Maesmor

Dinas Mawddwy, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Os ydych yn chwilio am lecyn llonydd a thawel wedi ei amgylchynu â golygfeydd godidog mynyddig, yna y bwthyn gwyliau hwn ym Mharc Cenedlaethol Eryri yw'r encil perffaith.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £374 yr wythnos
 • £53 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Os ydych yn chwilio am lecyn llonydd a thawel wedi ei amgylchynu â golygfeydd godidog mynyddig, yna mae bwthyn gwyliau Maesmor ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn cynnig yr encil perffaith. Mae’r bwthyn hwn ar wahân wedi ei leoli mewn pentrefan bychan gwledig gyda gerddi mawr preifat hyfryd. Mwynhewch olygfeydd gwefreiddiol ar hyd lonydd mynyddig ac anadlwch yr awyr iach ar lwybrau cerdded braf drwy’r wlad. Cewch ymweld â Llyn Fyrnwy, llyn naturiol mwyaf Cymru (Llyn Tegid) ar gyfer chwaraeon dwr, beicio gyda glannau’r llyn a llawer mwy. Dyma’r porth i Barc Cenedlaethol Eryri gerllaw tarddle hyfryd yr afon Dyfi a Dyffryn Dyfi.

Llawr Gwaelod

Ystafell haul fodern a helaeth gyda golygfeydd llydan a gwych ar hyd Dyffryn Dyfi, wedi ei orffen i ansawdd uchel. Mae’r ystafell yn cynnwys dwy soffa fawr, system sain a silff lyfrau. Llawr llechfaen drwyddo draw.

Ystafell eistedd llawn cymeriad yn cynnwys y paneli a’r trawstiau gwreiddiol. Lle tân agored (neu stôf drydan ar gais). Mae’r moethau modern yn cynnwys dwy soffa gyfoes, teledu freeview HD a chwaraewr DVD. Llawr llechfaen.

Mae’r drydedd ystafell fyw yn llonydd a thawel, ac mae’r parlwr clud yn cynnwys lle tân clasurol a llawr pren. Lle eistedd cyfforddus, bwrdd a chadeiriau.

Cegin gyfoes gyfarparedig gyda phopty trydan/hob, microdon a pheiriant golchi llestri. Ystafell iwtiliti ar wahân gyda pheiriant golchi, sychwr dillad, rhewgell fechan a basn Belfast. Llawr llechfaen.

Ystafell fwyta sydd yn eistedd chwe oedolyn yn gyfforddus. Ystafell gyda’i nodweddion gwreiddiol yn cynnwys popty bara o haearn bwrw a thrawstiau clasurol. Llawr llechfaen a golygfeydd hyfryd ar draws Dyffryn Dyfi.

Ystafell gawod gyda chawod fawr ar lefel y llawr, basn wedi ei ffitio a thoiled. Llawr llechfaen a rheilen cynhesu tywelion.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely ddwbl olau gyda chynllun lliw melyn sydd yn cynnwys gwely coed a chist ddroriau. Cwpwrdd dillad, lle i hongian dillad a byrddau ochr gwely gyda lampau arnynt.

Mae gan yr ail ystafell wely gynllun lliw llwyd a gwyrddlas sydd yn cynnwys lle tân o haearn bwrw a gwely. Cwpwrdd dillad art deco a bwrdd gwisgo ynghyd â byrddau ochr gwely a lampau.

Ystafell wely twin olau, gyda chynllun lliw gwyrdd a phinc yn cynnwys cwpwrdd dillad pîn a chwpwrdd droriau ar ochr y gwely a lampau. Mae gan yr ystafell olygfeydd dros yr ardd, ac ar hyd Dyffryn Dyfi, tua chefn y llety.

Ystafell ymolchi clasurol helaeth gyda chawod dros y bath, wedi ei ffitio gyda basn ymolchi a thoiled. Golygfeydd dros y caeau i gefn y bwthyn, ar draws Dyffryn Dyfi.

Gardd

Gardd breifat amgaeedig, gyda gwlâu blodau, dodrefn gardd a barbeciw siarcol wedi ei osod yng nghefn y bwthyn gwyliau. Gellir mwynhau golygfeydd o dir Parc Cenedlaethol Eryri ar eu gorau o’r llecyn tawel hwn.

Gwybodaeth ychwanegol

Darperir dillad gwely, tywelion bath a llaw a sychwr gwallt.

Trydan, gwresogyddion storio a thrydan yn gynwysedig.

Darperir logiau a glo ar gyfer y tân agored.

Wifi am ddim

Llyfrau, DVDs, gemau a mapiau ar gael at eich defnydd yn y bwthyn

Papur toiled, hylif golchi llestri, tabledi peiriant golchi llestri, hylif golchi dillad a chynnyrch ymolchi yn cael eu darparu


Parcio oddi ar y ffordd.

Cot teithio a chadair uchel ar gael ar gais.

Dim rhwydwaith ffôn - delfrydol os ydych chi’n chwilio am lonydd gwirioneddol o fywyd pob dydd, fodd bynnag os ydych chi angen cysylltu gyda rhywun o’r bwthyn, darperir ffôn yn y llety sydd yn gallu derbyn galwadau.

Os ydy hi’n well gennych chi gael stôf dân drydanol, yn hytrach na thân agored, yna nodwch hynny wrth archebu’ch gwyliau.

Mae posib archebu bwyd i gael eu cludo i'r bwthyn o Asda a Tesco.

Lleoliad