, mae'r llety helaeth hwn yn cynnig mangre heddychlon a thawel yn Eryri. Mae'r golygfeydd o fynyddoedd a chefn gwlad yn syfrdanol, gyda'r ardal wedi derbyn statws Gwarchodfa Awyr Dywyll Cenedlaethol. Mae'r llety hwn, sydd yn sefyll ar ben ei hun, hefyd yn cynnig cyfleusterau anabl rhagorol, ac mae'n agos i Borthmadog, Criccieth ac ystod eang o atyniadau poblogaidd. 

Llawr Gwaelod

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys popty rangemaster, meicrodon, oergell/rhewgell, peiriannau golchi llestri a golchi/sychu dillad. Bwrdd bwyta derw gyda digon o le i'r holl westeion. Golygfeydd gwych o'r gwyrddni o gwmpas.

Lolfa eang gyda golygfeydd drwy'r ffenestri a'r drysau sy'n arwain allan i'r patio. Digon o le i bawb eistedd gyda teledu 42", chwaraewr DVD, a thân coed i'ch cadw yn gynnes. Mae yma hefyd consol Wii a gemau.

Ystafell wely 1 - gyda dau wely sengl (gall un o'r rhein fod yn wely proffilio os oes angen). Mae'r ystafell gawod en-suite yn addas ar gyfer gwesteion anabl (gyda llawr sydd ddim yn llithrig, handlenni addas, plinth newid ayb). Mae gwres o dan y llawr yn yr ystafell wely a'r ystafell gawod gyda drysau yn arwain allan i'r ardd a'r patio. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - gwely king gyda digon o le i storio dillad, a golygfeydd gwych sy'n cynnwys melin lechi hynafol ychydig i fyny'r dyffryn.

Ystafell wely 3 - gwely king gyda lle storio dillad a golygfeydd godidog.

Ystafell wely 4 - dau wely sengl, eto gyda lle storio a golygfeydd anhygoel.

Ystafell ymolchi - baddon gyda cawod oddi mewn, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Gardd

Lawnt gaeedig a patio gyda Barbaciw a dau fwrdd picnic i fwynhau harddwch Eryri.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth, Bara Brith/cacennau cri, Siocled/Cyffug lleol, caws, creision, cwrw a wyau lleol (noder mai esiampl o'r pecyn yw hyn ac fe all amrywio ryw ychydig)  
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig (gwres o dan y llawr yn yr ystafell wely ar y llawr gwaelod)  
 • Coed ar gael ar gyfer y stôf   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig 
 • 4 sychwr gwallt ar gael
 • Cot trafeilio, cadair uchel a monitor babi ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot.  
 • Wifi 
 • Teganau a consol Wii ar gael
 • Cyfleusterau anabl gwych - yn cynnwys hoist symudol os dymunir, yn ogystal â gwely proffilio/codwyr gwely os rhoddir digon o rybudd ymlaen llaw 
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn  
 • Ysbienddrych ar gael i edmygu'r golygfeydd pell-gyrhaeddol yn ogystal â'r sêr yn y nos  
 • Digon o le parcio
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau sychu llestri Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled ar gyfer pob toiled

Lleoliad

This traditional farmhouse accommodation is located in Cwmystradllyn; one of the most beautiful valleys in Snowdonia National Park. The farmhouse offers a wonderful retreat in a tranquil setting with expansive views in all directions. Beautifully appointed bedrooms and comfortable living areas compliment a setting where walkers can head off straight from the front door whilst beach lovers only have a short drive down to the seaside resorts of Cricieth and Porthmadog (both 5 miles).

The beautiful harbour town of Porthmadog offers a wide range of amenities, from numerous little different shops and cafes to the larger supermarkets. After a bit of retail therapy, relax at the harbour with a lovely ice cream from the famous Cadwaladers Ice Cream shop.

There are plenty of recommended restaurants nearby as well, including Dylan’s and Poachers in Cricieth, Y Sgwar in Tremadog (4 miles), Moorings Bistro in Borth y Gest (6 miles), Hen Fecws in Porthmadog and Castell Deudraeth at Portmeirion (8 miles). The nearest pubs are The Fleece Inn and The Union Inn in Tremadog (4 miles), whilst The Australia and The Ship in Porthmadog also offer a welcoming base for a relaxing drink.

Amongst the wide range of popular attractions nearby, you have the steam trains from Porthmadog to Caernarfon and Blaenau Ffestiniog, the Italian village and gardens of Portmeirion and castles at Cricieth, Harlech and Caernarfon. You also have lovely beaches such as Morfa Bychan (Black Rock Sands), Blaenau Ffestiniog (16 miles) with its range of adventures from Zip World and Bounce Below to mountain biking and travelling underground at Llechwedd Slate Caverns, Greenwood Forest Park, Plas Glyn y Weddw Gallery and so much more.

Beaches

Cricieth has two popular beaches, either side of the Castle. These are a mixture of sand and pebble with a rocky area at the far end of the eastern beach exposing rock pools at low tide. 5 miles

Borth-y-Gest which is nestled on the side of the Glaslyn Estuary, has many sandy coves and small bays within a short walk. 6 miles

Black Rock Sands / Morfa Bychan Beach - one of the most beautiful beaches in Wales. Dogs are allowed on the beach in certain areas and you can take your car on to the beach for a small fee. 6.5 miles

There are also many more beautiful beaches on the Llyn Peninsula and the Caernarfon area (eg. Aberdesach and Dinas Dinlle).

Walking

Cwmystradllyn - this stunning valley on your doorstep offers plenty of options for scenic valley and mountain walks.

Wales Coast Path – Many sections within a short distance, with the nearest joining points being Cricieth or Porthmadog (both 5 miles).

Plenty of mountain walks to choose from in Snowdonia. Snowdon, the highest, is a must and the nearest route starts from Rhyd-ddu (14 miles), or you can catch the train from Llanberis (24 miles) to the summit café.

Cycling

Cwmystradllyn - The scenic country lanes from the doorstep are perfect for cycling.

Lôn Eifion - old railway track from Bryncir (5.5 miles) to Caernarfon.

Antur Stiniog Mountain Biking Centre - 7 trails in the heart of Snowdonia. 16 miles

Fishing

Llyn Cwmystradllyn Lake - regarded as one of the most picturesque lakes in Wales. Wild Brown Trout and stocked Rainbow Trout. An Environment Agency Coarse and Trout Licence, required to fish here, can be obtained online from the Environment Agency or from the local Post Office. 1 mile

Eisteddfa Fishery, Pentrefelin - a five lake coarse and trout fishery with a lakeside cafe and tackle shop. 3.5 miles

Golf

Porthmadog Golf Club – 18 hole golf course including a golf academy, shop and clubhouse in Morfa Bychan. 6.5 miles

Pony trekking

Porthmadog Activity and Riding Centre – enjoy miles of unspoiled trekking in stunning scenery. Suitable for children from 4 years to adults. 6.5 miles

Watersports

Pwllheli Sailing Club, Pwllheli Marina – excellent facilities and possibly the best sailing waters in Britain. 13 miles

Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 20 miles