Bwthyn Bryn yr Aber

Bala, North Wales Snowdonia

 • 5 Star Gold
 • Bwthyn hunan ddarpar helaeth mewn lleoliad tawel gyda golygfeydd anhygoel dros Ddyffryn Dyfrdwy. Milltir o dref farchnad y Bala yn Eryri.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £576 yr wythnos
 • £82 y noson
 • 5 Star Gold

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mwynhewch y bwthyn hunan ddarpar hwn sydd wedi ei leoli mewn ardal wledig a thawel. Un filltir o dref farchnad groesawgar y Bala, mae'n cynnig golygfeydd anhygoel dros ddyffryn Dyfrdwy a chefn gwlad agored. Man delfrydol i ddarganfod Eryri ac ystod eang o atyniadau Gogledd Cymru, mae'r bwthyn 5 seren hwn hefyd yn leoliad perffaith i ymlacio mewn steil.

Llawr Gwaelod

Ystafell Fyw - ystafell helaeth gyda llawr derw, soffa a chadeiriau lledr a dodrefn derw. Tân trydan ffasiynol a theledu 40 modfedd, chwaraewr DVD, dewis o lyfrau a golygfeydd trawiadol drwy'r drysau patio i'r ardd a'r patio tu allan.

Cegin - cegin fawr gyfoes gyda ardal bwyta, gyda golygfeydd agored o gefn gwlad drwy'r drysau patio, yn arwain i'r ystafell haul gyffiniol. Mae'r gegin hardd gyda'r holl offer angenrheidiol gan gynnwys oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri, meicrodon, popty a hob trydan. 

Ystafell haul - golygfeydd anhygoel i lawr dyffryn Dyfrdwy a golygfeydd 180 gradd o dir fferm agored. Dwy soffa ledr a bwrdd coffi.

Ystafell wely 1 gyda ystafell ymolchi ynghlwm - gwely maint king a golygfeydd i lawr i ddyffryn Dyfrdwy. Dodrefn derw yn cynnwys cwpwrdd hongian dillad, droriau dillad, drych a byrddau bach bob ochr i'r gwely. Teledu.

Ystafell ymolchi - ystafell gyda dau fynediad fel y gellir ei defnyddio fel ensuite i ystafell wely 1 neu fel prif ystafell ymolchi. Ystafell gyda digon o le ac wedi ei theilio yn gyfangwbl, baddon, uned gawod arwahan, toiled a basn.

Ystafell wely 2 gyda ystafell ymolchi ynghlwm - 2 wely sengl mawr, dodrefn derw a theledu. Mae'r ystafell ymolchi yn cynnwys cawod, basn a thoiled.

Ystafell iwtiliti arwahan gyda nifer o unedau, sinc, peiriannau golchi a sychu dillad, ac ystafell sychu.

Gardd

Bwthyn arwahan ger y Bala gyda gardd fawr gaeedig a golygfeydd anhygoel dros dir fferm agored i lawr i ddyffryn Dyfrdwy. Dodrefn gardd, bwrdd pren gyda 4 cadair, 2 fainc, barbaciw a lein ddillad.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn Croeso yn cynnwys Bara Brith a bisgedi lleol, diod ysgawen, creision Jones, te a choffi, siwgr a llaeth 
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • 2 sychwr gwallt ar gael 
 • Wifi ar gael
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot 
 • Dim anifeiliad anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn 
 • Digon o le parcio preifat y tu allan i'r bwthyn 
 • Lle i storio beiciau
 • Eitemau eraill yn cynnwys:
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau glan, ffoil a ffilm glynu  
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur toiled ar gyfer pob toiled 
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol: cannydd, glanhawr cawod, chwistrellydd gwrth-facteria ayb

Gwybodaeth i bobl Anabl a Llai Abl 

 • Adeilad un llawr gyda'r ystafelloedd i gyd ar y llawr gwaelod 

 • Parcio cyfleus gyda'r wyneb yn slabiau   

 • Does dim cyfyngiad taldra i bobl dros 6' 6" 

 • Does dim stepiau i gael mynediad ac mae'r drws yn 800mm o led  

 • Mae pob drws a choridor oddi mewn yr adeilad yn 750mm o led  

 • Mae lle o dan y bwrdd bwyta ar gyfer cadair olwyn  

 • Gellir cael mynediad i'r ardd 

 • Mae doleni'r drysau a'r switshis golau i gyd o fewn cyrraedd 

 • Mae adnoddau ar gael ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r golwg 

