Maes y Llan

Pwllheli, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Mae'r llety hyfryd hwn mewn lleoliad preifat ar Benrhyn Llyn gyda golygfeydd pell-gyrhaeddol o fynyddoedd, dyffrynnoedd a'r môr.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £927 yr wythnos
 • £132 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae'r llety hyfryd hwn mewn lleoliad preifat ar Benrhyn Llyn gyda golygfeydd pell-gyrhaeddol o fynyddoedd, dyffrynnoedd a'r môr - oddi mewn i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Yn derbyn anifeiliaid anwes a gyda stôf goed groesawgar, llwybrau cerdded mynyddig ac arfordirol ar stepen y drws, mae Maes y Llan hefyd yn ganolog i dref Pwllheli, nifer o draethau euraidd, tref Caernarfon ac Eryri. 

Llawr Gwaelod

Lolfa - ystafell groesawgar gyda dwy soffa ledr, stôf goed a theledu. Drysau patio gyda golygfeydd yn rhoi mynediad i'r patio a'r ardd.

Cegin fawr siâp 'L' gyda lle tân a thrawstiau, yn cynnwys popty a hob trydan, meicrodon, oergell, rhewgell a pheiriant golchi llestri. Ardal arwahan yn cynnwys bwrdd bwyta, soffa a theledu ar y wal.

Ystafell ymolchi gyda cawod, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Ustafell iwtiliti yn cynnwys peiriannau golchi a sychu dillad.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - ystafell helaeth gyda gwely maint king, dodrefn derw a theledu ar y wal. 

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl gyda golygfeydd.

Ystafell wely 3 - gwely sengl gyda golygfeydd o'r mynyddoedd.

Ystafell wely 4 - tri gwely sengl - gellir eu gosod fel un gwely mawr king ac un gwely sengl os dymunir.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, toiled, basn a rheilen sychu tywelion. 

Gardd

Gardd fawr gyda golygfeydd tuag at y mynyddoedd a'r môr. Patio gyda bwrdd, cadeiriau a barbaciw siarcol.

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, llaeth a siwgwr, cacennau cri a photel o wîn    
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • 3 sychwr gwallt ar gael
 • Basgedaid cychwynol o goed yn gynwysedig. Gellir prynu mwy o goed am £4 y bag   
 • Cot, cadair uchel a giât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot    
 • Croesewir hyd at 2 gi (llawr gwaelod yn unig) 
 • Dim ysmygu tu mewn     
 • Storfa i feiciau ayb yn sied yr ardd   
 • Digon o le parcio preifat  

Lleoliad