Melin Pandy

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia

 • 4 Star Gold
 • Llety hunan-ddarpar moethus i 10 ger Betws y Coed wedi ei amgylchynu gan erddi estynedig.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1,091 yr wythnos
 • £156 y noson
 • 4 Star Gold

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Llety gwyliau mawr a moethus ger Betws y Coed wedi ei leoli mewn llecyn hardd a thawel ger yr afon. Mae’r tŷ melin hwn wedi ei adnewyddu’n grefftus ac wedi ei amgylchynu gan erddi estynedig. Mae Betws y Coed wedi ei leoli yng nghalon Eryri ac mae ganddo fwytai sydd wedi ennill gwobrau, gweithgareddau awyr agored di-ri a nifer fawr o atyniadau. Mae gan y bwthyn gwyliau 5 seren hwn stôf llosgi coed hefyd ac mae’n croesawu anifeiliaid anwes.

Llawr Gwaelod

Cegin/ystafell fwyta helaeth gyda wynebau gweithio gwenithfaen, sinc Belfast, phopty trydan mawr a hobs, oergell, peiriant golchi llestri, microdon, teledu Sky sylfaenol a chwaraewr CD. Ardal fwyta gyda stôf llosgi coed mewn lle tân enfawr a bwrdd bwyd mawr.

Lolfa hyfryd gyda theledu lloeren a DVD yn ogystal â fideo. Dwy soffa lledr yn eistedd 3 yr un.

Ail lolfa gyda dwy soffa ledr hufen ac yn eistedd 4-5, gyda theledu lloeren a DVD, llyfrau ayb.

Ystafell ymolchi gyda bath a chawod drosto, tolied a basn ymolchi.

Ystafell iwtiliti yn cynnwys oergell/rhewgell fawr gyda drysau dwbl, peiriant golchi a pheiriant sychu dillad a digonedd o fachau a silffoedd ar gyfer cotiau, esgidiau ayb.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1: yn cynnig golygfeydd o’r afon a cyn cynnwys gwely maint king gyda ffrâm bren hyfryd, yn creu effaith gwely sled. Dillad gwely mewn lliwiau meddal er mwyn creu awyrgylch ymlaciol. Byrddau wrth y gwely a digon o lefydd storio.

Ystafell wely 2: eto gyda golygfeydd o’r afon, gwely dwbl a dillad gwely urddasol. Wedi ei ddodrefnu gyda chypyrddau wrth y gwely a llefydd i storio.

Ystafell wely 3: yn cynnig golygfeydd o’r ardd a gwely dwbl. Llefydd i storio gydag unedau’n sefyll ar eu pen eu hunain a chypyrddau. Lliwiau ysgafn er mwyn parhau â’r steil ymlaciol drwy’r bwthyn.

Ystafell wely 4: gwlâu bync, delfrydol ar gyfer aelodau ieuengach y teulu.

Ystafell ymolchi gyda chawod ddwbl, toiled a basn ymolchi.

Gardd

Gerddi helaeth yn ymestyn at y goedwig.

Barbeciw nwy mawr gyda bwrdd picnic a lle i 12 eistedd. Goleuadau allanol yn ogystal â chadeiriau a gwlâu haul ychwanegol wedi eu gwasgaru o amgylch y gerddi. Hyd yn oed mwy o lefydd i eistedd ger yr afon.


Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir yr holl ddillad gwely a thywelion (dim tywelion ar gyfer gwyliau 3 noson)

Trydan a gwres canolog yn gynwysedig yn ogystal â stôf llosgi coed (darperir y bag cyntaf o goed tân am ddim)

Darperir cot a chadair uchel ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hun ar gyfer y cot.

Darperir haearn a bwrdd smwddio

Croesewir anifeiliaid anwes - £20 ychwanegol yr un

Wifi ar gael

Digonedd o le parcio

Mae gan y ty hwn gyflenwad dwr ei hun sydd yn cael ei ffiltro, mae'r perchennog yn darparu poteli o ddwr yfed i'r gwestai yn ystod eu arhosiad.

6 milltir o bysgota preifat ar yr afon Alwen sydd hefyd yn cynnwys brithyll brown sylweddol eu maint. *Mae angen trwydded ar gyfer pysgota - cysylltwch gyda ni os oes angen cyngor arnoch i gael hyn.

Lleoliad

This large, detached Betws- y -Coed accommodation is set in beautiful, tranquil surroundings, just 2.5 miles from the village itself. Located up a quiet single lane road, it is surrounded by its own extensive grounds with views over countryside and river: it has its own waterfall and there is also access down to the pebbled riverbank. 

Betws -y -Coed, Wales is set in the heart of Snowdonia and has award winning restaurants, a choice of pubs, grocery shops and gift shops. Llanrwst (6 miles) has a supermarket and more restaurants and pubs. The area offers endless activities from walking to mountain biking, fishing to water sports and golf to horse riding and tree top adventures and the new Adventure Parc Snowdonia

Betws y Coed and the surrounding area also have numerous attractions such as Swallow Falls, Conway Falls, Fairy Glen, Snowdon with its Mountain Railway, Zip World Fforest and tree top adventure, Adventure Parc Snowdonia, Dolwyddelan Castle and Llechwedd Slate Caverns at nearby Blaenau Ffestiniog. And 15 miles away on the North Wales coast are Bodnant Gardens, Conwy Castle and Llandudno with its famous Victorian pier, beach, shops, ski slope, cable cars and much more.

 

Fishing

River Lledr – Betws-y-Coed. Easy access to the river (opposite the cottage) with excellent salmon and sea trout fishing. 0 miles.

River Alwen - 6 miles of private fishing with good sized brown trout. 11 miles.

Read more about fishing in Betws y Coed.

 

Walking

Gwydir Forest to Pont y Pair Bridge – 5 mile walk starting from Betws-y-Coed. Suitable for all ages (2-3 hours). 2.5 miles from cottage.

Llanrwst Walk – Llanrwst. Easy / moderate 3.5 mile circular walk (approx 2 hours). 6 miles from cottage.

Geirionydd & Crafnant Lakes (passing Fairy Falls) – Trefriw. Moderate circular walk (approx 3 hours). 7 miles from cottage.

Llyn Cowlyd (Snowdonia Leisure Walk) – Trefriw. Moderate / strenuous walk (approx 3 hours). 7 miles from cottage.

Moel Siabod (Snowdonia mountain walk) – Capel Curig. Rewarding route for experienced walkers. 7 miles from cottage.

Carneddau (Snowdonia mountain walks) – Challenging walks, including the 2nd and 3rd highest peaks in Wales. Nearest route starts in Helyg, Capel Curig. 7 miles

The Glyderau (Snowdonia mountain walks) – Llyn Ogwen. Challenging range including 5 of the 14 highest peaks in Wales. 12 miles from cottage.

Golf

Betws y Coed Golf Club – 18 hole golf course, open to non members all year round. 3 miles.

Cycling

Penmachno Trail – This 18 mile trail takes you through the scenic countryside of the Conwy Valleys. 1.5 miles

Gwydir Forest - Mountain biking with miles of forest trails, including the Marin Trail. Suitable for all levels. 3 miles from cottage.

Read more about mountain biking in Betws y Coed.

Horse riding

Gwydyr Stables – Penmachno. Individuals or groups welcome. Fully trained and qualified staff along with the 30 horses to choose from depending on size and ability. 1.5 miles.

Watersports

The Fairy Glen – This is a thrilling experience for the expert canoeists among you. 2km of the best hard sections of the British Isles await you along the Fairy Glen, Betws-y-Coed. 2.5 miles.