 • Mae cylch dro yn yr ystafell wely a'r ystafell ymolchi o 1200mm a gellir cael mynediad i'r gwely o gadair olwyn ar yr ochr chwith  

 • Mae croeso i gŵn tywys  

Lleoliad

Enjoy tranquil, rural surroundings at this detached, contemporary cottage. Just 1 mile from the welcoming market town of Bala - home to the largest natural lake in Wales called Llyn Tegid (Bala Lake) that can be seen from the elevated grounds surrounding your cottage. Bala also offers a whole range of amenities, including a variety of shops, a convenience store and small supermarket, banks and a garage. There is also a traditional cinema and a Leisure Centre which includes a fitness room, indoor swimming pool and a slide. Not to mention a steam train that runs along Bala Lake Railway through beautiful Snowdonia scenery.

The town of Bala offers numerous cafes, pubs and restaurants such as Plas yn Dre , White Lion Hotel, Plas Coch, Y Cwrt and Bala Spice. Amongst the best places to eat in the area is Pale Hall restaurant (3.5 miles) - an old stately home and a fantastic building, the Michelin star Tyddynllan restaurant in Llandrillo (6.5 miles) and Lake Vyrnwy restaurant (14 miles along a scenic mountain road). For a really good village pub / restaurant, visit the Eagles Inn in Llanuwchllyn (5.5 miles), or Bryntirion Inn, Llandderfel (3.5 miles) for a real ale pub.

If you enjoy the outdoors, this is the area for you because Bala and the surrounding area is firmly establishing itself as the 'adventure' capital of Wales. From world class watersports provision on Bala Lake (canoeing, sailing, windsurfing and gorge walking) and the National White Water Centre (5 miles) to a high speed go-carting circuit in Cerrigydrudion (12 miles). You also have the famous Zip Wire and Bounce Below in Blaenau Ffestiniog (22 miles) and numerous other attractions such as Tree Tops Adventure in Betws y Coed and Coed y Brenin's world renowned Mountain Biking Centre all within easy reach.

If you prefer to relax on holiday, there are numerous picturesque mountain and lakeside walks nearby, not to mention the scenic cycle route along the shores of Llyn Tegid lake. And why not treat yourself to a night out with popcorn in the local cinema? Your Bala holiday cottage also provides a great central base to explore the whole of Snowdonia and North Wales. Llechwedd Slate Caverns (22 miles), Portmeirion (29 miles) and the Welsh Highland Railway (30 miles) are just some of many highly recommended days out.

Walks

 • Bala Lake – Up to a 10 mile walk around the 4 mile long, stunning lake. 1 mile from the cottage.
 • Arenig mountain range has 13 summits above 2,000ft, including Arenig Fawr and Moel Llyfnant. Route begins near Llyn Celyn, 5 miles
 • Aran mountain range offers 14 summits above 2,000ft. The ridge makes an excellent linear walk and includes the two major summits of Aran Fawddwy (2969ft) and Aran Benllyn (2904ft). Route starts from Llanuwchllyn, 5.5 miles.

Cycling / Mountain Biking

 • Aberhirnant Mountain Route - from the doorstep along a scenic country road.
 • Bala Lake - The 10 mile scenic route around the lake can also be cycled - you can easily cycle to this route from your Bala holiday cottage.
 • Llyn Celyn – 15 mile circular route around another scenic lake. 5 miles
 • Antur Stiniog Mountain Biking Centre, Blaenau Ffestiniog. 22 miles
 • Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 24 miles
 • Bikes can also be hired in the area.

Watersports

 • Bala Lake – sailing, canoeing, kayaking, windsurfing, raft building etc. 1 mile
 • National White Water Centre, Canolfan Tryweryn – White Water Rafting, Kayaking & Canoeing. 5 miles

Golf

 • Bala Golf Club - A 10 hole golf course with stunning views over the North Wales countryside. 2 miles

Pony-trekking

 • Bwlchgwyn Pony Trekking Centre. Suitable for anyone over 4yrs. 26 miles

Beaches

 • Barmouth Beach – long, sandy beach with Blue Flag award. 28 miles
 • Morfa Bychan and Black Rock Sands - 3 miles of sandy beach. 31 miles