Stabal Llew Coch

Bala, North Wales Snowdonia

 • 4 Star Gold
 • Bwthyn hunan ddarpar yn Y Bala gyda chyfleusterau twb poeth, ar gyrion y dref ac o fewn cyrraedd i holl weithgareddau dŵr Llyn Tegid.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £519 yr wythnos
 • £74 y noson
 • 4 Star Gold

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae gan y bwthyn hunan-ddarpar hyfryd hwn yn y Bala, gyda twb poeth, bopeth rydych ei angen o fewn taith 5 munud ar droed. Wedi ei ddodrefnu’n chwaethus a modern, mae’r bwthyn a drawsnewidiwyd o hen ysgubor mewn lleoliad unigryw ar gyrion y dref. Mae ei leoliad o fewn iard amgaeedig yn creu teimlad o breifatrwydd lle medrwch fwynhau manteision cefn gwlad heb y cyfrifoldeb o orfod gyrru i bobman. Mae’r bwthyn wedi ei leoli 500 metr o Lyn Tegid gyda’i holl weithgareddau chwaraeon dwr; ac o gerdded 5 munud fe ddewch at fwytai, caffis, siopau a thafarndai tref farchnad fendigedig Y Bala.

Lleoliad canolog gwych ar gyfer darganfod Gogledd Cymru gyda theithiau cerdded hardd, rafftio dwr gwyn a’r trên bach yn rhai o’r nifer o weithgareddau sydd ar gael ar drothwy eich drws.

Llawr Gwaelod

Mae gan y bwthyn hunan-ddarpar clud yma yn y Bala gyfleusterau wi-fi a system gwres canolog o dan y llawr drwy’r bwthyn.

Mae yna deimlad eang i’r ystafell fyw agored gyda’i nenfydau uchel a’i drawstiau pren. Mae’r gegin fodern lwyd a sgleiniog yn cynnwys peiriant golchi llestri a pheiriant golchi dillad, hob cerameg sy’n cael ei reoli gan gyffyrddiad gyda ffwrn sengl, microdon a rhewgell/oergell fawr.

Bwrdd bwyd i 4 a theledu sgrin fflat wedi ei osod ar y wal fel y gellwch ei weld o bob rhan o’r ystafell fyw. Ymlaciwch ar y ddwy soffa foethus yn y lolfa a mwynhewch y golygfeydd o’r caeau agored drwy’r drysau patio. Mae’r ardal fyw yn agor allan ar ardd amgaeedig yng nghefn y bwthyn gyda chyfleusterau hot tub ar yr ardal wedi ei decio.

Ystafell wely 1: Gwely maint king croesawgar sy’n gallu cael ei newid yn ddau wely sengl ar gais. Dodrefn derw a theledu sgrin fflat gyda freeview. Mewn arddull fodern gyda nenfydau uchel a thrawstiau pren.

Ystafell wely 2: Ystafell wely twin gyda theledu freeview, dodrefn derw, nenfydau uchel a thrawstiau pren.

Ystafell ymolchi fodern gyda ffitiadau cyfoes, cawod uwchben y bath a rheilen gwresogi tywelion.

Gardd

O’r ystafell fyw, camwch allan i’r ardd amgaeedig sydd yng nghefn y bwthyn gyda chyfleusterau hot tub ar gyfer eich defnydd preifat chi. Ardal wedi ei decio gyda dodrefn ardd a lawnt gyda gwelyau blodau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwely, tywelion bath a llaw a sychwr gwallt yn gynwysedig
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais
 • Gwely soffa yn yr ardal fyw ar gyfer gwestai ychwanegol ar gael ar gais.
 • Digonedd o le parcio preifat ar arwyneb gwastad tu allan i’r bwthyn.
 • Mae’r hot tub yn gallu cael ei ddefnyddio ar unrhyw adeg o’r dydd, ond rydym yn gofyn i’n gwestai ymdawelu ar ôl 10:30 y.h.
 • Lleoliad ar fferm deuluol gyda’r perchnogion ar gael ar y safle i helpu gydag unrhyw ymholiadau, darparu gwybodaeth leol a.y.b. os oes angen.
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu yn y bwthyn.
 • Tabledi peiriant golchi llestri, hylif golchi llestri, lliain sychu llestri a halen a phupur yn gynwysedig
 • Darperir 1 sychwr gwallt
 • WIFI ar gael
 • Os gwelwch chi'n dda, wrth archebu nodwch os hoffech chi i'r gwely yn ystafell wely 1 fod fel gwely king neu ddau wely sengl.

