Beudy Llew Coch

Bala, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Gellir mwynhau Eryri mewn steil yn y bwthyn hwn i 2 yn y Bala, tref farchnad Gymreig ar lannau'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £380 yr wythnos
 • £54 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Gellir mwynhau Eryri mewn steil yn y bwthyn hwn i 2 yn y Bala, tref farchnad Gymreig ar lannau'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru. Mae Beudy Llew Coch yn un o bedwar bwthyn gwyliau 5 seren oddi mewn i gyn fuarth fferm, wedi eu hadnewyddu'n gywrain gan y perchnogion i ddarparu cuddfan hyfryd ar gyrion y dref. Mae bwytai, caffis, siopau a thafarndai ar stepen y drws, tra fod trên stêm yn cychwyn ar ei daith gydag ymyl y llyn o fewn milltir i'r bwthyn. 

Gellir mwynhau chwaraeon dwr, cerdded a beicio o gwmpas Llyn Tegid, tra fod Eryri, sydd heb fod ymhell, yn cynnig mwy, o Zip World a Bounce Below i rafftio dwr gwyn a beicio mynydd.

Os hoffech aduniad mwy gyda'ch teulu neu ffrindiau, yna mae tri bwthyn arall ar yr un safle - Stabal Llew Coch (cysgu 4),  Côr Llew Coch (cysgu 2) ac Ysgubor Llew Coch (cysgu 6).

Llawr Gwaelod

Ardal fyw cynllun agored gyda gwres dan y llawr.

Mae'r gegin yn cynnwys popty, hob serameg, meicrodon, oergell/rhewgell, peiriannau golchi llestri a golchi dillad. Bwrdd bwyta a chadeiriau.

Lolfa gyda soffa siap-L a theledu ar y wal. 

Llawr Cyntaf

Ystafell gyda gwely dwbwl, dodrefn derw, teledu ar y wal a thrawstiau.

Ystafell ymolchi gyda chawod fawr, basn modern, toiled, rheilen sychu tywelion, drych gyda goleuadau a pwynt siafio. 

Gardd

Patio bychan yng nghefn ac o flaen y bwthyn gyda bwrdd a chadeiriau i ddau.  

Barbaciw siarcol ar gael - gellir gwneud cais amdano gan y perchennog yn ystod eich arhosiad. Bydd yn rhaid talu blaendal o £20 fydd yn cael ei ad-dalu os bydd y barbaciw yn cael ei ddychwelyd yn yr un cyflwr. Siarcol ar gael yn nhref Bala. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth a chacennau cri  
 • Dillad gwelyau, tywelion a sychwr gwallt ar gael   
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir 
 • Haearn a bwrdd smwddio ar gael
 • Digon o le parcio y tu allan i'r bwthyn   
 • Mae'r perchnogion ar gael ar y safle i ateb unrhyw gwestiynau, gwybodaeth lleol ayb os oes angen   
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn      
 • WIFI ar gael
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad -
  • Cegin - pupur a halen, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, hylif/tabledi i'r peiriant golchi dillad, clytiau newydd, tywel sychu llestri a ffoil    
  • Ystafell ymolchi - sebon hylif a 2 rolyn papur toiled   

Lleoliad

Located on what was previously a farm yard, Beudy Llew Coch is one four beautifully renovated cottages providing a 5 star hideaway on the outskirts of Bala market town. Everything you need is within walking distance, from restaurants and bars to cafes and shops. This charming Snowdonia town is also home to the largest natural lake in Wales called Llyn Tegid (Bala Lake) with watersports, lakeside cycling, walking and a scenic steam train ride. There is also an indoor swimming pool and slide at the lakeside Leisure Centre.

Amongst the best places to eat (all within walking distance) is Bistro Y Cyfnod, Plas yn Dre, White Lion Hotel, Y Plas Coch, Bala Spice and Y Cwrt. Also worth a short drive is Yr Eagles in Llanuwchllyn (5 miles) and Lake Vyrnwy Restaurant (13 miles). Some of the best pubs in town include The White Lion, Y Plas Coch and Y Cwrt (all within a 5 minute walk). Not forgetting a quirky bottle shop and tap room where you can enjoy Welsh beers. 

Amongst the other major attractions nearby, you have The National White Water Rafting Centre within 4 miles, high speed go-carting circuit in Cerrigydrudion (12 miles), Zip World and Bounce Below at Blaenau Ffestiniog (18 miles) and Coed y Brenin Mountain Biking Centre (23 miles). Explore other popular market towns such as Dolgellau and Ruthin, discover amazing views from the Snowdonia mountain tops, go underground at Llechwedd Slate Caverns (18 miles) and step in to a different world at Portmeirion (25 miles).

Walks

 • Bala Lake – Up to a 10 mile walk around the 4 mile long, stunning lake. 0.3 miles from the cottage.
 • Aran mountain range offers 14 summits above 2,000ft. The ridge makes an excellent linear walk and includes the two major summits of Aran Fawddwy (2969ft) and Aran Benllyn (2904ft). Route starts from Llanuwchllyn, 5 miles.
 • Arenig mountain range has 13 summits above 2,000ft, including Arenig Fawr and Moel Llyfnant. Route begins near Llyn Celyn, 4 miles

Watersports

 • Bala Lake – sailing, canoeing, kayaking, windsurfing, raft building etc. 0.3 miles
 • National White Water Centre, Canolfan Tryweryn – White Water Rafting, Kayaking & Canoeing. 4 miles

Cycling

 • Bala Lake - The 10 mile scenic route around the lake can also be cycled. 0.3 miles from your Bala self catering cottage.
 • Llyn Celyn – 15 mile circular route around another scenic lake. 4 miles
 • Antur Stiniog Mountain Biking Centre, Blaenau Ffestiniog. 18 miles
 • Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 23 miles
 • Bikes can also be hired in the area.

Fishing

Find out more about fishing in Bala. The nearest venue is Bala Lake (called Llyn Tegid in Welsh). 0.3 miles

Golf

Bala Golf Club - A 10 hole golf course with stunning views over the North Wales countryside. 1 mile

Pony-trekking

Bwlchgwyn Pony Trekking Centre. Suitable for anyone over 4yrs. 25 miles

Beaches

 • Barmouth Beach – long, sandy beach with Blue Flag award. 27 miles
 • Black Rock Sands - 3 miles of sandy beach. 27 miles