Nant - Tre'r Ceiri

Nant Gwrtheyrn, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Bwthyn i 6 yn Nant Gwrtheyrn o fewn pentref Fictorianaidd gyda traeth preifat a caffi ar y safle. Golygfeydd o'r môr, mynydd a'r fforestydd.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £778 yr wythnos
 • £111 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli mewn pentref Fictorianaidd unigryw, mae bwthyn Tre’r Ceiri yn Nant Gwrtheyrn yn cynnig golygfeydd anhygoel o’r môr a’r mynydd. Mwynhewch yr heddwch a’r llonyddwch, o bosib, gyda chwpanaid o goffi neu wydraid o wîn yn y caffi, neu i lawr ar y traeth preifat. Gellir hefyd ddilyn y Llwybr Arfordirol i ddarganfod mwy o draethau cuddiedig Penrhyn Llŷn

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw, cegin ac ystafell fwyta agored. Dodrefn derw o ansawdd uchel, soffas lledr (hefyd gwely soffa dwbwl) a llawr derw gyda gwres oddi dano. Nid oes teledu yn y bwthyn felly dyma’r cyfle perffaith i fwynhau amser arbennig gyda’ch gilydd mewn lleoliad gwirioneddol braf

Mae’r gegin yn cynnwys popty trydan a hob, meicrodon ac oergell gyda rhewgell oddi mewn. Bwrdd bwyta mawr i chwech. Peiriannau golchi a sychu dillad mewn adeilad ar wahân

Llofft 1 - ystafell helaeth gyda gwely maint king, golygfeydd o’r môr a gwres dan y llawr. Ystafell ymolchi en-suite sydd yn addas i westeion anabl

Llawr Cyntaf

Llofft 2 - ystafell fawr gyda gwely maint king, golygfeydd o’r môr, dodrefn derw Cymreig a gwres o dan y llawr (fel ym mhob llofft)

Llofft 3 - llofft sengl. Fe geir clustogau a blancedi o frethyn Cymreig traddodiadol Melin Wlan Trefriw ym mhob llofft

Llofft 3 - ail lofft sengl gyda golygfeydd o’r môr

Ystafell gawod gyda basn ac ystafell arwahan gyda thoiled a basn

Tu Allan

Ceir lawnt fawr gymunedol o flaen bwthyn Gorllwyn, ynghyd â golygfeydd anhygoel o’r môr. Mae caffi braf ar y safle a llwybr yn arwain i lawr i draeth preifat Nant Gwrtheyrn. Mor berffaith, fel bod cyplau yn dewis dathlu eu priodas yn y Nant.

Digon o feinciau a byrddau picnic i fwynhau’r golygfeydd

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig (yn cynnwys gwres dan y llawr)
 • Darperir dillad gwely gwyn a thywelion
 • Pecyn croeso ar gael os dymunir am bris o £20
 • Cot, cadair uchel a gât ddiogelwch ar gael os dymunir - rhowch gwybod wrth archebu. Dewch a’ch dillad eich hun ar gyfer y cot
 • Wi-fi ar gael yn y caffi (100 llath) yn ogystal â’r bwthyn ei hun
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes
 • Ystafell olchi dillad ar y safle at ddefnydd y gwesteion, am gost ychwanegol.
 • Digon o le parcio ar gael
 • Nodwch, os gwelwch yn dda, mae Nant Gwrtheyrn yn lleoliad amlbwrpas.  Efallai bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal ar y safle yn ystod eich arhosiad.  Awgrymwn eich bod yn cysylltu â Nant Gwrtheyrn yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth.

Lleoliad

This Nant Gwrtheyrn cottage is located in a unique and secluded Victorian village and offers the perfect setting for your sea-side holiday. Tre'r Ceiri stands in a row of quarryman’s cottages with great views over the lawn and out to sea. There's a lovely café on site and a private beach just a short walk away. There is plenty of scenic seating with picnic tables dotted around the grounds as well.

The former quarrying village of Nant Gwrtheyrn (often called ‘Y Nant’) is a truly inspirational setting on the northern coast of the Llyn Peninsula in North Wales. It is an attraction in its own right, with a Heritage Centre on site which houses displays about the Welsh language and culture, as well as the history of the village. This includes a period house set in a Victorian quarry community and information about the unique wildlife which can be discovered in this remote coastal valley and beach.

Residential Welsh courses are also offered at Nant Gwrtheyrn throughout the year and you can experience Welsh culture and heritage first hand, here on the coast of the beautiful Llyn Peninsula. It is also a great venue for a family get-together, a celebration or a wedding. The nearest shop and pub can be found 1 mile away in the village of Llithfaen and some of the recommended places to eat include Caffi Meinir (on site), Nanhoron in Nefyn (5 miles) and The Ship Inn in Edern (7 miles).

The Llyn Peninsula is a designated area of outstanding natural beauty, full of hidden treasures that are just waiting to be discovered. Some of the other ‘must see’ attractions include the pub on the beach in Porthdinllaen (Ty Coch), the beautiful seaside village of Aberdaron, endless sandy beaches and the sacred Bardsey Island. Not to mention Glasfryn Parc for a fun day out (go karts, ten pin bowling etc) Caernarfon Castle, Snowdon (the highest mountain in Wales), Llanberis Electric Mountain and Llanberis Slate Museum.

Beaches
 • Porth y Nant Beach – Nant Gwrtheyrn’s very own private beach. A short path from the village brings you to this lovely cobbled beach.
 • There are also many other great beaches within a short drive of Nant Gwrtheyrn. Llyn Peninsula's top 10 beaches can be viewed here.
Walks
 • Llyn Coastal Path (part of the All Wales Coast Path) can be joined from the doorstep.
 • The Nant Gwrtheyrn Walk – a scenic 2-3 hour circular walk around this unique valley. From the doorstep.
 • Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 1.5 miles.
Fishing
 • Sea fishing from the private beach on site. Walking distance.
Golf
 • Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 7 miles
Horse riding
 • Pen Llyn Stud & Riding Centre – Llaniestyn. Stud farm and rides for any level of experience. 10.5 miles
 • Llanbedrog Riding Stables - Horse-riding lessons etc. Beach and hill rides. 14 miles
?Watersports
 • Porth Neigwl (Hell’s Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. 19 miles
 • Find out more about watersports on the Llyn Peninsula