Lleoliad

This beautiful Bala self catering, semi-detached cottage is brilliantly located. Whilst being within a 5 minute walk of all the town’s facilities, it also benefits from the privacy of an enclosed yard that was previously used by the owners as a farm yard. This somehow manages to create a calm countryside setting even though you are more or less in the centre of town.

The ‘homely’ Welsh market town of Bala offers a wide range of shops, cafes, restaurants and pubs. There is also a Leisure Centre (fitness room, indoor swimming pool and slide) just 500 meters away. Some of the best pubs in town include The White Lion, Y Plas Coch and Y Cwrt (all within a 5 minute walk).

Amongst the best places to eat (all within walking distance) are the White Lion Hotel, Y Plas Coch, Plas yn Dre, Bala Spice and Y Cwrt. Also worth a short drive is Yr Eagles in Llanuwchllyn (5 miles) and Lake Vyrnwy Restaurant (13 miles). However, because you’re on holiday in a cottage with hot tub facilities, you might prefer to have a takeaway delivered to your door every night.

Regarded by many as the adventure capital of Wales, Bala offers world class watersports provision, from Bala Lake (500 meters away) with a range of activities such as canoeing, sailing, windsurfing and gorge walking to the National White Water Rafting Centre (4 miles). There is also a high speed go-carting circuit in Cerrigydrudion (12 miles), the famous Zip Wire and Bounce Below (18 miles) and numerous other attractions such as Tree Tops Adventure in Betws y Coed and Coed y Brenin Mountain Biking Centre and Go Ape offering great days out.

If you prefer to relax on holiday, there are numerous picturesque mountain and lakeside walks nearby, not to mention the cycle route and scenic narrow gauge railway along Llyn Tegid (Bala Lake), the largest natural lake in Wales. Or what about a night out in the cinema across the road or simply relaxing at your cottage with hot tub, wine and a good book. Your Bala self catering cottage also provides a great central base to explore the whole of Snowdonia and North Wales. Llechwedd Slate Caverns (18 miles), Portmeirion (25miles) and the Welsh Highland Railway (27 miles) are just some of many highly recommended days out.

Walks

 • Bala Lake – Up to a 10 mile walk around the 4 mile long, stunning lake. 0.3 miles from the cottage.
 • Aran mountain range offers 14 summits above 2,000ft. The ridge makes an excellent linear walk and includes the two major summits of Aran Fawddwy (2969ft) and Aran Benllyn (2904ft). Route starts from Llanuwchllyn, 5 miles.
 • Arenig mountain range has 13 summits above 2,000ft, including Arenig Fawr and Moel Llyfnant. Route begins near Llyn Celyn, 4 miles


Cycling / Mountain Biking

 • Bala Lake - The 10 mile scenic route around the lake can also be cycled. 0.3 miles from your Bala self catering cottage.
 • Llyn Celyn – 15 mile circular route around another scenic lake. 4 miles
 • Antur Stiniog Mountain Biking Centre, Blaenau Ffestiniog. 18 miles
 • Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 23 miles
 • Bikes can also be hired in the area.


Fishing

Find out more about fishing in Bala. The nearest venue is Bala Lake (called Llyn Tegid in Welsh). 0.3 miles

Watersports

 • Bala Lake – sailing, canoeing, kayaking, windsurfing, raft building etc. 0.3 miles
 • National White Water Centre, Canolfan Tryweryn – White Water Rafting, Kayaking & Canoeing. 4 miles


Golf

Bala Golf Club - A 10 hole golf course with stunning views over the North Wales countryside. 1 mile

Pony-trekking

Bwlchgwyn Pony Trekking Centre. Suitable for anyone over 4yrs. 25 miles

Beaches

 • Barmouth Beach – long, sandy beach with Blue Flag award. 27 miles
 • Black Rock Sands - 3 miles of sandy beach. 27 miles