Bwthyn Nefyn

Nefyn, North Wales Coast

 • 4 Star Gold
 • Mae traeth a phentref Nefyn o fewn pellter cerdded i'r bwthyn gwyliau hwn. Gwyliau gwych ym Mhenryn Llyn

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £561 yr wythnos
 • £80 y noson
 • 4 Star Gold

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae traeth ac adnoddau pentref Nefyn i gyd o fewn pellter cerdded i’r bwthyn hwn sydd yn edrych allan dros y môr. Ceir mynediad uniongyrchol i Lwybr Arfordirol Cymru oddi yma a gellir mwynhau machlud haul syfrdanol o’r bwthyn. Mae Bwthyn Nefyn yn hynod gyfforddus, ac yn leoliad delfrydol i grwydro a mwynhau golygfeydd anhygoel Penrhyn Llyn ac Eryri.

Llawr Gwaelod

Llofft ddwbwl gyda gwely nodweddiadol Fictorianaidd o efydd a haearn, cypyrddau dillad, bwrdd gwisgo gyda drych, cypyrddau wrth y gwely a lampau bach. Mae ystafell ymolchi ynghlwm yn cynnwys cawod fawr, basn a rheilen sychu tywelion. Ystafell hardd gyda golygfeydd o’r môr.

Llofft ‘twin’ gyda matresi moethus. Droriau pinwydd, lle i hongian dillad, cypyrddau wrth y gwely a lampau bach. Ystafell braf gyda golygfeydd o’r môr.

Ystafell ymolchi arwahan gyda ciwbicl cawod, toiled a basn. Llawr wedi ei deilio a rheilen sychu tywelion.

Ystafell iwtiliti gyda peiriant golchi/sychu dillad, sgrîn tân (ar gyfer y stôf goed os oes angen), haearn a bwrdd smwddio, a sinc. Mae yma hefyd ail beiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, tegell, cytleri ac offer coginio ar gyfer y Barbaciw (ar gyfer yr amser y byddwch yn bwyta y tu allan).

Llawr cyntaf

Mae’r ystafell fyw ar y llawr cyntaf yn cynnwys cegin, ardal fwyta a lle i eistedd. Ystafell hardd a chyfforddus gyda stôf goed/glo, a golygfeydd anhygoel o’r môr a’r mynyddoedd a machlud haul syfrdanol ar ddiwrnod braf.

Nodweddion yr ardal goginio/bwyta yw dreser hardd gyda platiau hynafol a bwrdd mawr pinwydd gyda 6 cadair. Offer cegin yn cynnwys peiriant golchi llestri, hob nwy gyda 5 cylch, popty ffan trydan, ac oergell/rhewgell.

Mae’r ardal eistedd gyfforddus yn cynnwys soffa fawr ‘chesterfield’, yn ogystal â soffa y gellir ei hagor allan i fod yn wely. Bwrdd coffi mawr pinwydd, byrddau bach, teledu a chwaraewr DVD.

Gardd

Gardd helaeth gaeëdig yn cynnwys lawnt, man parcio, a stepiau yn arwain i lawr at y bwthyn a’r patio. Yma fe geir bwrdd pren gyda 4 cadair a 2 fainc i ymlacio.

Sied storio yn yr ardd i gadw’r Barbaciw, clustogau i’r cadeiriau, parasol, a rhai teganau ar gyfer y tu allan.

Gellir cael mynediad i draeth Nefyn ar hyd llwybr o ochr arall y ffordd.

