Nant - Tre'r Ceiri

Nant Gwrtheyrn, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Bwthyn i 6 yn Nant Gwrtheyrn o fewn pentref Fictorianaidd gyda traeth preifat a caffi ar y safle. Golygfeydd o'r môr, mynydd a'r fforestydd.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £778 yr wythnos
 • £111 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli mewn pentref Fictorianaidd unigryw, mae bwthyn Tre’r Ceiri yn Nant Gwrtheyrn yn cynnig golygfeydd anhygoel o’r môr a’r mynydd. Mwynhewch yr heddwch a’r llonyddwch, o bosib, gyda chwpanaid o goffi neu wydraid o wîn yn y caffi, neu i lawr ar y traeth preifat. Gellir hefyd ddilyn y Llwybr Arfordirol i ddarganfod mwy o draethau cuddiedig Penrhyn Llŷn

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw, cegin ac ystafell fwyta agored. Dodrefn derw o ansawdd uchel, soffas lledr (hefyd gwely soffa dwbwl) a llawr derw gyda gwres oddi dano. Nid oes teledu yn y bwthyn felly dyma’r cyfle perffaith i fwynhau amser arbennig gyda’ch gilydd mewn lleoliad gwirioneddol braf

Mae’r gegin yn cynnwys popty trydan a hob, meicrodon ac oergell gyda rhewgell oddi mewn. Bwrdd bwyta mawr i chwech. Peiriannau golchi a sychu dillad mewn adeilad ar wahân

Llofft 1 - ystafell helaeth gyda gwely maint king, golygfeydd o’r môr a gwres dan y llawr. Ystafell ymolchi en-suite sydd yn addas i westeion anabl

Llawr Cyntaf

Llofft 2 - ystafell fawr gyda gwely maint king, golygfeydd o’r môr, dodrefn derw Cymreig a gwres o dan y llawr (fel ym mhob llofft)

Llofft 3 - llofft sengl. Fe geir clustogau a blancedi o frethyn Cymreig traddodiadol Melin Wlan Trefriw ym mhob llofft

Llofft 3 - ail lofft sengl gyda golygfeydd o’r môr

Ystafell gawod gyda basn ac ystafell arwahan gyda thoiled a basn

Tu Allan

Ceir lawnt fawr gymunedol o flaen bwthyn Gorllwyn, ynghyd â golygfeydd anhygoel o’r môr. Mae caffi braf ar y safle a llwybr yn arwain i lawr i draeth preifat Nant Gwrtheyrn. Mor berffaith, fel bod cyplau yn dewis dathlu eu priodas yn y Nant.

Digon o feinciau a byrddau picnic i fwynhau’r golygfeydd

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig (yn cynnwys gwres dan y llawr)
 • Darperir dillad gwely gwyn a thywelion
 • Pecyn croeso ar gael os dymunir am bris o £20
 • Cot, cadair uchel a gât ddiogelwch ar gael os dymunir - rhowch gwybod wrth archebu. Dewch a’ch dillad eich hun ar gyfer y cot
 • Wi-fi ar gael yn y caffi (100 llath) yn ogystal â’r bwthyn ei hun
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes
 • Ystafell olchi dillad ar y safle at ddefnydd y gwesteion, am gost ychwanegol.
 • Digon o le parcio ar gael
 • Nodwch, os gwelwch yn dda, mae Nant Gwrtheyrn yn lleoliad amlbwrpas.  Efallai bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal ar y safle yn ystod eich arhosiad.  Awgrymwn eich bod yn cysylltu â Nant Gwrtheyrn yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth.

Lleoliad