Berthlwyd

Dolgellau, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Bwthyn 5* heddychlon yn Eryri sy'n berffaith ar gyfer gwyliau cerdded yng Nghymru. Gellir cerdded i Ddolgellau, a beicio i Goed y Brenin.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £592 yr wythnos
 • £85 y noson
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn hardd wedi ei leoli o fewn ei ardd fawr a thawel ei hun ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae Berthlwyd yn fwthyn ar ei ben ei hun ac wedi ei amgylchynu gan olygfeydd anhygoel o gefn gwlad, ac yn cynnig encil croesawgar a heddychlon, gyda’r fantais ychwanegol o fod o fewn tafliad carreg i’r bwytai, siopau a’r tafarndai yn Nolgellau (1 milltir).
Gallwch feicio ar hyd lonydd tawel cefn gwlad yn syth i Ganolfan Beicio Mynydd Coed y Brenin, a gydag amryw o lefydd i fynd am dro oddi ar garreg eich drws, mae hefyd yn cynnig y man perffaith i fynd ar wyliau cerdded yng Nghymru. Mae'r rhain yn cynnwys y llwybr poblogaidd at gopa Cader Idris a hefyd Llwybr Mawddach sy’n dilyn yr afon am 9 milltir hyd at Abermaw, lle gallwch ymlacio ar draeth hyfryd.

Llawr Gwaelod
Cegin fawr ac ystafell fwyta â lloriau derw, bwrdd bwyd mawr a drysau Ffrengig yn arwain yn syth at yr ardd gaeedig. Mae’r gegin yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch - peiriant golchi llestri, micro-don, ffwrn drydan, oergell/rhewgell, peiriant golchi a pheiriant sychu dillad.

Ystafell fwyta fawr, olau gyda llawr derw, stôf losgi coed ac un wal gerrig. Mae gan yr ystafell hon 6 ffenestr er mwyn gallu gwerthfawrogi’r golygfeydd hardd, gan gynnwys cadwyn fynydd drawiadol Cader Idris. Teledu mawr, chwaraewyr DVD a CD a basged yn llawn o goed tan.

Mae llawr llechi yn y cyntedd ac mae digon o le i hongian cotiau yno.

Ystafell gotiau ar y llawr gwaelod â llawr llechi, toiled a basn.

Llawr Cyntaf
Mae lloriau pren ar holl ystafelloedd y llawr cyntaf, golygfeydd syfrdanol a chaeadau ar y ffenestri.

Prif ystafell wely - Ystafell fawr â golygfa naill ochr iddi gyda lloriau pren a rygiau. Mae gan yr ystafell wely dwbl a sengl. Cwpwrdd dillad trebl gyda chist ddroriau.

Ystafell wely 2 - Gwely maint ‘king’, cwpwrdd dillad mawr, bwrdd ymbincio a chist droriau.

Ystafell ymolchi - Cawod dros y baddon, toiled, basn a digonedd o silffoedd.

Gardd

Gardd fawr a heddychlon wedi’i hamgylchynu gan olygfeydd godidog o’r wlad ym mhob cyfeiriad. Mae’r bwrdd hardd yn berffaith ar gyfer barbeciw ac mae hefyd bibell ddwr yno os oes angen golchi’r beiciau. Y gât bren ar waelod yr ardd yw man dechrau eich gwyliau cerdded yng Nghymru, gyda chopa Cader Idris yn eich gwahodd tua’r gorwel.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Caiff dillad gwely, tywelion llaw a baddon a sychwr gwallt eu darparu
 • Mae gwres a thrydan wedi eu cynnwys. Darperir basged o goed tân ar gyfer y llosgwr coed. Mae coed tân ychwanegol ar gael am £5 y fasgedaid
 • Gellir darparu cot teithio, cadair uchel a giat ddiogelwch os gofynnir amdanynt
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes.
 • Digonedd o lefydd parcio preifat y tu allan i’r bwthyn.
 • Perffaith ar gyfer gweithgareddau megis beicio, chwaraeon dwr a gwyliau cerdded yng Nghymru, gyda sied fawr â chlo arni er mwyn storio eich offer.

Lleoliad

This detached cottage is located within its own large, peaceful garden and enjoys expansive countryside views in all directions, including the stunning Cader Idris range. Only 1 mile away from the market town of Dolgellau in Southern Snowdonia, it is far enough away to offer complete tranquillity and close enough to take full advantage of the town’s many amenities and attractions.

This includes a number of high quality restaurants such as Meirionnydd, Dylanwad Da and Bwyty Mawddach and some nice pubs such as the Unicorn. Dolgellau also has many interesting shops, cafes and an award winning supermarket offering a wide range of Welsh produce. The pretty, charismatic town of Dolgellau also has more than 200 listed buildings – more than any other town in Wales.

The cottage is perfect for walking holidays in Wales with a range of walks starting within a mile of the doorstep, including the Cadair Idris mountain walk, Mawddach Trail (a 9 mile riverside trail all the way to the coast in Barmouth) and Precipice Walk. Other major attractions in the area include the world renowned Coed Y Brenin Mountain Biking Centre, Go Ape High Wire course and the National White Water Rafting Centre. For calmer days out, visit the golden beaches of Barmouth, Fairbourne or Aberdyfi, Harlech Castle’s World Heritage site or ride along the Talyllyn narrow gauge railway.

Beaches

Barmouth Beach – long, sandy beach with Blue Flag award. 9 miles

Fairbourne Beach – sandy beach. 9 miles

Walking

Precipice Walk – Dolgellau - suitable for all ages. Less than 1 mile from cottage

The Mawddach Trail – Dolgellau - suitable for all ages – walkers, cyclists and wheelchair users. 1 mile from the cottage.

Cader Idris (mountain) – 3 main routes starting from Dolgellau (1 mile), Minffordd (8 miles) and Abergynolwyn (16 miles).

New Precipice Walk – Llanelltyd - suitable for all ages. 2.5 miles

Torrent Walk – Brithdir - moderate leisure walk approx 2½ miles along the river. 4 miles

Panorama Walk – Barmouth - suitable for all ages. 10.5 miles

Cycling

The Mawddach Trail – As above. 1 mile

Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 6 miles

Golf

Dolgellau Golf Club – 9 hole golf course. 1 mile

Horse riding

Bwlchgwyn Pony Trekking Centre - suitable for anyone over 4yrs. 9.5 miles

Water sports

Bala Lake – sailing, canoeing, kayaking, windsurfing, raft building etc. 17 miles

National White Water Centre, Canolfan Tryweryn – White Water Rafting, Kayaking & Canoeing. 21 miles