Stabal Llew Coch

Bala, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Bwthyn hunan ddarpar yn Y Bala gyda chyfleusterau twb poeth, ar gyrion y dref ac o fewn cyrraedd i holl weithgareddau dŵr Llyn Tegid.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £435 yr wythnos
 • £62 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae gan y bwthyn hunan-ddarpar hyfryd hwn yn y Bala, gyda twb poeth, bopeth rydych ei angen o fewn taith 5 munud ar droed. Wedi ei ddodrefnu’n chwaethus a modern, mae’r bwthyn a drawsnewidiwyd o hen ysgubor mewn lleoliad unigryw ar gyrion y dref. Mae ei leoliad o fewn iard amgaeedig yn creu teimlad o breifatrwydd lle medrwch fwynhau manteision cefn gwlad heb y cyfrifoldeb o orfod gyrru i bobman. Mae’r bwthyn wedi ei leoli 500 metr o Lyn Tegid gyda’i holl weithgareddau chwaraeon dwr; ac o gerdded 5 munud fe ddewch at fwytai, caffis, siopau a thafarndai tref farchnad fendigedig Y Bala.

Lleoliad canolog gwych ar gyfer darganfod Gogledd Cymru gyda theithiau cerdded hardd, rafftio dwr gwyn a’r trên bach yn rhai o’r nifer o weithgareddau sydd ar gael ar drothwy eich drws.

Llawr Gwaelod

Mae gan y bwthyn hunan-ddarpar clud yma yn y Bala gyfleusterau wi-fi a system gwres canolog o dan y llawr drwy’r bwthyn.

Mae yna deimlad eang i’r ystafell fyw agored gyda’i nenfydau uchel a’i drawstiau pren. Mae’r gegin fodern lwyd a sgleiniog yn cynnwys peiriant golchi llestri a pheiriant golchi dillad, hob cerameg sy’n cael ei reoli gan gyffyrddiad gyda ffwrn sengl, microdon a rhewgell/oergell fawr.

Bwrdd bwyd i 4 a theledu sgrin fflat wedi ei osod ar y wal fel y gellwch ei weld o bob rhan o’r ystafell fyw. Ymlaciwch ar y ddwy soffa foethus yn y lolfa a mwynhewch y golygfeydd o’r caeau agored drwy’r drysau patio. Mae’r ardal fyw yn agor allan ar ardd amgaeedig yng nghefn y bwthyn gyda chyfleusterau hot tub ar yr ardal wedi ei decio.

Ystafell wely 1: Gwely maint king croesawgar sy’n gallu cael ei newid yn ddau wely sengl ar gais. Dodrefn derw a theledu sgrin fflat gyda freeview. Mewn arddull fodern gyda nenfydau uchel a thrawstiau pren.

Ystafell wely 2: Ystafell wely twin gyda theledu freeview, dodrefn derw, nenfydau uchel a thrawstiau pren.

Ystafell ymolchi fodern gyda ffitiadau cyfoes, cawod uwchben y bath a rheilen gwresogi tywelion.

Gardd

O’r ystafell fyw, camwch allan i’r ardd amgaeedig sydd yng nghefn y bwthyn gyda chyfleusterau hot tub ar gyfer eich defnydd preifat chi. Ardal wedi ei decio gyda dodrefn ardd a lawnt gyda gwelyau blodau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwely, tywelion bath a llaw a sychwr gwallt yn gynwysedig
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais
 • Gwely soffa yn yr ardal fyw ar gyfer gwestai ychwanegol ar gael ar gais.
 • Digonedd o le parcio preifat ar arwyneb gwastad tu allan i’r bwthyn.
 • Mae’r hot tub yn gallu cael ei ddefnyddio ar unrhyw adeg o’r dydd, ond rydym yn gofyn i’n gwestai ymdawelu ar ôl 10:30 y.h.
 • Lleoliad ar fferm deuluol gyda’r perchnogion ar gael ar y safle i helpu gydag unrhyw ymholiadau, darparu gwybodaeth leol a.y.b. os oes angen.
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu yn y bwthyn.
 • Tabledi peiriant golchi llestri, hylif golchi llestri, lliain sychu llestri a halen a phupur yn gynwysedig
 • Darperir 1 sychwr gwallt
 • WIFI ar gael
 • Os gwelwch chi'n dda, wrth archebu nodwch os hoffech chi i'r gwely yn ystafell wely 1 fod fel gwely king neu ddau wely sengl.

Lleoliad