Ffermdy Caernarfon

Caernarfon, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Ffermdy hunanarlwyo hyfryd wedi ei leoli ar fuarth fferm 2 filltir o dref Caernarfon. Ar gyrion pentref Bontnewydd, mae’n ddelfrydol ar gyfer archwilio Eryri, Sir Fon a Phen Llyn.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £563 yr wythnos
 • £80 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r ffermdy mawr hwn yn cynnig llety hunan ddarpar yn Eryri 2 filltir o dref Caernarfon. Mae’n mwynhau lleoliad gwledig ar ei fuarth fferm ei hun ac mae’n ddelfrydol ar gyfer archwilio Eryri, Sir Fôn a Phenrhyn Llyn. 10 munud yn unig o bentref Llanberis yn ogystal â llawer o brif atyniadau Gogledd Cymru, mae’r ffermdy eang hwn yn berffaith ar gyfer gwyliau llawn gweithgareddau ac ar gyfer y rhai ohonoch fyddai’n ffafrio ymlacio a mwynhau gwyliau heddychlon.

Llawr Gwaelod

Mae Ffermdy Caernarfon yn cynnig moethusrwydd a chyfleustra’r bywyd modern ar y cyd gyda nodweddion traddodiadol hyfryd. Yn yr ystafell fyw gyntaf ceir stôf llosgi coed gyda phentan mawr gerrig o’i amgylch - ystafell glud iawn gyda theledu HD, dvd a chwaraewr fideo. Mae’r ail ystafell fyw yn fwy ac yn cynnwys tân agored (coed tân yn gynwysedig) a theledu HD. Cyfforddus iawn, yn enwedig yn y gaeaf.

Mae’r gegin ar steil gwledig ac yn cynnwys Rayburn i roi naws draddodiadol i’r ffermdy tra’i fod hefyd yn cynnwys yr holl gyfleusterau modern megis microdon, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri a pheiriant golchi dillad. Bwrdd bwyta gyda golygfeydd o gefn gwlad a lle i hyd at 7 eistedd.

Mae gan y bwthyn hunan ddarpar hwn yn Eryri hefyd ystafell wydr gysurus iawn gyda dwy gadair gyfforddus i ymlacio a dadflino ar unrhyw adeg o’r flwyddyn, gyda golygfeydd cefn gwlad hyfryd i helpu hyn.

Mi welwch hefyd ystafell gotiau ar y llawr yma gyda toiled a sinc.

Llawr Cyntaf

Ceir pedair ystafell wely fawr yn y llety gwyliau hwn – 2 ystafell ddwbl, 1 ystafell twin eang ac 1 ystafell sengl.

Mae’r ystafell ddwbl gyntaf yn olau iawn gyda chypyrddau dillad pîn mawr a dwy ffenestr. Digonedd o le i got hefyd. Ceir golygfeydd cefn gwlad o’r ail ystafell ddwbl, sydd hefyd yn cynnwys cwpwrdd dillad yn y wal.

Ceir dau wely sengl pîn cyfforddus iawn, a chwpwrdd dillad yn yr ystafell twin tra bo’r ystafell sengl yn cynnwys gwely cyfforddus, cist o ddroriau a bwrdd gwisgo.

Mae’r ystafell ymolchi deuluol yn helaeth iawn, gyda bath a chawod ar wahân.

Gardd

Tu allan i’r llety mae lawnt laswelltog – delfrydol i blant chwarae. Dodrefn gardd a barbeciw ar y patio.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Os ydych yn archebu am wythnos neu fwy, mae’r bwthyn hunan-ddarpar hwn yn dod gyda phecyn croeso, sy’n cynnwys wyau, llaeth a chacen gartref. Bydd wyau Pasg yn cael eu cynnwys dros y Pasg a chacen Nadolig dros y Nadolig.
 • Dillad gwely, tyweli dwylo a bath a sychwr gwallt yn gynwysedig
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Cot a chadair uchel ar eich cais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
 • Ni chaniateir anifeiliaid
 • Caiff y canlynol hefyd eu darparu yn ystod eich arhosiad… Cegin: hylif golchi llestri, powdr golchi, lliain llestri ayyb. Ystafell ymolchi: sebon a phapur toiled.
 • Dim ysmygu
 • Digonedd o le parcio
 • Beics ar gael i westeion yn y sied feics newydd - 2 feic dyn, 1 beic dynes, 1 beic i blentyn 8-11 oed ac un beic i blentyn hyd at 8 oed
 • Os ydych angen llety canol wythnos neu benwythnos, mae’r bwthyn gwyliau hunan ddarpar hwn yn Llanberis ar gael am wyliau byr yn ystod rhai adegau o’r flwyddyn. Mwy o fanylion o dan ‘Prisiau.’

 

Lleoliad