Maesmor

Dinas Mawddwy, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Os ydych yn chwilio am lecyn llonydd a thawel wedi ei amgylchynu â golygfeydd godidog mynyddig, yna y bwthyn gwyliau hwn ym Mharc Cenedlaethol Eryri yw'r encil perffaith.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £464 yr wythnos
 • £66 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Os ydych yn chwilio am lecyn llonydd a thawel wedi ei amgylchynu â golygfeydd godidog mynyddig, yna mae bwthyn gwyliau Maesmor ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn cynnig yr encil perffaith. Mae’r bwthyn hwn ar wahân wedi ei leoli mewn pentrefan bychan gwledig gyda gerddi mawr preifat hyfryd. Mwynhewch olygfeydd gwefreiddiol ar hyd lonydd mynyddig ac anadlwch yr awyr iach ar lwybrau cerdded braf drwy’r wlad. Cewch ymweld â Llyn Fyrnwy, llyn naturiol mwyaf Cymru (Llyn Tegid) ar gyfer chwaraeon dwr, beicio gyda glannau’r llyn a llawer mwy. Dyma’r porth i Barc Cenedlaethol Eryri gerllaw tarddle hyfryd yr afon Dyfi a Dyffryn Dyfi.

Llawr Gwaelod

Ystafell haul fodern a helaeth gyda golygfeydd llydan a gwych ar hyd Dyffryn Dyfi, wedi ei orffen i ansawdd uchel. Mae’r ystafell yn cynnwys dwy soffa fawr, system sain a silff lyfrau. Llawr llechfaen drwyddo draw.

Ystafell eistedd llawn cymeriad yn cynnwys y paneli a’r trawstiau gwreiddiol. Lle tân agored (neu stôf drydan ar gais). Mae’r moethau modern yn cynnwys dwy soffa gyfoes, teledu freeview HD a chwaraewr DVD. Llawr llechfaen.

Mae’r drydedd ystafell fyw yn llonydd a thawel, ac mae’r parlwr clud yn cynnwys lle tân clasurol a llawr pren. Lle eistedd cyfforddus, bwrdd a chadeiriau.

Cegin gyfoes gyfarparedig gyda phopty trydan/hob, microdon a pheiriant golchi llestri. Ystafell iwtiliti ar wahân gyda pheiriant golchi, sychwr dillad, rhewgell fechan a basn Belfast. Llawr llechfaen.

Ystafell fwyta sydd yn eistedd chwe oedolyn yn gyfforddus. Ystafell gyda’i nodweddion gwreiddiol yn cynnwys popty bara o haearn bwrw a thrawstiau clasurol. Llawr llechfaen a golygfeydd hyfryd ar draws Dyffryn Dyfi.

Ystafell gawod gyda chawod fawr ar lefel y llawr, basn wedi ei ffitio a thoiled. Llawr llechfaen a rheilen cynhesu tywelion.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely ddwbl olau gyda chynllun lliw melyn sydd yn cynnwys gwely coed a chist ddroriau. Cwpwrdd dillad, lle i hongian dillad a byrddau ochr gwely gyda lampau arnynt.

Mae gan yr ail ystafell wely gynllun lliw llwyd a gwyrddlas sydd yn cynnwys lle tân o haearn bwrw a gwely. Cwpwrdd dillad art deco a bwrdd gwisgo ynghyd â byrddau ochr gwely a lampau.

Ystafell wely twin olau, gyda chynllun lliw gwyrdd a phinc yn cynnwys cwpwrdd dillad pîn a chwpwrdd droriau ar ochr y gwely a lampau. Mae gan yr ystafell olygfeydd dros yr ardd, ac ar hyd Dyffryn Dyfi, tua chefn y llety.

Ystafell ymolchi clasurol helaeth gyda chawod dros y bath, wedi ei ffitio gyda basn ymolchi a thoiled. Golygfeydd dros y caeau i gefn y bwthyn, ar draws Dyffryn Dyfi.

Gardd

Gardd breifat amgaeedig, gyda gwlâu blodau, dodrefn gardd a barbeciw siarcol wedi ei osod yng nghefn y bwthyn gwyliau. Gellir mwynhau golygfeydd o dir Parc Cenedlaethol Eryri ar eu gorau o’r llecyn tawel hwn.

Gwybodaeth ychwanegol

Darperir dillad gwely, tywelion bath a llaw a sychwr gwallt.

Trydan, gwresogyddion storio a thrydan yn gynwysedig.

Darperir logiau a glo ar gyfer y tân agored.

Wifi am ddim

Llyfrau, DVDs, gemau a mapiau ar gael at eich defnydd yn y bwthyn

Papur toiled, hylif golchi llestri, tabledi peiriant golchi llestri, hylif golchi dillad a chynnyrch ymolchi yn cael eu darparu


Parcio oddi ar y ffordd.

Cot teithio a chadair uchel ar gael ar gais.

Dim rhwydwaith ffôn - delfrydol os ydych chi’n chwilio am lonydd gwirioneddol o fywyd pob dydd, fodd bynnag os ydych chi angen cysylltu gyda rhywun o’r bwthyn, darperir ffôn yn y llety sydd yn gallu derbyn galwadau.

