Beudy Llew Coch

Bala, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Gellir mwynhau Eryri mewn steil yn y bwthyn hwn i 2 yn y Bala, tref farchnad Gymreig ar lannau'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £379 yr wythnos
 • £54 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Gellir mwynhau Eryri mewn steil yn y bwthyn hwn i 2 yn y Bala, tref farchnad Gymreig ar lannau'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru. Mae Beudy Llew Coch yn un o bedwar bwthyn gwyliau 5 seren oddi mewn i gyn fuarth fferm, wedi eu hadnewyddu'n gywrain gan y perchnogion i ddarparu cuddfan hyfryd ar gyrion y dref. Mae bwytai, caffis, siopau a thafarndai ar stepen y drws, tra fod trên stêm yn cychwyn ar ei daith gydag ymyl y llyn o fewn milltir i'r bwthyn. 

Gellir mwynhau chwaraeon dwr, cerdded a beicio o gwmpas Llyn Tegid, tra fod Eryri, sydd heb fod ymhell, yn cynnig mwy, o Zip World a Bounce Below i rafftio dwr gwyn a beicio mynydd.

Os hoffech aduniad mwy gyda'ch teulu neu ffrindiau, yna mae tri bwthyn arall ar yr un safle - Stabal Llew Coch (cysgu 4),  Côr Llew Coch (cysgu 2) ac Ysgubor Llew Coch (cysgu 6).

Llawr Gwaelod

Ardal fyw cynllun agored gyda gwres dan y llawr.

Mae'r gegin yn cynnwys popty, hob serameg, meicrodon, oergell/rhewgell, peiriannau golchi llestri a golchi dillad. Bwrdd bwyta a chadeiriau.

Lolfa gyda soffa siap-L a theledu ar y wal. 

Llawr Cyntaf

Ystafell gyda gwely dwbwl, dodrefn derw, teledu ar y wal a thrawstiau.

Ystafell ymolchi gyda chawod fawr, basn modern, toiled, rheilen sychu tywelion, drych gyda goleuadau a pwynt siafio. 

Gardd

Patio bychan yng nghefn ac o flaen y bwthyn gyda bwrdd a chadeiriau i ddau.  

Barbaciw siarcol ar gael - gellir gwneud cais amdano gan y perchennog yn ystod eich arhosiad. Bydd yn rhaid talu blaendal o £20 fydd yn cael ei ad-dalu os bydd y barbaciw yn cael ei ddychwelyd yn yr un cyflwr. Siarcol ar gael yn nhref Bala. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth a chacennau cri  
 • Dillad gwelyau, tywelion a sychwr gwallt ar gael   
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir 
 • Haearn a bwrdd smwddio ar gael
 • Digon o le parcio y tu allan i'r bwthyn   
 • Mae'r perchnogion ar gael ar y safle i ateb unrhyw gwestiynau, gwybodaeth lleol ayb os oes angen   
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn      
 • WIFI ar gael
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad -
  • Cegin - pupur a halen, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, hylif/tabledi i'r peiriant golchi dillad, clytiau newydd, tywel sychu llestri a ffoil    
  • Ystafell ymolchi - sebon hylif a 2 rolyn papur toiled   

Lleoliad