Troed yr Aran

Dinas Mawddwy, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau hyfryd i 6 ar droed yr Aran Fawddwy, Eryri. Tafarn bentref, caffi a chanolfan grefftau o fewn 2 filltir a llwybrau cerdded gwych o garreg y drws.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £706 yr wythnos
 • £101 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Dim signal ffôn symudol

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Popty Range/Aga
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r bwthyn gwyliau hyfryd hwn yn cynnig encilfa foethus yn amgylchedd heddychlon Cwm Cywarch ger Dinas Mawddwy. Wedi ei leoli ar droed yr Aran Fawddwy, y mynydd uchaf yn ne Eryri, mae Troed yr Aran yn fan delfrydol i archwilio Gogledd a Chanolbarth Cymru. Tafarn bentref, caffi a chanolfan grefftau o fewn 2.5 milltir. Llwybrau cerdded gwych o drothwy’r drws, hawl i bysgota ar afon gyfagos, yn agos i ganolfan beicio mynydd byd-enwog ac amrediad helaeth o atyniadau poblogaidd eraill.

Llawr Gwaelod

Yn y gegin fawr groesawgar ceir Rayburn olew o fewn lle tân o friciau, golchwr llestri, popty, hob a gril, oergell, microdon a bwrdd bwyd. Mae’n cynnwys yr holl gyfarpar ac offer sydd ei angen arnoch, digonedd o gypyrddau a llestri Portmeirion.

Ystafell fwyta chwaethus gydag ail fwrdd bwyd a digonedd o le i’r holl westai i eistedd o’i amgylch.

Mae’r ystafell fyw yn gysurus a chlyd gyda stôf llosgi coed o fewn hen le tân cerrig a llechi. Ceir teledu Sky a chwaraewr DVD yma hefyd.

Ystafell iwtiliti gyda pheiriant golchi a sychu dillad, rhewgell, lle storio beiciau ac offer smwddio.

Llawr Cyntaf

Ystafell ddwbl helaeth wedi ei dodrefnu yn chwaethus a gyda golygfeydd arbennig o’r wlad.

Ail ystafell ddwbl sydd hefyd wedi ei dodrefnu’n chwaethus gyda golygfeydd dros y caeau amgylchynol.

Trydedd ystafell wely sydd yn hynod o glyd ac sy’n cynnwys gwely bync.

Ystafell ymolchi fawr gyda sinc, toiled, bath a chawod uwchben y bath.

Gardd

Gardd fawr hardd ac amgaeedig, twb poeth, ardal patio gyda dodrefn gardd a barbiciw, a mynediad i’r caeau o’ch amgylch. (Nodwch os gwlewch chi'n dda y gall gymryd tua 7 awr i newid a chynhesu dŵr y twb poeth ac efallai na fydd yn barod yn syth ar ôl i chi gyrraedd os oes gwesteion yn gadael y bore hwnnw.)

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir dillad gwely, tywelion a sychwr gwallt

Gwres canolog, trydan a thanwydd yn gynwysedig

Cot teithio a chadair uchel ar gais. Dewch a'ch dillad cot eich hunain os gwelwch chi'n dda.

Gemau / jig-sôs / dvds / llyfrau

Dim signal ffôn - delfrydol os ydych yn edrych am amser i ffwrdd o bobeth. Os y byddwch angen defnyddio ffôn, mae yna ffôn talu yn y bwthyn sy'n derbyn galwadau.

Darperir cyflenwad cychwynnol o bren ar gyfer y llosgwr coed ac mae posib prynu mwy o'r garej ym Mallwyd 5.5 milltir i ffwrdd.

Offer smwddio

Caniateir 2 gi am £20 yr un. Mae posib i drydydd ci gael ei gysidro os ydynt yn fach.

Digonedd o le parcio oddi ar y ffordd, yn cynnwys parcio dan do.

Lle storio beiciau.

Wifi yn gynwysedig.

Lleoliad