Deri Llyn

Sarn Mellteyrn, North Wales Coast

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Bwthyn hyfryd i 10 ar Benrhyn Llyn ac wedi ei ddylunio a'i ddodrefnu i'r safon uchaf. Perffaith i grwpiau mawr neu deulu i fwynhau'r gogledd ar ei orau.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1,214 yr wythnos
 • £173 y noson
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)
 • 1 gwely bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae Deri Llyn yn un o ddau fwthyn mawr a thrawiadol sydd newydd eu hadnewyddu, mewn llecyn heddychlon hyfryd ar Benrhyn Llyn. Mae'r ardal ddynodedig o harddwch naturiol eithriadol hon yn adnabyddus am ei thraethau rhyfeddol a'i chwaraeon dwr, lle gallwch fwynhau synau hudol y dafodiaith Gymraeg leol. Wedi ei ddylunio a'i ddodrefnu i'r safon uchaf, mae'r bwthyn yn cynnig lle perffaith i grwpiau mawr o ffrindiau neu deulu sydd am fwynhau'r gogledd ar ei orau.

Mae modd uno'r bwthyn hwn gyda'r bwthyn drws nesaf er mwyn lletya hyd at 24 o bobl o dan un to.

Llawr Gwaelod

Yn sicr mae waw ffactor yn y gegin / ystafell fyw cynllun agored, ac mae'n cynnwys cegin dderw o'r radd flaenaf, gyda thopiau gwenithfaen. Dwy ffwrn sengl fawr a hob anwytho mawr. Oergell, peiriant golchi llestri a microdon wedi'u gosod yn rhan o'r gegin. Ceir bwrdd bwyd mawr hefyd, yn ogystal â soffas lledr cyfforddus a wal gerrig agored a llosgwr coed, a theledu sgrin fflat mawr.

Mae'r nenfwd uchel agored â’i drawstiau yn rhoi teimlad eang i'r ystafell fyw. Llawr teils wedi'i gynhesu a drysau patio yn agor allan o'r ystafell i'r patio brecwast blaen.

Mae'r heulfan yn gwneud fel lolfa, gyda golygfeydd anhygoel o fynydd Rhiw. Llawr teils wedi'i gynhesu ac ail deledu. Drws yn agor allan i ardd breifat yng nghefn y bwthyn, gyda dodrefn allanol a barbeciw nwy.

Sawna – Blwch sawna is-goch a llawr teils yn yr ystafell.

Ystafell wely 1 (Y Swît) – gwely 4-postyn maint brenin mwy, a bath sba yng nghornel yr ystafell wely, yn agor allan i heulfan eistedd gyda theledu. Ystafell gawod ensuite. Rydyn ni'n argymell tynnu enwau o het i benderfynu pwy sy'n cael cysgu yn yr ystafell hon cyn i chi gyrraedd!

Ystafell wely 2 – Ystafell wely deuluol gydag un gwely maint brenin ac un gwely bync maint llawn.

Ystafell wely 3 – Dewis o wely maint brenin mwy neu welyau twin.

Ystafell wely 4 – Dewis o wely maint brenin mwy neu welyau twin. Ystafell wlyb ensuite ar lefel y llawr.

Ystafelloedd gwely 2 a 3 yn rhannu ystafell ymolchi gyda bath, blwch cawod-ager, basn, ty bach a llawr teils.

*Cadarnhewch eich dewis o welyau yn Ystafelloedd gwely 3 a 4.

Ystafell aml-bwrpas yn cynnwys peiriant golchi dillad awtomatig a sychwr dillad, rhewgell, lle cotiau ac esgidiau. Boeler ar gyfer y gwres dan y llawr.

Mae llawr teils hefyd ar y fynedfa o'r ardd a'r lle parcio.

Gardd

Patio brecwast o flaen y bwthyn gyda meinciau picnic i fwynhau haul y bore, sy'n agor allan i damaid o laswellt cyffredin. Mae gardd breifat gyda barbeciw a dodrefn bwyta allanol yn y cefn. Mynedfa a pharcio preifat.

Mae'r bythynnod rhent pum seren hyn yn y gogledd hefyd yn rhannu lle chwarae mawr cyffredin gyda ffrâm ddringo a goliau pêl-droed.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely yn gynwysedig, dewch â'ch tywelion eich hunain.

