Drws y Nant

Dolgellau, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau yn Dolgellau yn cynnig lleoliad cyfleus tu hwnt i hyd at 6, o fewn pellter cerdded byr i fwytai, siopau unigryw a chaffis gwych y dref.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £525 yr wythnos
 • £75 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Giât diogelwch

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau yn Dolgellau yn cynnig lleoliad cyfleus tu hwnt, o fewn pellter cerdded byr i fwytai, siopau unigryw a chaffis gwych y dref. Mae Dolgellau yn dref farchnad hyfryd wedi ei lleoli ar droed Cadair Idris yn ne Eryri ac yn y dref hon mae’r nifer fwyaf o adeiladau cofrestredig yng Nghymru gyfan. Lleoliad gwych ar gyfer cerddwyr a beicwyr mynydd gyda nifer o lwybrau cerdded a beicio yn cychwyn o garreg eich drws.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw / fwyta fawr ar gynllwyn agored. Digon o lefydd eistedd cyfforddus, teledu freeview, chwaraewr DVD a stôf drydan gydag effaith tân i greu awyrgylch glud ac ymlaciol.

Mae’r ardal cegin hefyd yn fawr ac eang ac yn cynnwys popty, hob a micro-don newydd sbon.

Ystafell iwtiliti gydag oergell a rhan ohono’n rhewgell, peiriant golchi dillad, peiriant sychu dillad a digon o le i gadw beics ac offer cerdded.

Mae’r cyntedd yn eich croesawu gyda lle i hongian cotiau, pecyn gwybodaeth a thaflenni atyniadau lleol.

Llawr Cyntaf

Prif ystafell wely - ystafell wely mawr gyda gwely maint king, digon o lefydd storio, teledu a basn golchi dwylo. Mae hefyd gwely y gellir ei dynnu allan ar gais.

Ystafell wely dwbl - ystafell glud gyda gwely dwbl a chypyrddau yn y waliau.

Ystafell twin - clud gyda dau wely sengl a chwpwrdd.

Ystafell ymolchi deuluol gyda chawod fawr y gellir cerdded i mewn iddo.

Tu Allan

Path leading to back door, providing access for bikes and other outdoor equipment to utility room.

Llwybr yn arwain i’r drws cefn, yn darparu mynediad ar gyfer beics ac offer tu allan eraill i’r ystafell iwtiliti.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Darperir dillad gwely, tyweli bath a dwylo ac 1 sychwr gwallt.
 • Gwres a thrydan yn gynwysiedig.
 • Wifi ar gael.
 • Dau got deithiol a giât i’r grisiau ar gael ar gais, ond dim cadair uchel.
 • Caniateir anifeiliaid yn Nolgellau (anifeiliaid ar y llawr gwaelod yn unig)
 • Parcio am ddim ar y lôn o fewn pellter cerdded byr (tua 50 metr). Mae hefyd yn bosib parcio o flaen y bwthyn rhwng 6pm – 9pm.

Lleoliad