Ffermdy Caernarfon

Caernarfon, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Ffermdy hunanarlwyo hyfryd wedi ei leoli ar fuarth fferm 2 filltir o dref Caernarfon. Ar gyrion pentref Bontnewydd, mae’n ddelfrydol ar gyfer archwilio Eryri, Sir Fon a Phen Llyn.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £563 yr wythnos
 • £80 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r ffermdy mawr hwn yn cynnig llety hunan ddarpar yn Eryri 2 filltir o dref Caernarfon. Mae’n mwynhau lleoliad gwledig ar ei fuarth fferm ei hun ac mae’n ddelfrydol ar gyfer archwilio Eryri, Sir Fôn a Phenrhyn Llyn. 10 munud yn unig o bentref Llanberis yn ogystal â llawer o brif atyniadau Gogledd Cymru, mae’r ffermdy eang hwn yn berffaith ar gyfer gwyliau llawn gweithgareddau ac ar gyfer y rhai ohonoch fyddai’n ffafrio ymlacio a mwynhau gwyliau heddychlon.

Llawr Gwaelod

Mae Ffermdy Caernarfon yn cynnig moethusrwydd a chyfleustra’r bywyd modern ar y cyd gyda nodweddion traddodiadol hyfryd. Yn yr ystafell fyw gyntaf ceir stôf llosgi coed gyda phentan mawr gerrig o’i amgylch - ystafell glud iawn gyda theledu HD, dvd a chwaraewr fideo. Mae’r ail ystafell fyw yn fwy ac yn cynnwys tân agored (coed tân yn gynwysedig) a theledu HD. Cyfforddus iawn, yn enwedig yn y gaeaf.

Mae’r gegin ar steil gwledig ac yn cynnwys Rayburn i roi naws draddodiadol i’r ffermdy tra’i fod hefyd yn cynnwys yr holl gyfleusterau modern megis microdon, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri a pheiriant golchi dillad. Bwrdd bwyta gyda golygfeydd o gefn gwlad a lle i hyd at 7 eistedd.

Mae gan y bwthyn hunan ddarpar hwn yn Eryri hefyd ystafell wydr gysurus iawn gyda dwy gadair gyfforddus i ymlacio a dadflino ar unrhyw adeg o’r flwyddyn, gyda golygfeydd cefn gwlad hyfryd i helpu hyn.

Mi welwch hefyd ystafell gotiau ar y llawr yma gyda toiled a sinc.

Llawr Cyntaf

Ceir pedair ystafell wely fawr yn y llety gwyliau hwn – 2 ystafell ddwbl, 1 ystafell twin eang ac 1 ystafell sengl.

Mae’r ystafell ddwbl gyntaf yn olau iawn gyda chypyrddau dillad pîn mawr a dwy ffenestr. Digonedd o le i got hefyd. Ceir golygfeydd cefn gwlad o’r ail ystafell ddwbl, sydd hefyd yn cynnwys cwpwrdd dillad yn y wal.

Ceir dau wely sengl pîn cyfforddus iawn, a chwpwrdd dillad yn yr ystafell twin tra bo’r ystafell sengl yn cynnwys gwely cyfforddus, cist o ddroriau a bwrdd gwisgo.

Mae’r ystafell ymolchi deuluol yn helaeth iawn, gyda bath a chawod ar wahân.

Gardd

Tu allan i’r llety mae lawnt laswelltog – delfrydol i blant chwarae. Dodrefn gardd a barbeciw ar y patio.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Os ydych yn archebu am wythnos neu fwy, mae’r bwthyn hunan-ddarpar hwn yn dod gyda phecyn croeso, sy’n cynnwys wyau, llaeth a chacen gartref. Bydd wyau Pasg yn cael eu cynnwys dros y Pasg a chacen Nadolig dros y Nadolig.
 • Dillad gwely, tyweli dwylo a bath a sychwr gwallt yn gynwysedig
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Cot a chadair uchel ar eich cais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
 • Ni chaniateir anifeiliaid
 • Caiff y canlynol hefyd eu darparu yn ystod eich arhosiad… Cegin: hylif golchi llestri, powdr golchi, lliain llestri ayyb. Ystafell ymolchi: sebon a phapur toiled.
 • Dim ysmygu
 • Digonedd o le parcio
 • Beics ar gael i westeion yn y sied feics newydd - 2 feic dyn, 1 beic dynes, 1 beic i blentyn 8-11 oed ac un beic i blentyn hyd at 8 oed
 • Os ydych angen llety canol wythnos neu benwythnos, mae’r bwthyn gwyliau hunan ddarpar hwn yn Llanberis ar gael am wyliau byr yn ystod rhai adegau o’r flwyddyn. Mwy o fanylion o dan ‘Prisiau.’

 

Lleoliad

This spacious Snowdonia self-catering accommodation is set within its own farmyard and offers peaceful, rural surroundings, 2 miles from Caernarfon itself. It is situated on the periphery of Bontnewydd village (shop, post office, pub and chip shop) an ideal location for exploring Snowdonia, Anglesey and the Llyn Peninsula. You will have no shortage of things to do and places to visit as the area has plenty of visitor attractions, castles and museums, along with spectacular mountains, valleys and beaches to explore.

The town of Caernarfon has a superb setting, with the mountains of Snowdonia as a backdrop and wonderful views across the Menai Strait to Anglesey. Dominated by its majestic castle and ancient mediaeval walls, Caernarfon today is a busy market town with one of the highest percentages of Welsh speakers throughout Wales.

Take a tour around Inigo Jones Slate Works, travel to the highest peak in Wales on the Snowdon Mountain Railway and take advantage of the endless opportunities for walking, cycling, hiking, trekking and mountain walking in Eryri (Snowdonia). The Welsh Highand Railway, Electric Mountain in Llanberis, a round of golf on the shore of the Menai Straits and a visit to the beautiful Italianate village of Portmeirion are also guaranteed to inspire during your stay at this welcoming Snowdonia self-catering accommodation near Caernarfon.

For younger visitors, Glasfryn Park offers indoor and outdoor activities including karting, bowling and quad biking. Hwylfan Fun Centre, North Wales' largest indoor fun centre is an ideal place for kids to let off steam, and Greenwood Forest Park is a nature-inspired theme park with a people-powered rollercoaster. Over the bridge in Anglesey you have even more attractions including Pili Palas and Anglesey Sea Zoo.

Beaches

Dinas Dinlle offers a long sandy beach, the most northern of the Lleyn Peninsula beaches. 4 miles

View the Top 10 beaches on the Lleyn Peninsula

Watersports

Plas Menai – National Watersports Centre offering day courses on a wide range of activities, on all levels. 4.5 miles

Walking

Llyn Coastal Path – 84 miles around the Llyn Peninsula, from Caernarfon to Porthmadog. Join the path 1 mile from the house.

Snowdon – the highest mountain in Wales – Llanberis route (4.7 miles - 3 hours) is the nearest. 8 miles from house.

Moel Siabod (Snowdonia mountain walk) – Capel Curig. Rewarding route for experienced walkers. 19 miles from cottage.

Carneddau (Snowdonia mountain walks) – Challenging walks, including the 2nd and 3rd highest peaks in Wales. Nearest route starts in Helyg, Capel Curig. 21 miles

Golf

Caernarfon Golf Course – 18 hole golf course. 3.5 miles.

Cycling

Lon Eifion Cycleway – Scenic 12.5 mile cycle path from Caernarfon to Bryncir. Join 0.5 miles from cottage.

Horse Riding

Snowdonia Riding Stables – Suitable for all ages and abilities. 3.5 miles