Deri Llyn

Sarn Mellteyrn, North Wales Coast

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Bwthyn hyfryd i 10 ar Benrhyn Llyn ac wedi ei ddylunio a'i ddodrefnu i'r safon uchaf. Perffaith i grwpiau mawr neu deulu i fwynhau'r gogledd ar ei orau.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1,214 yr wythnos
 • £173 y noson
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)
 • 1 gwely bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae Deri Llyn yn un o ddau fwthyn mawr a thrawiadol sydd newydd eu hadnewyddu, mewn llecyn heddychlon hyfryd ar Benrhyn Llyn. Mae'r ardal ddynodedig o harddwch naturiol eithriadol hon yn adnabyddus am ei thraethau rhyfeddol a'i chwaraeon dwr, lle gallwch fwynhau synau hudol y dafodiaith Gymraeg leol. Wedi ei ddylunio a'i ddodrefnu i'r safon uchaf, mae'r bwthyn yn cynnig lle perffaith i grwpiau mawr o ffrindiau neu deulu sydd am fwynhau'r gogledd ar ei orau.

Mae modd uno'r bwthyn hwn gyda'r bwthyn drws nesaf er mwyn lletya hyd at 24 o bobl o dan un to.

Llawr Gwaelod

Yn sicr mae waw ffactor yn y gegin / ystafell fyw cynllun agored, ac mae'n cynnwys cegin dderw o'r radd flaenaf, gyda thopiau gwenithfaen. Dwy ffwrn sengl fawr a hob anwytho mawr. Oergell, peiriant golchi llestri a microdon wedi'u gosod yn rhan o'r gegin. Ceir bwrdd bwyd mawr hefyd, yn ogystal â soffas lledr cyfforddus a wal gerrig agored a llosgwr coed, a theledu sgrin fflat mawr.

Mae'r nenfwd uchel agored â’i drawstiau yn rhoi teimlad eang i'r ystafell fyw. Llawr teils wedi'i gynhesu a drysau patio yn agor allan o'r ystafell i'r patio brecwast blaen.

Mae'r heulfan yn gwneud fel lolfa, gyda golygfeydd anhygoel o fynydd Rhiw. Llawr teils wedi'i gynhesu ac ail deledu. Drws yn agor allan i ardd breifat yng nghefn y bwthyn, gyda dodrefn allanol a barbeciw nwy.

Sawna – Blwch sawna is-goch a llawr teils yn yr ystafell.

Ystafell wely 1 (Y Swît) – gwely 4-postyn maint brenin mwy, a bath sba yng nghornel yr ystafell wely, yn agor allan i heulfan eistedd gyda theledu. Ystafell gawod ensuite. Rydyn ni'n argymell tynnu enwau o het i benderfynu pwy sy'n cael cysgu yn yr ystafell hon cyn i chi gyrraedd!

Ystafell wely 2 – Ystafell wely deuluol gydag un gwely maint brenin ac un gwely bync maint llawn.

Ystafell wely 3 – Dewis o wely maint brenin mwy neu welyau twin.

Ystafell wely 4 – Dewis o wely maint brenin mwy neu welyau twin. Ystafell wlyb ensuite ar lefel y llawr.

Ystafelloedd gwely 2 a 3 yn rhannu ystafell ymolchi gyda bath, blwch cawod-ager, basn, ty bach a llawr teils.

*Cadarnhewch eich dewis o welyau yn Ystafelloedd gwely 3 a 4.

Ystafell aml-bwrpas yn cynnwys peiriant golchi dillad awtomatig a sychwr dillad, rhewgell, lle cotiau ac esgidiau. Boeler ar gyfer y gwres dan y llawr.

Mae llawr teils hefyd ar y fynedfa o'r ardd a'r lle parcio.

Gardd

Patio brecwast o flaen y bwthyn gyda meinciau picnic i fwynhau haul y bore, sy'n agor allan i damaid o laswellt cyffredin. Mae gardd breifat gyda barbeciw a dodrefn bwyta allanol yn y cefn. Mynedfa a pharcio preifat.

Mae'r bythynnod rhent pum seren hyn yn y gogledd hefyd yn rhannu lle chwarae mawr cyffredin gyda ffrâm ddringo a goliau pêl-droed.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely yn gynwysedig, dewch â'ch tywelion eich hunain.

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Gwres o dan y llawr drwy'r bwthyn. Llawr teils heblaw ystafelloedd gwely 2, 3 a 4 lle mae llawr carped.

Caiff cot a chadair uchel eu darparu

Croeso i anifeiliaid anwes drwy drefniant yn unig – hyd at 2 neu 3 yn dibynnu ar eu maint – mae rheolau llym ynghylch hyn. £40 - £60 yr un yn dibynnu ar eu maint.

Digon o le parcio

Yn rhan o ddatblygiad newydd eithriadol a chyffrous, mae Deri Llyn yn un o ddwy ysgubor fawr wedi eu haddasu sydd bellach yn fythynnod moethus i'w rhentu yn y gogledd i 10 a 14 o westeion. Mae modd uno'r ddau gyda'i gilydd er mwyn lletya hyd at 24 o bobl o dan un to unedig. Mae'r bythynnod wedi eu dylunio'n arbennig gan ystyried anghenion partïon mawr – ystafelloedd mawr i bawb gael dod at ei gilydd, a rhannau preifat llai pan fydd angen llonydd arnoch.

Rydyn ni i gyd yn chwilio am ychydig o faldod y dyddiau hyn, ac mae digon ohono yma. Ambell foethusrwydd fel sawna preifat a blwch cawod-ager yw rhai o'r pethau bach ychwanegol hynny sy'n gwneud i Deri a Gadlas sefyll uwchlaw'r gweddill. Mae golygfeydd trawiadol o Benrhyn Llyn i'w gweld o'ch cwmpas ym mhobman yn y perlau diarffordd hyn.

* Noder fod y bwthyn hwn yn aros i gael ei raddio yn swyddogol gan Croeso Cymru.

Wifi ar gael

Lleoliad