*Carafan static hyfryd hefyd wedi ei lleoli yn yr ardd gefn - cysgu 6 ac yn derbyn anifeiliaid anwes bychan. Ar gael i'w archebu ar gais ar gyfer teulu estynedig neu ffrindiau - cysylltwch am fanylion pellach.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres (gwresogyddion trydan) a thrydan yn gynwysedig
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig
 • 2 sychwr gwallt ar gael
 • Wi-fi ar gael
 • Cyflenwad bach o goed tân
 • Cot, cadair uchel a gât i’r staer ar gael drwy gais
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn
 • Digon o le parcio oddi ar y ffordd ar gyfer ceir a chychod
 • Mae carafan fawr ar gael o fewn tir y bwthyn pe bai angen lle cysgu ychwanegol. Cysylltwch os oes gennych ddiddordeb mewn llogi’r garafan.
 • Mae bond 'gofal da am lety' ar y llety hwn am £150, sydd yn ad-daladwy ac yn ddyledus i Y Gorau o Gymru ar yr un pryd â balans eich gwyliau. Neu, gallwch osgoi y bond hwn drwy, yn hytrach, dalu ffî sydd ddim yn ad-daladwy am £5 y person
 • Bydd Asda ym Mhwllheli yn cludo neges i’r bwthyn os dymunir

 

Lleoliad

Bwthyn Nefyn is situated within its own large, enclosed grounds. From your holiday cottage Nefyn beach can be accessed via a short footpath (less than 0.5 miles). Also within a 10 minute walk (along the B road that passes immediately behind the cottage) is Nefyn itself - a lovely village of the northern coast of the Llyn Peninsula. Amenities include village shops, pubs and restaurants as well as take-aways, a library, chemist and museum.

Some of the best places to eat in the area include The Ship in Edern (2.5 miles), The Red Lion in Tudweliog (5.5 miles) and Twnti Seafood Restaurant in Rhyd y Clafdy (6 miles). The nearest good pub is Nanhoron Arms in Nefyn itself. Make sure that you also visit Ty Coch Inn – recently voted the 3rd best beach bar in the world. This pub is located on the beach in Porthdinllaen (3 miles) and can be accessed on foot via the famous Morfa Nefyn golf course or along the beach – both beautiful walks.

There are beautiful coastal villages dotted all around the Llyn Peninsula, including Abersoch (12 miles) and Aberdaron (14 miles). The Welsh language and way of life still flourishes and adds to the wonderful charm of the peninsula, which is also a designated area of outstanding natural beauty. It is renowned for its beautiful beaches and water sport and with nearly 100 miles of stunning coastal walks starting from your doorstep, Bwthyn Nefyn is ideally located to make the most of all its great features.

Highly recommended is a visit to nearby Nant Gwrtheyrn, a Welsh Heritage Centre in a magical location with a cafe, private beach etc. Take a boat trip to Bardsey Island, a former site of religious pilgrimage and relax at Plas Glyn-y-Weddw, a magnificent Manor with galleries, beautiful gardens and tea room with sea views. Enjoy some go-karting, ten-pin bowling, archery etc at Glasfryn Parc, take a ride on Ffestiniog Railway, explore Cricieth and Caernarfon Castles and discover the Italian village of Portmeirion. If that's not enough, Snowdonia National Park with all its attractions is also within a short drive.

Beaches

 • Porth Nefyn – a sandy beach accessed via a footpath just across the road. 0.4 mile
 • Morfa Nefyn – this sandy beach sweeps all the way along the small peninsula to Porthdinllaen. 2.2 miles
 • There are many great beaches within a short drive of your cottage. Llyn Peninsula's top 10 beaches can be viewed here.

Walks

 • Llyn Coastal Path (part of the All Wales Coast Path) can be joined from the doorstep.
 • Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 3.5 miles.
 • The Nant Gwrtheyrn Walk – a scenic 2-3 hour circular walk around this unique valley. 4.5 miles

Golf

 • Nefyn and District Golf Club - a famous 26 hole Championship Golf Course, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 2.5 miles

Fishing

 • Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula - suitable options for all ages

Horse riding

 • Llanbedrog Riding Stables - Horse-riding lessons etc. Beach and hill rides. 9.5 miles
 • Find our more about horse-riding on the Llyn Peninsula