Bythynnod Sarn Group Cottages

Sarn Mellteyrn, North Wales Coast

 • 5 Star
 • 3 bwthyn hunan ddarpar hardd yng Ngogledd Cymru ar gyfer 16 o bobl, wedi eu lleoli ar fferm deuluol ar Benrhyn Llŷn. Gardd fawr gydag ardaloedd chwarae ac yn agos i'r traethau ac atyniadau

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1,416 yr wythnos
 • £202 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 3 o welyau dwbl
 • 4 o welyau sengl
 • 1 gwely bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 5 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae'r llety hwn wedi ei wneud fyny o dri bwthyn hunan ddarpar - gellir eu harchebu'n unigol neu fel rhan o grŵp. Cymerwch olwg ar Llofft Llyn (cysgu 4), Stabal y Sarn (cysgu 5) ac Ysgubor Llyn (cysgu 7)

Casgliad o 3 bwthyn hardd yng Ngogledd Cymru ar gyfer hyd at 16 o westeion, ar fferm deuluol ar Benrhyn Llŷn. Yn ganolog i'r holl draethau ac atyniadau gyda gardd fawr gaeedig gyda Barbaciw, siglenni, trampolîn, gôl pêl droed a mwy. Mwynhewch eistedd ar y patio - delfrydol ar gyfer prydiau bwyd alfresco neu i ymlacio mewn amgylchedd godidog. Perffaith ar gyfer ymgynull gyda teulu neu ffrindiau.


Bwthyn 1 - Ysgubor Llyn (cysgu 7 mewn 3 ystafell wely - 1 king, 1 twin, 1 gyda 3 gwely sengl) 


Llawr Gwaelod

Y mwyaf o'r tri bwthyn hunan ddarpar, mae Ysgubor Llŷn wedi ei addurno'n chwaethus drwyddo gyda trawstiau gwreiddiol a waliau cerrig. Mae'r ardal fyw agored yn cynnwys lle i eistedd gyda dwy soffa gyfforddus, tân trydan, teledu gyda chwaraewr fideo a DVD, a system CD/Hifi. Mae'r gegin dderw hardd gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys peiriant golchi llestri, meicrodon a rhewgell fach.

Ystafell wely 1 - ystafell wely ar y llawr gwaelod gyda dau wely sengl ac ystafell ymolchi ynglwm gyda chawod sydd yn addas ar gyfer gwesteion anabl.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - ystafell helaeth gyda gwely pedwar poster maint king.

Ystafell wely 3 - ystafell fawr gyda 3 gwely sengl a teledu/chwaraewr DVD.

Mae'r ystafell ymolchi foethus gyda cawod a baddon mawr whirlpool - perffaith i ymlacio!


Bwthyn 2 - Stabal y Sarn (cysgu 5 mewn 2 ystafell wely: 1 dwbwl, 1 gyda dwbwl a sengl)  


Llawr gwaelod

Mae Stabal y Sarn hefyd gyda ardal fyw agored gyda lolfa nenfwd uchel, trawstiau a waliau cerrig. Fe geir dwy soffa ddefnydd gysurus, dwy gadair ledr, teledu a chwaraewr DVD, a system CD/Hifi yn y lolfa. Mae'r gegin hardd yn cynnwys peiriant golchi llestri, meicrodon, oergell fawr, hob induction a phopty sengl, gyda topiau gwenithfaen. Bwrdd bwyta tŷ fferm wedi ei beintio ar gyfer 5 o bobl, a rhewgell fach yn y cwpwrdd dan y grisiau.

Ystafell wely 4 - gwely hardd pedwar poster gydag ystafell ymolchi ynghlwm ar y llawr gwaelod. Mae cawod a baddon mawr whirlpool yn yr ystafell ymolchi - delfrydol i ymlacio!

Mae'r bwthyn yn addas ar gyfer y llai abl sydd yn medru delio gydag ychydig o stepiau.

Llawr cyntaf

Ystafell wely 5 - un gwely dwbwl ac un sengl yn ogystal ag ystafell gawod breifat sydd wedi ei hadnewyddu'n ddiweddar.


