Troed yr Aran

Dinas Mawddwy, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau hyfryd i 6 ar droed yr Aran Fawddwy, Eryri. Tafarn bentref, caffi a chanolfan grefftau o fewn 2 filltir a llwybrau cerdded gwych o garreg y drws.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £603 yr wythnos
 • £86 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Dim signal ffôn symudol

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Popty Range/Aga
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 7:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r bwthyn gwyliau hyfryd hwn yn cynnig encilfa foethus yn amgylchedd heddychlon Cwm Cywarch ger Dinas Mawddwy. Wedi ei leoli ar droed yr Aran Fawddwy, y mynydd uchaf yn ne Eryri, mae Troed yr Aran yn fan delfrydol i archwilio Gogledd a Chanolbarth Cymru. Tafarn bentref, caffi a chanolfan grefftau o fewn 2.5 milltir. Llwybrau cerdded gwych o drothwy’r drws, hawl i bysgota ar afon gyfagos, yn agos i ganolfan beicio mynydd byd-enwog ac amrediad helaeth o atyniadau poblogaidd eraill.

Llawr Gwaelod

Yn y gegin fawr groesawgar ceir Rayburn olew o fewn lle tân o friciau, golchwr llestri, popty, hob a gril, oergell, microdon a bwrdd bwyd. Mae’n cynnwys yr holl gyfarpar ac offer sydd ei angen arnoch, digonedd o gypyrddau a llestri Portmeirion.

Ystafell fwyta chwaethus gydag ail fwrdd bwyd a digonedd o le i’r holl westai i eistedd o’i amgylch.

Mae’r ystafell fyw yn gysurus a chlyd gyda stôf llosgi coed o fewn hen le tân cerrig a llechi. Ceir teledu Sky a chwaraewr DVD yma hefyd.

Ystafell iwtiliti gyda pheiriant golchi a sychu dillad, rhewgell, lle storio beiciau ac offer smwddio.

Llawr Cyntaf

Ystafell ddwbl helaeth wedi ei dodrefnu yn chwaethus a gyda golygfeydd arbennig o’r wlad.

Ail ystafell ddwbl sydd hefyd wedi ei dodrefnu’n chwaethus gyda golygfeydd dros y caeau amgylchynol.

Trydedd ystafell wely sydd yn hynod o glyd ac sy’n cynnwys gwely bync.

Ystafell ymolchi fawr gyda sinc, toiled, bath a chawod uwchben y bath.

Gardd

Gardd fawr hardd ac amgaeedig, twb poeth, ardal patio gyda dodrefn gardd a barbiciw, a mynediad i’r caeau o’ch amgylch. (Nodwch os gwlewch chi'n dda y gall gymryd tua 7 awr i newid a chynhesu dŵr y twb poeth ac efallai na fydd yn barod yn syth ar ôl i chi gyrraedd os oes gwesteion yn gadael y bore hwnnw.)

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir dillad gwely, tywelion a sychwr gwallt

Gwres canolog, trydan a thanwydd yn gynwysedig

Cot teithio a chadair uchel ar gais. Dewch a'ch dillad cot eich hunain os gwelwch chi'n dda.

Gemau / jig-sôs / dvds / llyfrau

Dim signal ffôn - delfrydol os ydych yn edrych am amser i ffwrdd o bobeth. Os y byddwch angen defnyddio ffôn, mae yna ffôn talu yn y bwthyn sy'n derbyn galwadau.

Darperir cyflenwad cychwynnol o bren ar gyfer y llosgwr coed ac mae posib prynu mwy o'r garej ym Mallwyd 5.5 milltir i ffwrdd.

Offer smwddio

Caniateir 2 gi am £20 yr un. Mae posib i drydydd ci gael ei gysidro os ydynt yn fach.

Digonedd o le parcio oddi ar y ffordd, yn cynnwys parcio dan do.

Lle storio beiciau.

Wifi yn gynwysedig.