Os ydy hi’n well gennych chi gael stôf dân drydanol, yn hytrach na thân agored, yna nodwch hynny wrth archebu’ch gwyliau.

Mae posib archebu bwyd i gael eu cludo i'r bwthyn o Asda a Tesco.

Lleoliad

This detached holiday cottage, Snowdonia National Park is located in the small, rural hamlet of Llanymawddwy and enjoys beautiful, open views across fields and mountains. Close to the foot of Aran Fawddwy, the highest mountain in Southern Snowdonia and near the highest pass in Wales which leads to Vyrnwy and Bala lakes with their wide range of watersports.

Dinas Mawddwy (4 miles) offers a lovely village pub / restaurant along with a Visitor shop/café. A further 2 miles brings you to the village of Mallwyd with a small grocery shop/Post office/Garage for fuel. At the other side of the highest pass in Wales, there is also another highly recommended pub / restaurant at Tafarn yr Eagles Inn, Llanuwchllyn near Bala (8.5 miles).

Maesmor holiday cottage, Snowdonia National Park is also central to three beautiful market towns; Dolgellau (13 miles), Bala (14 miles) and Machynlleth (17 miles). They are all worth a visit and offer a good range of shops and plenty of good restaurants, including ‘Y Meirionnydd’ in Dolgellau, ‘Number Twenty One’ in Machynlleth, ‘Cross Foxes’ and ‘Bwyty Mawddach’, both near Dolgellau. There is also a lovely café that offers free wifi at Dolgellau, called T.H.Roberts, Parliament House.

Amongst the range of things to do during your stay at Maesmor, the mountain walk over Aran Fawddwy is highly recommended – with the added bonus of having a village pub to welcome you at both ends. If you enjoy walking, Aran Benllyn and Cadair Idris also offer popular mountain walks. For a more relaxing day out, sit back and enjoy the views on Bala Lake Railway or the narrow gauge railway at Talyllyn. Snowdonia National Park has also been awarded the 'International Dark Sky Reserve' status and Bwlch y Groes Pass, (just 2 miles from the cottage) has been rated as one of the best places for 'star-gazing' within the National Park. Grid Reference SH 913232.

Other recommended days out include the RSPB Centre at Lake Vyrnwy, the Centre for Alternative Technology, Coed-y-Brenin mountain biking centre and Go Ape’s tree top adventures. The Dyfi Osprey Project and the Museum of Modern Art in Machynlleth are also worth a visit and if you have time, travel the Cambrian Coast Railway from Machynlleth to Pwllheli – one of the most scenic railway routes in the world.

Walking

Llwybr Rhyd y Cwm – short, signposted footpath starting from the doorstep of your holiday cottage, Snowdonia National Park. This route takes you along Cwm Dyniewyd Valley to a waterfall.

Llwybr Llaethnant – this signposted walk starts at the bottom of Bwlch y Groes, the highest pass in Wales. It takes you past a number of beautiful waterfalls and also leads to the peak of Aran Fawddwy and Creiglyn Dyfi, the source of the Dyfi River. 1 mile from the cottage.

Aran Fawddwy – most popular starting point is at the foot of the mountain in Cwm Cywarch. 3 miles

Dyfi Valley Way follows the River Dyfi from the estuary in Aberdyfi to the source at the summit of Aran Fawddwy and back down along the south side of the river via Machynlleth and down to Borth. Maps and guides can be obtained at the Tourist Information Centre in Machynlleth. Join path 3 miles from cottage.

Cadair Idris (mountain walk) – 3 main routes starting from Dolgellau (13 miles), Minffordd (13 miles) and Abergynolwyn (18 miles).Cadair Idris mountain range. 14 miles

Watersports

Lake Vyrnwy – Canoeing, kayaking, sailing and windsurfing - suitable for the whole family. 11 miles

Llyn Tegid, Bala – sailing, canoeing, kayaking, abseiling, windsurfing, raft building etc. 14 miles

National White Water Centre, Canolfan Tryweryn – White Water Rafting, Kayaking & Canoeing. 18 miles


Cycling

The country lanes from the cottage are ideal for cycling and offer great views. 0 miles

The Mawddach Trail – scenic route along the old railway line from Dolgellau to Barmouth. Suitable for all ages – for cyclists, walkers and wheelchair users. 13 miles

Dyfi Mountain Biking - various tracks, all starting from Machynlleth. 17 miles

Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 21 miles

Fishing

Llyn Efyrnwy / Lake Vyrnwy - Wild brown, stocked brown and rainbow trout. 11 miles

Llyn Tegid, Bala - the only place in Wales where you will find a fish called Y Gwyniad. 14 miles

Llynnoedd Cregennan Lakes near Dolgellau. 17 miles

Sea fishing at Barmouth. 23 miles


Golf

Dolgellau Golf Club - 9 hole golf course. 13 miles

Bala Golf Club - 10 hole golf course. 14 miles

Pony-trekking

Bwlchgwyn Pony-Trekking Centre - suitable for anyone over 4yrs. 21 miles

Beach

Barmouth/Abermaw Beach - long, sandy beach with Blue Flag award. 23 miles