Bwthyn 3 - Llofft Llŷn (cysgu 4 mewn 2 ystafell wely: 1 dwbwl, 1 bync)  
(Llety ar y Llawr Cyntaf)

Mae'r trydydd bwthyn gyda trawstiau agored ac ystafell fyw siâp L helaeth a chlud yn cynnwys cegin wledig hufen ar un pen gyda meicrodon, popty trydan, oergell, peiriant golchi llestri, bwrdd bwyd pîn a chadeiriau. Mae gan yr ardal fyw soffa ledr Chesterfield gyfforddus, cadair freichiau a thân trydan. Mae’r hen drawstiau i’w gweld, ac yn rhoi naws agored olau a helaeth. Teledu, chwaraewr fideo a DVD, yn ogystal â system CD/Hifi.

Ystafell wely 6 - gwely dwbwl efydd a haearn Fictorianaidd gyda dillad gwely newydd o gotwm Eifftaidd.

Ystafell wely 7 - gwely bync llawn maint

Mae cawod drydan bwerus yn yr ystafell ymolchi, unedau, teiliau a rheilen sychu tywelion.

 

Gardd

Mae gan pob bwthyn ei ardal batio ei hun yn edrych allan dros yr ardd. Mae'r ardd fawr yn le delfrydol a chaeedig ar gyfer gwesteion y tri bwthyn yn unig. Mae'n cynnwys Barbaciw nwy, siglenni a gôl pêl droed, yn ogystal â thŷ chwarae/ffram dringo gyda llithren a thrampolîn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwely, 1 tywel bath ac 1 tywel llaw yn gynwysedig. Ar gyfer defnydd yn y bwthyn yn unig - dim ar gyfer y traeth
 • Gwres canolog olew a thrydan yn gynwysedig  
 • Cot teithio, cadair uchel a giât diogelwch ar gael - dewch â’ch dillad eich hun ar gyfer y cot os gwelwch yn dda
 • Wifi ar gael
 • Ystafell golchi dillad ar wahân ar gyfer defnydd y 3 bwthyn sydd ar y safle ac mae’n cynnwys peiriant golchi a sychu dillad, y ddau ar fesurydd arian a rhewgell ddofn
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu
 • Digon o le parcio

Lleoliad

Located on a family farm, this beautiful collection of 3 North Wales self catering cottages are set in the heart of the Llyn Peninsula. Ideal for an extended family get-together, with plenty to keep the children entertained on site. This includes the large enclosed garden and play areas, as well as a rabbit, cat, dog and a pony on the nearby farm yard and field. Feel free to wonder around or ask the owner for a tour to see the farm and meet the animals.

Only a quarter of a mile from these North Wales self catering cottages is the village of Sarn Mellteyrn with its pottery studio and two pubs, corner shop, garage and good local butcher. There is also a small playing field which can be reached by a pleasant walk through one of the farm fields.

Abersoch, Aberdaron, Nefyn and all the beautiful sandy beaches of the peninsula are close at hand with the nearest beach being 3 ½ miles away. Walking, golf, sea fishing trips and plenty of water sport facilities are available here. The market town of Pwllheli, the resort of Criccieth and Porthmadog as well as numerous historic and scenic attractions such as the Snowdonia National Park, Ffestiniog Railway, castles and the Italian village of Portmeirion are all easily reached from your North Wales self catering cottages.

Beaches

Central to all beaches on the Llyn Peninsula. The nearest is Traeth Penllech, a long sandy beach that allows you to feel that you really are away from it all. 3.5 miles

View the Top 10 beaches on the Llyn Peninsula.

Walking

Llyn Coastal Path – 84 miles around the Llyn Peninsula, from Caernarfon to Porthmadog. Join the path 3 miles from the cottage, in Penllech.

Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 12 miles from the cottages.

Watersports

Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 6.5 miles

Porth Neigwl (Hell’s Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. 9 miles

Fishing

Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula – suitable options for all ages.

Golf

Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 6.5 miles

Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 7.5 miles

Llyn Golf Centre – Pen-y-Berth. 15 bay driving range, practice green and bunker and 9 hole golf course with sea views. For beginners and advanced players - hire clubs available. 8 miles

Pwllheli Golf Club - 18 hole golf course, suitable for golfers of all ages and abilities. 10 miles.

Horse-riding

Pen Llyn Stud & Riding Centre – Pwllheli. Stud farm and rides for any level of experience. 2.5 miles

Llanbedrog Riding Stables - Horse-riding lessons etc. Beach and hill rides. 6.5 miles

Cilan Riding Centre – Abersoch. Beach rides and more. Great for kids and novices. 9 miles

Find our more about horse riding on the Llyn Peninsula.

Cycling

Find out more about cycling on the Llyn Peninsula.