Lleoliad

The cottage is situated in the peaceful Cywarch Valley (Cwm Cywarch in Welsh) near Dinas Mawddwy in Southern Snowdonia. Situated 15 minutes from both the market towns of Dolgellau and Machynlleth, it is an ideal location to explore Snowdonia and Mid Wales.

Surrounded by fields, streams, wildlife and farm animals, the cottage is just 2.5 miles from the nearest village pub (with good food) in Dinas Mawddwy and 4 miles from the nearest garage and grocery store. Dinas Mawddwy is also home to Meirion Mill craft shop and café.

There are many activities that can be enjoyed during your stay at Troed yr Aran self catering cottage. Snowdonia’s very own Aran Fawddwy (2971ft) provides a great challenge for walkers and there are plenty of good valley walks to try out as well. There is also a world renowned mountain biking centre just north of Dolgellau at Coed-y-Brenin. Salmon and trout fishing are available on the river Dyfi. Pony trekking is also available locally. 3 miles north of the cottage, Bwlch y Groes (the highest pass in Wales) leads to Vyrnwy and Bala lakes with their wide range of watersports.

Popular attractions in the area include the Centre for Alternative Technology, Corris Craft Centre, King Arthur's Labyrinth, RSPB Nature Reserves (including Lake Vyrnwy), and Mari Eluned Jewellery Gallery. Or you can take a trip on one of the nearby narrow gauge railways. The nearest sandy beaches can be found in Fairbourne (20 miles) and Barmouth (21 miles).

Walking

Aran Fawddwy – Starting in dramatic Cwm Cywarch, this route to the summit of Aran Fawddwy is one of the great walks of Snowdonia. The scenery is superb with deep valleys and rolling hills the main characteristic of the area. Only 9 metres (30 ft) short of being a member of the Welsh 3000s, it’s the 16th highest summit in Wales. 0.1 miles from cottage.

Dyfi Valley Way – follow the River Dyfi from the estuary in Aberdyfi to the source at the summit of Aran Fawddwy and back down along the south side of the river via Machynlleth and down to Borth. Maps and guides can be obtained at the Tourist Information Centre in Machynlleth. Join path 0.1 miles from cottage.

Glyndwr's Way is a long distance footpath in Mid Wales that was granted National Trail status in the year 2000. Maps and guides can be obtained at the Tourist Information Centre in Machynlleth. Join the path in Cemaes, 10 miles.

Torrent Walk – Brithdir - moderate leisure walk approx 2½ miles along the river long. 10.5 miles

The Mawddach Trail – Dolgellau - suitable for all ages – walkers, cyclists and wheelchair users. 12 miles from cottage

Cadair Idris (mountain walk) – 3 main routes starting from Dolgellau (12 miles), Minffordd (12.5 miles) and Abergynolwyn (18 miles).

Precipice Walk – Dolgellau - suitable for all ages. 12 miles

Fishing

Guests can have access to the river that runs to the owners' farm. 0.1 miles from the cottage

River Dyfi offers excellent fishing and is famous for its brown trout, salmon and sea trout. Guests can also have access to fish the Dyfi on the owners' land. 2.5 miles from the cottage.

There are also a range of opportunities to go fishing in the Dolgellau area with suitable options for all ages.

Cycling

The Mawddach Trail – As mentioned above.

Dyfi Mountain Biking – Bike hire available at The Holy Trail shop in Machynlleth. All routes start from Machynlleth. 16 miles

Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 18 miles

Golf

Machynlleth Golf Club – 9 hole golf course. 16 miles

Water sports

Bala Lake – sailing, canoeing, kayaking, windsurfing, raft building etc. 16 miles

Lake Vyrnwy – Canoeing, kayaking, sailing and windsurfing - suitable for the whole family. 16 miles.

National White Water Centre, Canolfan Tryweryn – White Water Rafting, Kayaking & Canoeing. 21 miles

Pony trekking

Bwlchgwyn Farm Pony Trekking Centre - suitable for anyone over 4yrs. 20 miles.