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Gwres o dan y llawr drwy'r bwthyn. Llawr teils heblaw ystafelloedd gwely 2, 3 a 4 lle mae llawr carped.

Caiff cot a chadair uchel eu darparu

Croeso i anifeiliaid anwes drwy drefniant yn unig – hyd at 2 neu 3 yn dibynnu ar eu maint – mae rheolau llym ynghylch hyn. £40 - £60 yr un yn dibynnu ar eu maint.

Digon o le parcio

Yn rhan o ddatblygiad newydd eithriadol a chyffrous, mae Deri Llyn yn un o ddwy ysgubor fawr wedi eu haddasu sydd bellach yn fythynnod moethus i'w rhentu yn y gogledd i 10 a 14 o westeion. Mae modd uno'r ddau gyda'i gilydd er mwyn lletya hyd at 24 o bobl o dan un to unedig. Mae'r bythynnod wedi eu dylunio'n arbennig gan ystyried anghenion partïon mawr – ystafelloedd mawr i bawb gael dod at ei gilydd, a rhannau preifat llai pan fydd angen llonydd arnoch.

Rydyn ni i gyd yn chwilio am ychydig o faldod y dyddiau hyn, ac mae digon ohono yma. Ambell foethusrwydd fel sawna preifat a blwch cawod-ager yw rhai o'r pethau bach ychwanegol hynny sy'n gwneud i Deri a Gadlas sefyll uwchlaw'r gweddill. Mae golygfeydd trawiadol o Benrhyn Llyn i'w gweld o'ch cwmpas ym mhobman yn y perlau diarffordd hyn.

* Noder fod y bwthyn hwn yn aros i gael ei raddio yn swyddogol gan Croeso Cymru.

Wifi ar gael

Lleoliad

Deri Llŷn is situated down a small country lane between Bryncroes and Sarn Mellteyrn, just three quarters of a mile from Sarn – a lovely walk. Fantastic views, with circular walks possible along country lanes and pathways from the cottage.

The village of Sarn Mellteyrn offers pottery, tea rooms and two good pubs. There is a shop with post office, and a garage with shop that rents out DVDs in the village, as well as a small playing field which can be reached by a pleasant walk along the country lanes.

Abersoch, Aberdaron, Nefyn and all the beautiful sandy beaches of the peninsula are close at hand with the nearest beach being 3½ miles away. Walking, golf, sea fishing trips and plenty of water sport facilities are available here. The market town of Pwllheli, the resort of Criccieth and Porthmadog as well as numerous historic and scenic attractions such as Snowdonia National Park, Ffestiniog Railway, castles and the Italian village of Portmeirion are all easily reached from these large North Wales cottages to rent.

Beaches

Central to all beaches on the Llyn Peninsula. The nearest is Traeth Penllech, a long sandy beach that allows you to feel that you are away from it all. 3.5 miles

View the Top 10 beaches on the Llyn Peninsula.

Walking

Llyn Coastal Path – 84 miles around the Llyn Peninsula, from Caernarfon to Porthmadog. Join the path 3 miles from the cottage, in Penllech.

Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 12 miles from cottage.

Horse-riding

Pen Llyn Stud & Riding Centre – Pwllheli. Stud farm and rides for any level of experience. 2.5 miles

Llanbedrog Riding Stables - Horse-riding lessons etc. Beach and hill rides. 6.5 miles

Cilan Riding Centre – Abersoch. Beach rides and more. Great for kids and novices. 9 miles

Find out more about horse riding on the Llyn Peninsula.

Watersports

Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 6.5 miles

Porth Neigwl (Hell’s Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. 9 miles

Golf

Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 6.5 miles

Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 7.5 miles

Llyn Golf Centre – Pen-y-Berth. 15 bay driving range, practice green and bunker and 9 hole golf course with sea views. For beginners and advanced players - hire clubs available. 8 miles

Pwllheli Golf Club - 18 hole golf course, suitable for golfers of all ages and abilities. 10 miles.

Cycling

Find out more about cycling on the Llyn Peninsula.

Fishing

Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula – suitable options for all ages.